Home » Eta Yazılım Ürünleri » Eta Yardım Dosyaları » Eta SQL Fatura Modülü Detaylı Yardım
formats

Eta SQL Fatura Modülü Detaylı Yardım

Yayınlanma 05/04/2009 , Pazar tarafından Kategori Eta Yardım Dosyaları

ETA:FATURA PROGRAM MODÜLÜ

ETA:FATURA, işletmelerin faturalama işlemlerini bilgisayarda takip edebilmesine imkan tanıyan bir program modülüdür. Programda faturalar düzenlenir ve bu fatura hareketlerinden doğan sonuç raporları türetilir.

Fatura modülünden fiş düzenlendiği takdirde fişin özelliklerine ve bağlantı tanımlarına göre Stok, Cari, Muhasebe, Kasa ve Banka modüllerine ait entegre fişler program tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu entegrasyon, faturanın kayıt edilmesi ile eş zamanlı olarak yapılmakta, sonradan entegre bağlantı yapılmasına gerek kalmamaktadır. Fatura modülü üzerinden hangi modüllere entegre bağlantı yapılacağı, hangilerine yapılmayacağı ise tamamen kullanıcının isteği doğrultusunda yapılmaktadır. Faturalar sisteme fatura modülü üzerinden işlenebileceği gibi Sipariş veya İrsaliye modüllerine ait fişler üzerinden faturalaştırma işlemi yapılarak otomatik olarak da oluşturulabilmektedir.

 

Fatura programının menü seçenekleri şunlardır:

 

q     Fatura

 

§         Yeni Fatura

 

§         Eski Fatura

 

§         Toplu Yazdırma

 

q     Raporlar

 

4       Fatura Listeleri

 

§        Fatura Listesi

 

§        Bağlantı Listesi

 

§        Hazırlama Listesi

 

§        Tevkifat Listesi

 

4       Fatura Kalem Listeleri

 

§        Fatura Alış Kalem Listesi

 

§        Fatura Satış Kalem Listesi

 

§        Boyutlu Fatura Alış Kalem Listesi(*)

 

§        Boyutlu Fatura Satış Kalem Listesi(*)

 

4       Fatura Analizleri

 

§        Fatura Analizi

 

§        Fatura Detaylı Analizi

 

§        Aylık Fatura Analizi

 

§        Aylık Fatura Detaylı Analizi

 

4       KDV Raporları

 

§        Tek KDV’li Detay KDV Listesi

 

§        Çok KDV’li Detay KDV Listesi

 

§        Özet KDV Listesi

 

§        Aylık Özet KDV Listesi

 

§        Fatura Tipi Dağılımlı Özet KDV Listesi

 

§        Fatura Tipi ve KDV Oranı Dağılımlı Özet KDV Listesi

 

4       Mal/Müşteri Alış/Satış Raporları

 

4     Cari Alış/Satış Raporları

 

§         Cari Alış Özet Raporu

 

§         Cari Satış Özet Raporu

 

§         Cari Alış Detay Raporu

 

§         Cari Satış Detay Raporu

 

4     Stok Alış/Satış Raporları

 

§         Stok Alış Özet Raporu

 

§         Stok Satış Özet Raporu

 

§         Stok Alış Detay Raporu

 

§         Stok Satış Detay Raporu

 

4     Hizmet Alış/Satış Raporları

 

§         Hizmet Alış Özet Raporu

 

§         Hizmet Satış Özet Raporu

 

§         Hizmet Alış Detay Raporu

 

§         Hizmet Satış Detay Raporu

 

4     İndirim Alış/Satış Raporları(*)

 

§         İndirim Alış Özet Raporu(*)

 

§         İndirim Satış Özet Raporu(*)

 

§         İndirim Alış Detay Raporu(*)

 

§         İndirim Satış Detay Raporu(*)

 

4     Masraf Alış/Satış Raporları(*)

 

§         Masraf Alış Özet Raporu(*)

 

§         Masraf Satış Özet Raporu(*)

 

§         Masraf Alış Detay Raporu(*)

 

§         Masraf Satış Detay Raporu(*)

 

4     Paket Alış/Satış Raporları(*)

 

§         Paket Alış Özet Raporu(*)

 

§         Paket Satış Özet Raporu(*)

 

§         Paket Alış Detay Raporu(*)

 

§         Paket Satış Detay Raporu(*)

 

§         Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Alış Detay Raporu(*)

 

§         Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Satış Detay Raporu(*)

 

4       Fatura Karlılık Raporları

 

§        Stok Karlılık Detay Raporu

 

§        Stok Karlılık Özet Raporu

 

§        Cari Karlılık Detay Raporu

 

§        Cari Karlılık Özet Raporu

 

§        Fatura Karlılık Detay Raporu

 

§        Fatura Karlılık Özet Raporu

 

4       Ödeme/Tahsilat Raporları

 

4     Ödeme Planı Raporları

 

§         Alış Ödeme Planı Raporu

 

§         Satış Ödeme Planı Raporu

 

§         Haftalık Alış Ödeme Dağılım Raporu

 

§         Haftalık Satış  Ödeme Dağılım Raporu

 

§         Aylık Alış Ödeme Dağılım Raporu

 

§         Aylık Satış Ödeme Dağılım Raporu

 

4     Tahsilat Raporları 

 

§         Alış Tahsilat Raporu

 

§         Satış Tahsilat Planı Raporu

 

§         Haftalık Alış Tahsilat Dağılım Raporu

 

§         Haftalık Satış Tahsilat Dağılım Raporu

 

§         Aylık Alış Tahsilat Dağılım Raporu

 

§         Aylık Satış Tahsilat Dağılım Raporu

 

4       Müstahsil Makbuz Raporları

 

§        Müstahsil Alımları Listesi

 

§        Tevkifat Bildirimi

 

§        Teşvik Bildirimi 

 

q     Servis

 

4       Dosya İşlemleri

 

§         Fatura Konsolidasyonu

 

4       Sabit Tanımlar

 

§         Parametreler

 

§         Fiş Tip Tanımlamaları

 

§         Saha Tanımları

 

§         Evrak No Tanımları

 

4       Muhasebe Bağlantıları

 

§         Fatura Grup Tanımları

 

§         İşlem Grup Tanımları

 

4       Dizayn Dosyaları

 

§         Fiş Döküm Dizayn Dosyaları

 

4       Fiş Transfer Dizayn Dosyaları

 

§         Fişten Dosyaya Transfer Dosyaları

 

§         Dosyadan Fişe Transfer Dosyaları

 

4       Başlık Tanımları

 

§         Fatura Özel Kod Başlıkları

 

§         Fatura Detay Açıklama Başlıkları

 

4       Özel Kod Tanımları

 

4       Fatura Fiş Özel Kodları

 

§         Fatura Fiş Özel Kod 1

 

§         Fatura Fiş Özel Kod 2

 

§         Fatura Fiş Özel Kod 3

 

§         Fatura Kalem Özel Kodu

 

 

Fatura modülü ile ilgili yardımcı konu başlıkları ayrıca aşağıda gösterilmiştir:

 

v     Satır Tiplerinin Kullanımı

 

v     Genel İndirimlerin/Masrafların Kullanımı

 

v     Ödeme Planı Giriş İşlemi

 

v     Tahsilat Giriş İşlemi

 

v     Fatura-Muhasebe Entegrasyonu

 

v     Müstahsil Makbuz Bilgileri

 

Not:(*) işareti ile belirtilen bölümler ETA:V.8-SQL Windows Database Edition Versiyonunda bulunmamaktadır.

 

 

q     FATURA

 

Konum: \Fatura Modülü\Fatura

 

ETA:FATURA’da, faturalar sisteme fatura fişleri vasıtasıyla işlenir. İşletmenin yapısına uygun olarak farklı isimlerde fiş tipleri oluşturulabilmektedir. (Yurt İçi Alış, Yurt İçi Satış, Gider, Gelir, vb.) Faturalar sisteme fatura modülü üzerinden işlenebileceği gibi Sipariş veya İrsaliye modüllerine ait fişler üzerinden faturalaştırma işlemi yapılarak otomatik olarak da oluşturulabilmektedir. Sipariş veya irsaliye fişi girilmediği, faturalama işlemi yapılmadığı veya Fatura modülünden işlem yapılması gerektiği durumlarda bu bölüm kullanılmalıdır.

 

Fatura menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

 

§         Yeni Fatura

 

§         Eski Fatura

 

§         Toplu Yazdırma

 

 

§         YENİ FATURA 

 

Konum:\Fatura Modülü\Fatura\Yeni Fatura

 

Faturalar fişler vasıtasıyla sisteme bu bölümden kaydedilir. Karşımıza gelen ilk formda tanımlı Fatura Fiş Tipi seçeneklerinden, istenilen fiş tipi seçilir ve yeni fatura formuna ulaşılır. Faturalar sisteme fatura modülü üzerinden işlenebileceği gibi Sipariş veya İrsaliye modüllerine ait fişler üzerinden faturalaştırma işlemi yapılarak otomatik olarak da oluşturulabilmektedir. Sipariş veya irsaliye fişi girilmediği, faturalama işlemi yapılmadığı veya Fatura modülünden işlem yapılması gerektiği durumlarda bu bölüm kullanılmalıdır.

 

Yeni Fatura Fişi genel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır:

 

Fiş üst başlık bilgileri 

Fiş kalem bilgileri 

Fiş toplam bilgileri 

 

Fiş üst başlık bilgileri: Faturaya ait fatura tarihi, fatura no, cari hesap kodu, irsaliye tarihi, irsaliye no, fiş özel kodları, muhtelif ek bilgiler ile indirimler, masraflar, vergiler gibi fatura toplamı üzerinden işlem gören genel tutarların belirtildiği ve görüntülendiği bölümdür.

 

Fiş kalem bilgileri: Faturaya ait kalem satırlarının işlendiği grid bölümüdür.

 

Fiş toplam bilgileri : Faturaya ait toplam bilgilerinin görüntülendiği bölümdür.

 

FİŞ ÜST BAŞLIK BİLGİLERİ

 

Faturaya ait üst başlık bilgileri on ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

Fiş Bilgileri 

Ek Bilgiler 

Adres Bilgileri 

İndirimler 

Masraflar 

Vergiler 

Toplamlar 

Döviz Değerleri 

Düzenleme 

Bağlantılar 

 

 

┌ Fiş Bilgileri ┐

 

 

 

Fişle ilgili genel bilgiler tanımlanır. Fiş Bilgileri sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

Fatura Tarihi: Faturanın tarihi belirtilir. ETA:FATURA istenilen tarihe fiş girme imkanı tanımaktadır. Fatura Genel Parametreleri (Şirket Bilgileri) bölümündeki Dönem Öncesine İşlem, Dönem Sonrasına İşlem parametrelerinin tanımlanma şekline göre kaydedilecek fişin, çalışılan dönem kontrolleri yapılabilir.

 

Fatura No(Evrak No 1): Faturanın numarası belirtilir. Fatura No serbest bir saha olup, ihtiyaca göre rakam veya harfler kullanılarak doldurulabilir. Faturalara numara vermenin iki ayrı şekli vardır:

 

1. Numaranın manuel olarak elle verilmesi.

 

2. Numaralandırma işleminin kayıt esnasında program tarafından otomatik olarak yapılması. Bu işlem için, Fiş Tip Tanımlamaları bölümünden ilgili Evrak No tanımı yapılarak programın her yeni faturaya otomatik olarak numara vermesi sağlanabilir.

 

Bilgi İşlem No(Evrak No 2): Fişe ait ikinci evrak numarası belirtilir. Entegre oluşan fatura fişlerinde bu sahaya kaynak fişe(İrsaliye veya Sipariş) ait Evrak No 1 sahasında yazılı numara taşınır.

 

Evrak No(Evrak No 3): Fişe ait üçüncü evrak numarası belirtilir. Entegre oluşan fatura fişlerinde bu sahaya kaynak fişe(İrsaliye veya Sipariş) ait Evrak No 2 sahasında yazılı numara taşınır.

 

Vade Tarihi: Faturanın vade tarihi belirtilir.

 

Cari kod: Fişe ait cari kart kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı cari kartları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Ünvanı: Belirtilen cari kart koduna ait cari kart ünvanı bu sahaya çekilir.

 

İrsaliye Tarihi: Faturaya ait irsaliye tarihi belirtilir. İrsaliye modülünden tekli faturalama işlemi sonucu entegre oluşan fatura fişlerinde bu sahaya irsaliye fişine ait İrsaliye Tarihi sahasında yazılı tarih taşınır, toplu faturalama işlemi sonucu oluşan fatura fişlerinde ise ilk irsaliye fişine ait tarih taşınır.

 

İrsaliye No: Faturaya ait irsaliye numarası belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla faturanın oluşturulduğu irsaliye fişleri görüntülenebilir. İrsaliye modülünden tekli faturalama işlemi sonucu entegre oluşan fatura fişlerinde bu sahaya irsaliye fişine ait İrsaliye No sahasında yazılı numara taşınır.

 

Fatura/İrsaliye Saati: Faturaya ait fatura veya irsaliye saati belirtilir. İrsaliye modülünden tekli faturalama işlemi sonucu entegre oluşan fatura fişlerinde bu sahaya irsaliye fişine ait Fatura/İrsaliye Saati sahasında yazılı saat taşınır.

 

Kapalı Fatura [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse faturanın, bedeli ödenmiş kapalı bir fatura olduğu belirtilmiş olur ve fatura ile ilgili yapılacak işlemler bu doğrultuda yapılır.

 

Basıldı mı? [Evet/Hayır]: Fatura yazdırıldığı takdirde bu saha program tarafından otomatik olarak işaretlenir ve faturanın yazdırıldığı anlaşılır. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

KDV Dahil [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse faturanın kdv dahil olarak düzenlendiği belirtilmiş olur.

 

KDV Tevkifatı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse faturanın kdv tevkifatlı olarak düzenlendiği belirtilmiş olur. Tevkifat hesaplaması Fiş Tip Tanımlamaları bölümünde ilgili fişe ait Tevkifat No sahasında belirtilmiş bilgi doğrultusunda yapılır.

 

İptal Fatura [Evet/Hayır]: Fatura iptal edildiği takdirde bu saha program tarafından otomatik olarak işaretlenir ve faturanın iptal edildiği anlaşılır. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. İptal edilen faturalar sisteme tekrar geri alınamaz.

 

ÖTV Uygula [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse fatura üzerinde ötv uygulanacağı belirtilmiş olur. ÖTV hesaplaması fiş kalem satırlarındaki ÖTV Oranı ve/veya ÖTV Tutarı sahalarındaki değerler doğrultusunda yapılır.

 

Not: KDV Dahil fişlerde ötv uygulanamaz.

 

┌ Ek Bilgiler ┐

 

Fişle ilgili ek bilgiler tanımlanır. Ek Bilgiler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

Depo Kodu: Fişe ait depo kodu belirtilir. Stok-II programının Parametreler bölümündeki Ana Depo Kodu sahasında tanımlı kod ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında depo kodu tanımlanmayan satırların depo kodu olarak bu kod kabul edilir.

 

Parti Kodu: Fişe ait parti kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı parti kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında parti kodu tanımlanmayan satırların parti kodu olarak bu kod kabul edilir.

 

Ödeme Kodu: Fişe ait ödeme planının kodu belirtilir. Fişe ait cari kartında belirtilmiş ödeme kodu ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı ödeme grupları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında ödeme kodu tanımlanmayan satırların ödeme kodu olarak bu kod kabul edilir.

 

Satıcı Kodu: Fişe ait satıcı/plasiyer kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı satıcı/plasiyer kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında satıcı kodu tanımlanmayan satırların satıcı kodu olarak bu kod kabul edilir.

 

Masraf Merkezi: Fişe ait masraf merkezi kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir kod belirtilirse, fişin kalem satırlarında masraf merkezi tanımlanmayan satırların masraf merkezi olarak bu kod kabul edilir.

 

┌ Açıklamalar ┐

 

Açıklama 1-3: Fişe ait muhtelif not ve açıklamalar bu sahalara belirtilir.

 

┌ Özel Kodlar ┐

 

Fiş Özel Kod 1-3: Fişleri bazı özel kriterlere göre gruplamak amacıyla özel kodlar kullanılır. Bu sayede fatura fişleri ile ilgili işlemler veya listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Özel kod sahaları form üzerinde yer almayan herhangi bir bilginin takibi için de kullanılabilir. Bu sahalara yazılan özel kodlar aynı zamanda bağlantılı olarak entegre oluşan fişlerin özel kod sahalarına da program tarafından otomatik olarak aktarılır. Sahalar üzerindeki butonlar yardımıyla tanımlı özel kodlar listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaların başlıkları Fatura Özel Kod Başlıkları bölümünden değiştirilebilir.

 

┌ Adres Bilgileri ┐

 

Fişle ilgili adres bilgileri tanımlanır. Adres Bilgileri sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

Vergi Dairesi: Cari karta ait Vergi Dairesi sahasında yazılı bilgi bu sahaya taşınır. Gerekirse değişiklik yaplabilir.

 

Vergi Hesap No: Cari karta ait Vergi Dairesi sahasında yazılı bilgi bu sahaya taşınır. Gerekirse değişiklik yapılabilir.

 

Seçim [İşyeri/Sevk/Yetkili 1-3/...]: Fatura üzerindeki adres bilgilerini oluşturacak cari karta ait adres tipi seçilir.

 

Adres 1-3: Seçilen adres tipine ait adres bilgileri bu sahalara çekilir. Gerekirse değişiklik yapılabilir.

 

Posta Kodu: Seçilen adres tipine ait posta kodu bilgisi bu sahaya çekilir. Gerekirse değişiklik yapılabilir.

 

Ülke: Seçilen adres tipine ait ülke bilgisi bu sahaya çekilir. Gerekirse değişiklik yapılabilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı ülkeler listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

İl: Seçilen adres tipine ait il bilgisi bu sahaya çekilir. Gerekirse değişiklik yapılabilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla ülke koduna ait tanımlı iller listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

İlçe: Seçilen adres tipine ait ilçe bilgisi bu sahaya çekilir. Gerekirse değişiklik yapılabilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla ülke ve il koduna ait tanımlı ilçeler listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

┌ İndirimler ┐

 

Fişle ilgili kalem indirimleri görüntülenir ve genel indirimler yapılır. İndirimler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

┌ Kalem İndirimleri ┐

 

 

Fişin kalemlerinde yapılan yüzde ve tutar kalem iskontolarının toplam tutarları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

 

┌ Genel İndirimler  ┐

 

Bu gridde fişin geneline uygulanmak üzere on adet genel indirim yapılabilir. İndirimler tutar bazında yapılabileceği gibi oran olarak da yapılabilir. İndirimlerin matrahını belirleyebilmek için formül sahaları, formüllerin belirli bir şarta göre hesaplanması için de koşul sahaları kullanılabilir. Formüllerin belli bir işlem sırasına göre hesaplanması isteniyorsa öncelik sırası belirtilir. Belirtilen indirimler aynı zamanda fişin kalemlerine yansıtılır.

 

Not-1: KDV Dahil fişlerde fiş üzerinde birden fazla kdv oranı kullanılmışsa genel indirim yapılamaz.

 

Not-2: Genel İndirim yansıtma işlemi yapılırken varsa ilk olarak satırın kendisine yapılmış kalem indirimleri düşülür, kalan değere yansıtılması gereken satır masrafı(+) ve satır indirimi(-) yansıtılır. Genel İndirimlerin fiş kalemlerine yansıtılması ise bu aşamalardan sonra yapılır.

 

Genel İndirim Saha Başlıkları (Fatura-II) bölümünde tanımlanmış değerler Başlık ve diğer sahalara ön değer olarak gelir. Genel indirimler gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır: 

 

GENEL İNDİRİMLER

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Başlık 

 Genel İndirimin başlığı görüntülenir.

 

Tutar

 İndirim tutar olarak yapılacaksa ilgili tutar belirtilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.(Formül, Matrah veya

 

        Oran kullanılmamışsa)

 

Oran

 İndirim oran olarak yapılacaksa ilgili oran belirtilir. Matraha uygulanan oran üzerinden hesaplanan indirim tutarı program tarafından Tutar sahasına otomatik olarak taşınır. Matrah olarak; Matrah sahasında değer varsa bu değer, yoksa Mal Toplamı sahasındaki değer kullanılır.

 

Matrah

 Formül sahasındaki hesaplama şekline göre hesaplanan tutar program tarafından bu sahaya otomatik olarak taşınır. Oran belirtilmişse matraha uygulanan oran üzerinden hesaplanan tutar, belirtilmemişse matrahın kendisi program tarafından Tutar sahasına otomatik olarak taşınır. Formül kullanılmadığı durumlarda bu sahaya manuel olarak da değer yazılabilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.(Formül kullanılmamışsa)

 

Döviz Tutarı

 İlgili indirime ait döviz tutarı belirtilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : İndirim tutarı üzerinden döviz çevrimi yapılır.

 

Döviz Kodu

 İlgili indirime ait kur çevriminde kullanılacak döviz kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Döviz Türü

 İlgili indirime ait kur çevriminde kullanılacak döviz türü belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Öncelik

 İlgili indirimin diğer genel indirim ve genel masraflara göre formül hesaplama öncelik sırası belirtilir.

 

Formül

 İlgili indirime ait hesaplama şekli belirtilir. Formül değişkenleri manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir. Formüller, Parametreler bölümündeki Otomatik Formül Uygula parametresi işaretli ise program tarafından otomatik olarak hesaplanırlar, işaretli değilse fiş üzerinde Ctrl+F(Formül Uygula) tuşuna basıldığında hesaplanırlar. Formülün hesaplanması sonucu oluşan değer program tarafından otomatik olarak Matrah sahasına taşınır.

 

 

 

İlgili indirime ait bir koşul belirtildiyse ve koşulun gerçekleştiği durum için ayrı bir formül, gerçekleşmediği durum için ayrı bir formül kullanılmak istenirse önce koşulun gerçekleştiği durum için kullanılacak formül yazılır, aralarına “|” karakteri konulduktan sonra koşulun gerçekleşmediği durum için kullanılacak formül yazılır.

 

(Örnek: FISF38*0.10|FISF38*0.05     veya

 

           1000000|1500000                vb.  )

 

 

 

Ayrıca formül içinde geçen bazı ifadeler parantez içine alınabilir. Böylelikle parantez içinde geçen ifade ile parantez dışındaki ifadelerin ayrı ayrı hesaplanması sağlanabilir.

 

 

 

Formül sahasında rakam yazılması gerektiğinde boşluk, “.” veya “,” gibi karakterler kullanılmadan bitişik olarak yazılmalı, sadece küsürat hane ayracı olarak “.” karakteri kullanılmalıdır.

 

Kullanılabilecek matematiksel operatörler:

 

+ : Toplama İşlemi

 

- : Çıkartma İşlemi

 

* : Çarpma İşlemi

 

/ : Bölme İşlemi

 

Koşul

 Formül hesaplaması ile ilgili koşul belirtilir. Koşul değişkenleri manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir. Her indirim için “and” veya “or” operatörleri kullanılarak birden fazla koşul belirtilebilir.

 

 

 

Koşul sahasında rakam yazılması gerektiğinde boşluk, “.” veya “,” gibi karakterler kullanılmadan bitişik olarak yazılmalı, sadece küsürat hane ayracı olarak “.” karakteri kullanılmalıdır.

 

Kullanılabilecek mantıksal operatörler:

 

and : Ve   (Kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise)

 

or  : Veya (Kullanıldığı koşulların en az biri doğru ise)

 

==  : Eşit ise

 

!=  : Eşit değil ise

 

>   : Büyük ise

 

<   : Küçük ise

 

>=  : Büyük veya eşit ise

 

<=  : Küçük veya eşit ise

 

 

 

 

Genel indirimlerin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Genel İndirimlerin/Masrafların Kullanımı

 

 

 

┌ Masraflar ┐

 

 

 

Fişle ilgili genel masraflar belirtilir. Masraflar sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Genel Masraflar  ┐

 

 

 

Bu gridde fişin geneline uygulanmak üzere on adet genel masraf belirtilebilir. Masraflar tutar bazında belirtilebileceği gibi oran olarak da belirtilebilir. Masrafların matrahını belirleyebilmek için formül sahaları, formüllerin belirli bir şarta göre hesaplanması için de koşul sahaları kullanılabilir. Formüllerin belli bir işlem sırasına göre hesaplanması isteniyorsa öncelik sırası belirtilir. Belirtilen masraflar aynı zamanda fişin kalemlerine yansıtılır.

 

 

 

Not-1: KDV Dahil fişlerde fiş üzerinde birden fazla kdv oranı kullanılmışsa genel masraf yapılamaz.

 

 

 

Not-2: Genel Masraf yansıtma işlemi yapılırken varsa ilk olarak satırın kendisine yapılmış kalem indirimleri düşülür, kalan değere yansıtılması gereken satır masrafı(+) ve satır indirimi(-) yansıtılır. Genel Masrafların fiş kalemlerine yansıtılması ise bu aşamalardan sonra yapılır.

 

 

 

Genel Masraf Saha Başlıkları (Fatura-II) bölümünde tanımlanmış değerler Başlık ve diğer sahalara ön değer olarak gelir. Genel masraflar gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

GENEL MASRAFLAR

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Başlık 

 Genel Masrafın başlığı görüntülenir.

 

Tutar

 Masraf tutar olarak yapılacaksa ilgili tutar belirtilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.(Formül, Matrah veya

 

        Oran kullanılmamışsa)

 

Oran

 Masraf oran olarak yapılacaksa ilgili oran belirtilir. Matraha uygulanan oran üzerinden hesaplanan masraf tutarı program tarafından Tutar sahasına otomatik olarak taşınır. Matrah olarak; Matrah sahasında değer varsa bu değer, yoksa Mal/Hizmet Toplamı sahasındaki değer kullanılır.

 

Matrah

 Formül sahasındaki hesaplama şekline göre hesaplanan tutar program tarafından bu sahaya otomatik olarak taşınır. Oran belirtilmişse matraha uygulanan oran üzerinden hesaplanan tutar, belirtilmemişse matrahın kendisi program tarafından Tutar sahasına otomatik olarak taşınır. Formül kullanılmadığı durumlarda bu sahaya manuel olarak da değer yazılabilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Döviz tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.(Formül kullanılmamışsa)

 

Döviz Tutarı

 İlgili masrafa ait döviz tutarı belirtilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Masraf tutarı üzerinden döviz çevrimi yapılır.

 

Döviz Kodu

 İlgili masrafa ait kur çevriminde kullanılacak döviz kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Döviz Türü

 İlgili masrafa ait kur çevriminde kullanılacak döviz türü belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Öncelik

 İlgili masrafın diğer genel indirim ve genel masraflara göre formül hesaplama öncelik sırası belirtilir.

 

Kdv Oranı

 İlgili masrafa ait kdv oranı belirtlir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kdv kısımları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahada kdv oranı belirtilmezse Vergiler sekmesinde yer alan fişe ait genel kdv oranı kullanılır.

 

Formül

 İlgili masrafa ait hesaplama şekli belirtilir. Formül değişkenleri manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir. Formüller, Parametreler bölümündeki Otomatik Formül Uygula parametresi işaretli ise program tarafından otomatik olarak hesaplanırlar, işaretli değilse fiş üzerinde Ctrl+F(Formül Uygula) tuşuna basıldığında hesaplanırlar. Formülün hesaplanması sonucu oluşan değer program tarafından otomatik olarak Matrah sahasına taşınır.

 

 

 

İlgili masrafa ait bir koşul belirtildiyse ve koşulun gerçekleştiği durum için ayrı bir formül, gerçekleşmediği durum için ayrı bir formül kullanılmak istenirse önce koşulun gerçekleştiği durum için kullanılacak formül yazılır, aralarına “|” karakteri konulduktan sonra koşulun gerçekleşmediği durum için kullanılacak formül yazılır.

 

(Örnek: FISF38*0.10|FISF38*0.05     veya

 

           1000000|1500000                vb.)

 

 

 

Ayrıca formül içinde geçen bazı ifadeler parantez içine alınabilir. Böylelikle parantez içinde geçen ifade ile parantez dışındaki ifadelerin ayrı ayrı hesaplanması sağlanabilir.

 

 

 

Formül sahasında rakam yazılması gerektiğinde boşluk, “.” veya “,” gibi karakterler kullanılmadan bitişik olarak yazılmalı, sadece küsürat hane ayracı olarak “.” karakteri kullanılmalıdır.

 

Kullanılabilecek matematiksel operatörler:

 

+ : Toplama İşlemi

 

- : Çıkartma İşlemi

 

* : Çarpma İşlemi

 

/ : Bölme İşlemi

 

Koşul

 Formül hesaplaması ile ilgili koşul belirtilir. Koşul değişkenleri manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir. Her masraf için “and” veya “or” operatörleri kullanılarak birden fazla koşul belirtilebilir.

 

 

 

Koşul sahasında rakam yazılması gerektiğinde boşluk, “.” veya “,” gibi karakterler kullanılmadan bitişik olarak yazılmalı, sadece küsürat hane ayracı olarak “.” karakteri kullanılmalıdır.

 

Kullanılabilecek mantıksal operatörler:

 

and : Ve   (Kullanıldığı koşulların tamamı doğru ise)

 

or  : Veya (Kullanıldığı koşulların en az biri doğru ise)

 

==  : Eşit ise

 

!=  : Eşit değil ise

 

>   : Büyük ise

 

<   : Küçük ise

 

>=  : Büyük veya eşit ise

 

<=  : Küçük veya eşit ise

 

 

 

 

Genel masrafların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Genel İndirimlerin/Masrafların Kullanımı

 

 

 

┌ Vergiler ┐

 

 

 

Fişle ilgili kdv oranı, kdv vadesi ve kdv altı değerleri belirtilir ve kdv detayları görüntülenir. Vergiler sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

KDV Oranı: Fişin geneline uygulanacak kdv oranı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kdv kısımları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya herhangi bir oran belirtilirse, fişin kalem satırlarında kdv oranı tanımlanmayan satırların kdv oranı olarak bu oran kabul edilir.

 

 

 

KDV Vadesi: Vade farkı işlemlerinde kdv tutarının ayrı işleme girdiği durumlar için kdv tutarının vade tarihi belirtilir.

 

 

 

┌ KDV Detayları  ┐

 

 

 

Fiş üzerinde uygulanmış kdv detayları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez. KDV detayları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

KDV DETAYLARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Oran 

 Uygulanmış KDV Oranı görüntülenir.

 

Matrah

 İlgili orana ait KDV matrahı görüntülenir.

 

Tutar

 İlgili orana ait KDV tutarı görüntülenir.

 

 

 

 

┌ KDV Altı Değerleri  ┐

 

 

 

Fiş toplamlarına ait KDV uygulanmış BRÜT TOPLAM üzerinden yapılacak ikişer adet indirim ve ilave belirtilir. KDV altı değerleri gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

(1 ve 2’nci satırlar kdv altı indirimi, 3 ve 4’üncü satırlar ise kdv altı ilave olarak işlem görürler.)

 

 

 

KDV ALTI DEĞERLERİ

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Başlık

 İndirimin/İlavenin başlığı görüntülenir.

 

Tutar

 İndirimin/İlavenin tutarı belirtilir.

 

 

 

 

ÖTV Toplamı: Fişe ait ötv toplamı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

┌ Toplamlar ┐

 

 

 

Fişin tümüne ait mal/hizmet, indirim, masraf, ara toplam, kdv, brüt toplam, kdv altı, genel toplam ve tevkifat tutarları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

 

 

 

┌ Döviz Değerleri ┐

 

 

 

Fişin TL toplamına ait döviz tutarının hesaplanabilmesi için döviz bilgileri belirtilir ve fişin kalemlerinde kullanılan döviz tutarları, döviz kodları bazında gruplanarak görüntülenir.

 

 

 

┌ Döviz Bilgileri ┐

 

 

 

Döviz Tarihi: Döviz tutarı hesaplamasında kullanılacak kur tarihi belirtilir. Fatura tarihi bu sahaya ön değer olarak gelecektir. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

 

 

 

Döviz Kodu: Döviz tutarı hesaplamasında kullanılacak döviz kodu belirtilir. Fişin düzenlendiği cari karta ait birinci döviz kodu ön değer olarak gelecektir. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. *1, *2, *3, *4 ve *5 tuşları ile cari karta ait döviz kodları çekilebilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Fişin üzerinde farklı döviz kodu ve türleri kullanılsa dahi entegre oluşan cari fişine ve cari kartına döviz tutarı işlenirken bu döviz kodu üzerinden işlenir.

 

 

 

Döviz Türü: Döviz tutarı hesaplamasında kullanılacak döviz türü belirtilir. Fişin düzenlendiği cari karta ait birinci döviz türü ön değer olarak gelecektir. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. *1, *2, *3, *4 ve *5 tuşları ile cari karta ait döviz türleri çekilebilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Döviz Kuru: Döviz tutarı hesaplamasında kullanılacak döviz kuru belirtilir. İlgili döviz kodu ve türüne ait döviz tarihindeki kur değeri tanımlanmış ise döviz kodu veya döviz türü sahalarında Enter tuşuna basılınca veya bu saha üzerinde iken “*” (Yıldız) tuşu ile döviz kuru otomatik olarak bu sahaya taşınacaktır. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

 

 

 

Döviz Tutarı: Fiş toplamının döviz kuruna bölünmesi sonucu oluşan döviz tutarı program tarafından otomatik olarak bu sahaya işlenecektir. Gerekirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Fişin kayıt edilmesi sonucu entegre oluşan cari fişine ve cari kartına bu sahada yazılı döviz tutarı işlenecektir.

 

 

 

┌ Döviz Dağılımı ┐

 

 

 

Fiş üzerinde belirtilen döviz tutarları, döviz kodları bazında gruplanarak görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

 

 

 

┌ Düzenleme ┐

 

 

 

Fişle ilgili düzenleme bilgileri belirtilir. Düzenleme sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Düzenleme ┐

 

 

 

Hazırlayan: Fişi hazırlayan personelin kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı personeller listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Hazırlama Tarihi: Fişi hazırlama tarihi belirtilir.

 

 

 

Hazırlama Açıklaması: Fişin hazırlanması ile ilgili açıklama belirtilir.

 

 

 

Kontrol Eden: Fişi kontrol eden personelin kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı personeller listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Kontrol Tarihi: Fişi kontrol etme tarihi belirtilir.

 

 

 

Kontrol Açıklaması: Fişin kontrol edilmesi ile ilgili açıklama belirtilir.

 

 

 

Onaylayan: Fişi onaylayan personelin kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı personeller listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Onaylama Tarihi: Fişi onaylama tarihi belirtilir.

 

 

 

Onaylama Açıklaması: Fişin onaylanması ile ilgili açıklama belirtilir.

 

 

 

┌ Bağlantılar ┐

 

 

 

Fişle ilgili bağlantı bilgileri görüntülenir ve kullanıcı seviye no’su belirtilir. Bağlantılar sekmesinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

Kaynak Program: Fişin oluşturulduğu kaynak program numarası ve ismi görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Fiş Referans No: Fişe program tarafından verilen referans numarası görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Stok Fiş Referans No: Bu fişe bağlı olarak entegre oluşan stok fişine program tarafından verilen referans numarası görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Cari Fiş Referans No: Bu fişe bağlı olarak entegre oluşan cari fişine program tarafından verilen referans numarası görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Muhasebe Fiş Referans No: Bu fişe bağlı olarak entegre oluşan muhasebe fişine program tarafından verilen referans numarası görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Kasa Fiş Referans No: Bu fişe bağlı olarak entegre oluşan kasa fişine program tarafından verilen referans numarası görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Banka Fiş Referans No: Bu fişe bağlı olarak entegre oluşan banka fişine program tarafından verilen referans numarası görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Seviye No: Fişe ait kullanıcı seviye no’su belirtilir. Programa girilirken belirtilen kullanıcı koduna ait kullanıcı kartının seviye koduna bağlı seviye no’su ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kullanıcı seviye no’ları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

İşyeri Kodu: Fişe ait işyeri/şube kodu belirtilir. Programa girilirken belirtilen işyeri kodu ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı işyeri kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Böylelikle fişin şirkete bağlı olarak çalışan işyeri veya şubelerden hangisine ait olduğu takip edilmiş olur.

 

 

 

ÖTV/KDV Blokaj [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse ötv ve kdv tutarları fatura genel toplamına dahil edilmeyerek bloke edilir. Entegre oluşan muhasebe fişinde ötv ve kdv hesapları ters taraflı olarak bir kez daha çalıştırılır, diğer fişler ise ötv ve kdv tutarlarının dahil edilmediği fatura genel toplamına göre oluşturulur.

 

 

 

Başlık bilgileri doldurulduktan sonra fiş kalemleri kısmına geçilir. Fişin bütünü içerisinde beklemeden ve herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan herhangi bir bölüme ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

FİŞ KALEM BİLGİLERİ

 

 

 

Fiş kalemlerinde görüntülenmesi istenen sahalar Saha Tanımları bölümünden ayarlanabilir.

 

 

 

Fiş kalem bilgileri gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

FATURA FİŞ KALEM BİLGİLERİ

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Tip

 

[1-Stok Kartı

 

 2-Hizmet Kartı

 

 3-Açıklama Satırı

 

 4-İndirim Satırı

 

 5-Masraf Satırı

 

 6-Paket Kartı

 

 7-Paket/Stok K.

 

 8-Paket/Hizm.K.

 

 9-Demirbaş Kart]

 İlgili satırın tipi belirtilir. Program tarafından sabit olarak belirlenmiş 1 ila 9 arası satır tipleri kullanılabilir. Satıra ait kart tip no’su belirtilmemiş ise Parametreler bölümündeki varsayılan Satır Tipi kullanılır.

 

 

 

Satır tiplerinin kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Satır Tiplerinin Kullanımı

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda üç adet satır tipi(1-Stok Kartı,2-Hizmet Kartı,3-Açıklama Satırı) bulunmaktadır.

 

Kod

 

(Stok Kodu

 

 Hizmet Kodu

 

 Açıklama Kodu

 

 İndirim Kodu

 

 Masraf Kodu

 

 Paket Kodu

 

 Paket/Stok Kodu

 

 Paket/Hizm.Kodu

 

 Demirbaş Kodu)

 Satır tipine ait kart kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla satır tipine ait tanımlı kart kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Cins/Açıklama

 Kod yazıldıktan karta ait cins/açıklama bilgisi program tarafından bu sahaya çekilir. Kod kullanılmayan satırlarda bu sahaya manuel olarak da bilgi yazılabilir.

 

Birim

 Kod yazıldıktan sonra karta ait birim kodu program tarafından bu sahaya çekilir. Kod kullanılmayan satırlarda bu sahaya manuel olarak da bilgi yazılabilir.

 

Depo Kodu

 Stoğun işlem göreceği depo kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Barkod Kodu

 Karta ait barkod kodu yazılır veya barkod okuyucu ile okutturulur. Bu sahada belirtilen barkod kodu üzerinden satır tipine ait karta ulaşılıp fiş üzerine çekilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla satır tipine bağlı olarak tanımlı stok barkod kodları veya ilgili kartlar listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. 

 

Özdeş Kod

 Stoğa ait özdeş kod belirtilir. Belirtilen özdeş kod üzerinden gerçek stok kartına ulaşılıp fiş üzerine çekilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özdeş kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Detaylı bilgi için Bkz.Yeni Stok Kartı-> Bağlantılar sekmesi->Diğer Kodlar

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Özdeş Kod sahası bulunmamaktadır.

 

Benzer Stok Kodu

 Stoğa ait benzer stok kodu belirtilir. Belirtilen benzer stok kodu, kod(stok kodu) sahasına aktarılır ve bu stoğun işlem görmesi sağlanır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı benzer stok kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Detaylı bilgi için Bkz.Yeni Stok Kartı->Bağlantılar sekmesi->Benzer Mallar

 

Not:Eta:V.8 SQL versiyonunda Benzer Stok Kodu sahası bulunmamaktadır.

 

Miktar

 Satıra ait hareket miktarı belirtilir. Barkod okuyucu ile her barkod kodu okutturulduğunda ilgili karta ait miktar barkod katsayısı kadar arttırılır. 

 

Miktar 2

 Miktarın ikinci birim karşılığı belirtilir. Program tarafından ilgili stok kartına ait ikinci birim çarpan/bölen katsayılarına bakılarak ikinci birim miktarı hesaplanır ve bu sahaya taşınır.

 

Miktar 3

 Miktarın üçüncü birim karşılığı belirtilir. Program tarafından ilgili stok kartına ait üçüncü birim çarpan/bölen katsayılarına bakılarak üçüncü birim miktarı hesaplanır ve bu sahaya taşınır. 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Miktar 3 sahası bulunmamaktadır.

 

Miktar 4

 Miktarın dördüncü birim karşılığı belirtilir. Program tarafından ilgili stok kartına ait dördüncü birim çarpan/bölen katsayılarına bakılarak dördüncü birim miktarı hesaplanır ve bu sahaya taşınır.

 

 Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Miktar 4 sahası bulunmamaktadır.

 

Miktar 5

 Miktarın beşinci birim karşılığı belirtilir. Program tarafından ilgili stok kartına ait beşinci birim çarpan/bölen katsayılarına bakılarak beşinci birim miktarı hesaplanır ve bu sahaya taşınır.

 

 Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Miktar 5 sahası bulunmamaktadır.

 

Fiyat No

 Stok kartına ait fiyat bilgileri gridindeki kullanıcı tanımlı fiyat no’su veya YOA, YOS, vb. sabit fiyat no’su belirtilir. Kullanıcı tanımlı fiyat no üzerinden ulaşılan fiyat bilgileri program tarafından ilgili sahalara taşınır. Saha üzerindeki buton yardımıyla ekrana gelen Stok Fiyat Analizi formu üzerinde detaylı fiyat analizleri yapılabilir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Not: Fiyat No kullanılarak çekilen fiyat bilgisi kullanıcı tarafından değiştirildiğinde ve Fiyat No sahası üzerinden Enter tuşu ile tekrar geçildiğinde satırdaki depo kodu değişmemişse karttaki fiyat tekrar çekilmez, depo kodu değişmişse karttaki depoya ait fiyat tekrar çekilir.

 

 

 

Stok kartlarından fiyat çekilmesi ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Stok Kartlarından Fiyat Çekilmesi

 

Fiyat

 Satıra ait birim fiyat belirtilir. Fiyat no üzerinden ulaşılan fiyat değeri program tarafından bu sahaya taşınır.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Fiyat No sahasındaki bilgi kullanılarak karta ait fiyat çekilir.

 

        (Fiyat No belirtilmişse)

 

“*” : Tutar sahasındaki değerin Miktar sahasındaki değere bölünmesi

 

         sonucu oluşan fiyat bilgisi taşınır.(Fiyat No belirtilmemişse)

 

Tutar

 Satırdaki Miktar sahasındaki değer ile Fiyat sahasındaki değerin çarpımından oluşan toplam tutar değeri program tarafından bu sahaya taşınır.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Miktar sahasındaki değer ile Fiyat sahasındaki değerin çarpımından

 

         oluşan tutar bilgisi taşınır.

 

“*D”: Döviz Tutarı üzerinden TL çevrimi yapılır.

 

Döviz Kodu

 İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz kodu belirtilir. Kullanıcı tanımlı fiyat no üzerinden ulaşılan döviz kodu program tarafından bu sahaya taşınır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Satırdaki karta ait döviz kodu çekilir. (Satır Tipi “1-Stok Kartı” ise 

 

         stok kartına ait birinci döviz kodu çekilir.)

 

“*1”: Satırdaki stok kartına ait birinci döviz kodu çekilir.

 

“*2”: Satırdaki stok kartına ait ikinci döviz kodu çekilir.

 

“*3”: Satırdaki stok kartına ait üçüncü döviz kodu çekilir.

 

“*4”: Satırdaki stok kartına ait dördüncü döviz kodu çekilir.

 

“*5”: Satırdaki stok kartına ait beşinci döviz kodu çekilir.

 

Döviz Türü

 İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz türü belirtilir. Kullanıcı tanımlı fiyat no üzerinden ulaşılan döviz türü program tarafından bu sahaya taşınır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Satırdaki karta ait döviz türü çekilir. (Satır Tipi “1-Stok Kartı” ise 

 

         stok kartına ait birinci döviz türü çekilir.)

 

“*1”: Satırdaki stok kartına ait birinci döviz türü çekilir.

 

“*2”: Satırdaki stok kartına ait ikinci döviz türü çekilir.

 

“*3”: Satırdaki stok kartına ait üçüncü döviz türü çekilir.

 

“*4”: Satırdaki stok kartına ait dördüncü döviz türü çekilir.

 

“*5”: Satırdaki stok kartına ait beşinci döviz türü çekilir.

 

Döviz Tutarı

 İlgili satıra ait döviz tutarı belirtilir. Tutar sahasındaki değerin, ilgili tarihteki döviz kodu ve türüne ait kur değerine bölünmesi sonucu oluşan döviz tutarı program tarafından bu sahaya taşınır.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Tutar üzerinden döviz çevrimi yapılır.

 

Özel Kod

 Fiş kalemlerini bazı özel kriterlere göre gruplamak amacıyla özel kodlar kullanılır. Bu sayede fatura hareketleri ve bağlantılı olarak entegre oluşan diğer hareketler ile ilgili işlemler veya listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur. Özel kod sahaları form üzerinde yer almayan herhangi bir bilginin takibi için de kullanılabilir. Bu sahaya yazılan özel kodlar aynı zamanda bağlantılı olarak entegre oluşan fişlerin kalem bölümündeki özel kod sahasına da program tarafından otomatik olarak aktarılır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı özel kodlar listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Açıklama

 İlgili satıra ait açıklama belirtilir.

 

KDV Oranı

 Kullanıcı tanımlı fiyat no veya karta ait kdv kısım numarası üzerinden ulaşılan kdv oranı program tarafından bu sahaya taşınır. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kdv oranları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

İskonto Oranı  1-5

 İlgili satıra ait iskonto oranları bu sahalara belirtilir. Kullanıcı tanımlı fiyat no üzerinden ulaşılan iskonto oranları program tarafından bu sahalara taşınır, Fiyat No belirtilmemişse karta ait iskonto oranları taşınır.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Satırdaki stok veya hizmet kartına ait birinci iskonto oranı çekilir.

 

“*1”: Satırdaki stok veya hizmet kartına ait birinci iskonto oranı çekilir.

 

“*2”: Satırdaki stok veya hizmet kartına ait ikinci iskonto oranı çekilir.

 

“*3”: Satırdaki stok veya hizmet kartına ait üçüncü iskonto oranı çekilir.

 

“*4”: Satırdaki stok veya hizmet kartına ait dördüncü isk.oranı çekilir.

 

“*5”: Satırdaki stok veya hizmet kartına ait beşinci iskonto oranı çekilir.

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda 3 adet iskonto oranı bulunmaktadır.

 

İskonto Tutarı 1-5

 İlgili satıra ait iskonto tutarları bu sahalara belirtilir. Kullanıcı tanımlı fiyat no üzerinden ulaşılan iskonto tutarları program tarafından bu sahalara taşınır.

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda iskonto tutarı sahası bulunmamaktadır.

 

Maliyet Fiyatı

 Satış fişleri kayıt edilirken Stok Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Maliyet Fiyatı sahasında tanımlı fiyat üzerinden hesaplanan stoklara ait maliyet fiyatları program tarafından bu sahaya taşınır.

 

Vadesi

 İlgili satırın vade tarihi belirtilir.

 

Açıklama 1-3

 İlgili satıra ait ek açıklamalar bu sahalara belirtilir.

 

Parti Kodu

 İlgili stoğa ait parti kodu bu sahaya belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı parti kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Masraf Merkezi

 İlgili satıra ait masraf merkezi kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Seri No 1

 İlgili stoğa ait işlem görecek birinci seri no’ları saha üzerindeki buton yardımıyla seçilir. Seri no kartları Stok-II programının Yeni Seri Kartı ve Toplu Seri Kart Tanımlama bölümlerinden tanımlanabileceği gibi alış fişlerinde Seri No 1 sahasının üzerindeki butona basıldığında ekrana gelen form üzerindeki F5-Grup Giriş butonu ile de tanımlanabilir. F5-Grup Giriş ile ilgili bilgiler Toplu Seri Kart Tanımlama bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca çıkış fişlerinde ilgili satırda eğer 1 adet seri no kullanılacak ise liste ekranı açılmadan sahaya manuel olarak yazılan seri no otomatik olarak listeye eklenir.

 

Bkz. Seri Kart Seçimi

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Seri No 1 sahası bulunmamaktadır.

 

Seri No 2

 Seri No 1 seçimi yapılırken seri kartlarına bağlı varsa ikinci seri numaraları da Seri No 2 sahasına program tarafından taşınır.

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Seri No 2 sahası bulunmamaktadır.

 

Renk (Boyut 1)

 İlgili satırdaki stoğa ait boyut 1 (renk) kodu belirtilir. Barkod kodu üzerinden ulaşılan boyut 1 kodu program tarafından bu sahaya taşınır. Saha üzerindeki buton yardımıyla karta ait tanımlı boyut 1 kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir veya istenilen tüm boyut kodlarından aynı anda birer adet seçilerek boyut sahalarına taşınabilir. Bu sahanın başlığı Stok-II programının Boyut-1 Tanımları bölümünden belirlenir.

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Renk(Boyut 1) sahası bulunmamaktadır.

 

Beden (Boyut 2)

 İlgili satırdaki stoğa ait boyut 2 (beden) kodu belirtilir. Barkod kodu üzerinden ulaşılan boyut 2 kodu program tarafından bu sahaya taşınır. Saha üzerindeki buton yardımıyla karta ait tanımlı boyut 2 kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahanın başlığı Stok-II programının Boyut-2 Tanımları bölümünden belirlenir.

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Beden(Boyut 2) sahası bulunmamaktadır.

 

Boyut 3

 İlgili satırdaki stoğa ait boyut 3 kodu belirtilir. Barkod kodu üzerinden ulaşılan boyut 3 kodu program tarafından bu sahaya taşınır. Saha üzerindeki buton yardımıyla karta ait tanımlı boyut 3 kodlarından herhangi birisi de seçilebilir. Bu sahanın başlığı Stok-II programının Boyut-3 Tanımları bölümünden belirlenir.

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Boyut 3 sahası bulunmamaktadır.

 

Boyut 4

 İlgili satırdaki stoğa ait boyut 4 kodu belirtilir. Barkod kodu üzerinden ulaşılan boyut 4 kodu program tarafından bu sahaya taşınır. Saha üzerindeki buton yardımıyla karta ait tanımlı boyut 4 kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahanın başlığı Stok-II programının Boyut-4 Tanımları bölümünden belirlenir.

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Boyut 4 sahası bulunmamaktadır.

 

Boyut 5

 İlgili satırdaki stoğa ait boyut 5 kodu belirtilir. Barkod kodu üzerinden ulaşılan boyut 5 kodu program tarafından bu sahaya taşınır. Saha üzerindeki buton yardımıyla karta ait tanımlı boyut 5 kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahanın başlığı Stok-II programının Boyut-5 Tanımları bölümünden belirlenir.

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Boyut 5 sahası bulunmamaktadır.

 

Satıcı Kodu

 Satıra ait satıcı/plasiyer kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı satıcı/plasiyer kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Ödeme Kodu

 Satıra ait ödeme planının kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı ödeme grupları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Muhasebe Kodu

 Entegre muhasebe bağlantısı yapılırken, ilgili satırdaki hareket tutarının entegrasyon tanımlarından bağımsız olarak işlenmesi istenen muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa entegrasyon tanımlarındaki ilgili hesap kodları kullanılır.

 

ÖTV Oranı

 İlgili satıra ait ötv oranı belirtilir. Satırdaki stok kartına ait ötv oranı program tarafından bu sahaya taşınır, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

 

ÖTV Tutarı

 İlgili satıra ait ötv tutarı belirtilir. Satırdaki stok kartına ait ötv tutarı program tarafından bu sahaya taşınır, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

 

 

 

Not: Bir satırda ÖTV Oranı ve ÖTV Tutarı sahaları aynı anda kullanılamaz.

 

 

 

 

 

 

FİŞ TOPLAM BİLGİLERİ

 

 

 

Fatura fiş toplam bilgileri iki ayrı gridden oluşmaktadır:

 

 

 

Kart Bilgileri 

Fiş Toplamı 

 

 

┌ Kart Bilgileri ┐

 

 

 

Kart bilgileri gridi iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Cari 

Stok 

 

 

┌ Cari ┐

 

 

 

Fiş üst başlık bilgileri bölümünde yer alan cari koduna ait cari kartının bilgileri görüntülenir. Gridin başlık satırında kart kodu ve ünvanı, gridin içeriğinde ise karta ait tutar, döviz ve hareket adedi toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

 

 

 

┌ Stok ┐

 

 

 

Fişin kalem satırlarında en son üzerinde bulunulan stok satırına ait stok kartının bilgileri görüntülenir. Gridin başlık satırında stok kodu ve cinsi, gridin içeriğinde ise karta ait giren, çıkan ve bakiye toplamları görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

 

 

 

┌ Fiş Toplamı ┐

 

 

 

Fişin Mal Toplamı, İndirim Toplamı, Masraf Toplamı, KDV ve Genel Toplam değerleri görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahalara müdahale edilemez.

 

 

 

 

 

FATURA FİŞİ İŞLEMLERİ

 

Simge

 İşlem

 Açıklama

 

 

 ESC-Çıkış

 Bir önceki bölüme dönülür.

 

 

 F1-Yardım

 Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

 

 

 F2-Kayıt

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

 

 

 F2-Kayıt

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

 

 

 (Shift(Ý)+F2)

 

    Seri Kayıt

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir ve aynı fiş tipinden yeni fiş formuna geçilir.

 

 

 F3-İptal

 Ekrandaki bilgi iptal edilir. (Eski Fiş)

 

 

 F4-Yazdır

 Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

 

 

 F2-Görüntüle

 Ekrandaki bilgi görüntülenir.

 

 

 F4-Yazdır

 Ekrandaki bilgi yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

 

 

 (Shift(Ý)+F4)

 

    Seç.Yaz.Yazdır

 Ekrandaki bilgi seçilen yazıcıya/dosyaya yazdırılır.

 

 

 F7-Fatura Listesi

 Fatura fiş listesi alınır. Yeni fiş formunda iken F7-Fatura Listesinden herhangi bir fiş seçilirse, fiş kopyalanmış olur.

 

 

 F8-Detay

 Ekrana detay açıklama formu gelir ve fatura ile ilgili özel açıklamalar belirtilir/görüntülenir. Bu sahalar kullanıcı tarafından başlığı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarıdır. Bu bilgilerin başlıkları ve tanımlamaları Fatura Detay Açıklama Başlıkları bölümünden yapılır.

 

 

 F8-Fatura Detay Bilgi

 Ekrana detay açıklama formu gelir ve fatura ile ilgili özel açıklamalar belirtilir/görüntülenir. Bu sahalar kullanıcı tarafından başlığı, tipi, boyu ve kullanım amacı belirlenebilen detay bilgi sahalarıdır. Bu bilgilerin başlıkları ve tanımlamaları Fatura Detay Açıklama Başlıkları bölümünden yapılır.

 

 

 (Ctrl+O)-Ödeme Planı Girişi

 Faturaya ait ödeme planı girilir.

 

Detaylı bilgi için Bkz.Ödeme Planı Giriş İşlemi

 

 

 (Ctrl+T)-Tahsilat Girişi

 Kapalı faturaya ait tahsilat bilgileri girilir.

 

Detaylı bilgi için Bkz.Tahsilat Giriş İşlemi

 

 

 (Shift(Ý)+F7)

 

Cari Kart Arama

 Ekrana cari kart arama formu gelir ve istenilen cari karta ulaşılıp fatura üzerine çekilebilir.

 

 

  Cari Detay Bilgi

 Faturaya ait cari kartın aylık mizan değerleri ve muhtelif çalışma bilgileri görüntülenir. Ayrıca muhtelif para türü üzerinden yapılmış işlemlere ait toplamların belirlenen döviz tipine göre yeniden hesaplanması sağlanır.

 

Detaylı bilgi için Bkz.Cari Kart Detay Bilgi Formu

 

 

 Cari Not Sayfası

 Cari Kart koduna ait not sayfası açılır.

 

 

 (Crtl+F7)-Stok Kart Arama

 Satır tipi “1-Stok Kartı” veya “7-Paket/Stok Kartı” olan fatura kalem satırlarında ekrana stok kart arama formu gelir ve istenilen stok kartına ulaşılıp fatura üzerine çekilebilir.

 

 

  Stok Detay Bilgi

 Fatura kalemleri bölümünde, üzerinde bulunulan satırdaki stok kartının aylık mizan değerleri ve muhtelif işlem bilgileri görüntülenir.

 

Detaylı bilgi için Bkz.Stok Kart Detay Bilgi Formu

 

 

 Stok Not Sayfası

 Fatura kalemleri bölümünde, üzerinde bulunulan satırdaki stok kart koduna ait not sayfası açılır.

 

 

 (Ctrl+F)-Formül Uygula

 Genel İndirimler ve Genel Masraflar gridlerinde belirtilmiş formüller hesaplanır.

 

 

 

(Formüller, Parametreler bölümündeki Otomatik Formül Uygula parametresi işaretli ise program tarafından otomatik olarak hesaplandıklarından Ctrl+F tuşlarına basılmasına gerek yoktur. Bu parametre işaretli değilse kullanılmalıdır.)

 

 

 F11-Önceki

 Bir önceki  fişe geçilir. (Eski Fiş)

 

 

 F12-Sonraki

 Bir sonraki fişe geçilir. (Eski Fiş)

 

 

 

 

Fişin kalem gridinde, satır numaralarını gösteren sütun üzerinde mouse’un sağ tuşuna basılarak ulaşılan menü yardımı ile veya tuşlar vasıtasıyla yapılabilecek grid işlemleri de aşağıda gösterilmiştir:

 

 

 

GRİD İŞLEMLERİ

 

Tuş

 İşlem

 Açıklama

 

Ctrl+A

 Sona Satır Ekle

 Gridin sonuna bir boş satır eklenir.

 

Ctrl+Ins

 Araya Satır Ekle

 Üzerinde bulunulan satırda araya bir boş satır açılır.

 

Ctrl+Del

 Satır Sil

 Üzerinde bulunulan satır silinir.

 

Ctrl+C

 Satır Kopyala

 Üzerinde bulunulan satırın kopyası alınır.(Hafızaya alınır)

 

Ctrl+V

 Satır Yapıştır

 Kopyalanan satır, üzerinde bulunulan satıra yapıştırılır.

 

 

 Üstteki Satırı Kopyala

 Bir üstteki satır üzerinde bulunulan satıra kopyalanır.

 

 

 Metin Arama

 Ekrana gelen metin arama formu ile grid içerisinde istenen metin/değer aranır.

 

Detaylı bilgi için Bkz.Metin Arama Formu

 

Shift+Ctrl+D

 Kolon Genişliklerini Düzenle

 Gridin sütunları default değerlere göre yeniden düzenlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

§         ESKİ FATURA

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Fatura\Eski Fatura

 

 

 

Sisteme daha önce kaydedilmiş bir faturaya ait bilgilere ulaşıp, üzerinde işlem yapmak için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde faturaya ait bilgiler incelenebilir, döküm alınabilir, bilgileri değiştirilebilir veya fatura iptal edilebilir. İptal edilen faturalar sisteme tekrar geri alınamaz ve üzerinde işlem yapılamaz. Arzu edilirse listelemelerde döküme çıkar.

 

 

 

FİŞ ARAMA İŞLEMLERİ

 

Simge

 İşlem

 Açıklama

 

 

 ESC-Çıkış

 Bir önceki bölüme dönülür.

 

 

 F1-Yardım

 Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

 

 

 F2-Arama 

 Arama işlemi başlatılır.

 

 

  F2-Kabul

 Bulunan fişin içine girilir.

 

 

  F3-İlk

 Arama kıstaslarına uyan ilk fişe gidilir.

 

 

  F4-Önceki

 Arama işlemine, kıstaslara uyan önceki fiş için devam edilir.

 

 

  F5-Sonraki

 Arama işlemine, kıstaslara uyan sonraki fiş için devam edilir.

 

 

  F6-Son

 Arama kıstaslarına uyan son fişe gidilir.

 

 

 F7-Fiş Listesi

 Fatura fiş listesi alınır.

 

 

 F8-Parametreler

 Fiş arama kıstasları ile ilgili parametreler tanımlanır.

 

 

  ESC-Çıkış

 Bir önceki bölüme dönülür.

 

 

  F1-Yardım

 Bulunulan bölümle ilgili yardım alınır.

 

 

  F2-Tamam

 Ekrandaki bilgi kayıt edilir.

 

 

 

 

Bkz. Eski Fişe Ulaşma İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         TOPLU YAZDIRMA

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Fatura\Toplu Yazdırma

 

 

 

Faturaların toplu olarak yazdırılması veya listelenmesi için bu bölüm kullanılır. Bu bölüme girildiğinde karşımıza listeleme aralıkları formu gelir. Gerekli döküm kıstasları verildikten sonra F4-Yazdırma veya Shift+F4-Seçilen Yazıcıya Yazdırma butonu ile yazdırma işlemi başlatılır. F2-Görüntüle butonu ile faturaların ekrandan da listesi alınabilir. 

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

Fatura Belirleme [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, döküme başlamadan önce karşımıza fatura seçimi formu gelir ve burada döküme çıkması istenen faturalar mouse ile çift tıklayarak veya enter tuşu ile işaretlenir. İşaretleme sonrası TAMAM butonu ile fatura belirleme işlemi tamamlanır.

 

 

 

Fatura Onaylama [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, döküm işlemi sırasında faturalar tek tek görüntülenir ve kullanıcının onayı alınır. İşaretlenmezse faturalar kullanıcının onayına sunulmaz.

 

 

 

Fatura Tipi: Döküme çıkması istenen faturaların tipi belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fatura tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

İşyeri Kodu: Döküme çıkması istenen faturalara ait işyeri/şube kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı işyeri kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa işyeri/şube koduna bağlı kalmaksızın tüm faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Döküm işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

q     RAPORLAR

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar

 

 

 

Bu bölümden fatura sistemi ile ilgili çok detaylı ve esnek rapor ve listeler alınır.

 

 

 

Raporlar menüsü altı alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

4       Fatura Listeleri

 

4       Fatura Kalem Listeleri

 

4       Fatura Analizleri

 

4       KDV Raporları

 

4       Mal/Müşteri Alış/Satış Raporları

 

4       Fatura Karlılık Raporları

 

 

 

 

 

 

 

4       FATURA LİSTELERİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Listeleri

 

 

 

Bu menü faturalara ait genel bilgiler ile ilgili muhtelif listelerin alınması için kullanılır.

 

 

 

Fatura Listeleri menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Fatura Listesi

 

§         Bağlantı Listesi

 

§         Hazırlama Listesi

 

§         Tevkifat Listesi

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Listeleri\Fatura Listesi

 

 

 

Bu bölümden fatura üst başlık bilgilerine ait genel bilgilerin dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

Nakli Yekün [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, belirtilen başlangıç tarihinden önceki faturalara ait toplamlar nakli yekün satırı olarak olarak döküme çıkar.

 

 

 

Tarih Ara Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, döküme çıkan her günün sonunda ara toplam alınır.

 

 

 

Döküm işleminin hangi fiş tipleri için yapılacağı F8-Parametreler bölümünden ayrıca belirlenebilir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         BAĞLANTI LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Listeleri\Bağlantı Listesi

 

 

 

Bu bölümden diğer modüllerle olan bağlantı durumlarına göre faturaların bağlantı fişlerine ait referans no’ları ve üst başlık bilgilerine ait muhtelif bilgilerin dökümü alınır. Hangi faturadan hangi modüle ve hangi referans no’suyla bağlantı yapıldığı (entegre fiş oluştuğu) veya bağlantı yapılmadığı hakkında bilgi alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

Stok Bağlantısı Olanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, stok bağlantısı yapılmış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Stok Bağlantısı Olmayanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, stok bağlantısı yapılmamış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Cari Bağlantısı Olanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, cari bağlantısı yapılmış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Cari Bağlantısı Olmayanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, cari bağlantısı yapılmamış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Muhasebe Bağlantısı Olanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, muhasebe bağlantısı yapılmış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Muhasebe Bağlantısı Olmayanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, muhasebe bağlantısı yapılmamış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Kasa Bağlantısı Olanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, kasa bağlantısı yapılmış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Kasa Bağlantısı Olmayanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, kasa bağlantısı yapılmamış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Banka Bağlantısı Olanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, banka bağlantısı yapılmış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Banka Bağlantısı Olmayanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, banka bağlantısı yapılmamış faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         HAZIRLAMA LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Listeleri\Hazırlama Listesi

 

 

 

Bu bölümden faturaların düzenleme bilgileri ve üst başlık bilgilerine ait muhtelif bilgilerin dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

Hazırlayan: Döküme çıkması istenen faturalara ait faturayı hazırlayan personelin kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı personeller listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa hazırlayan personelin koduna bağlı kalmaksızın tüm faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Kontrol Eden: Döküme çıkması istenen faturalara ait faturayı kontrol eden personelin kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı personeller listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa kontrol eden personelin koduna bağlı kalmaksızın tüm faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Onaylayan: Döküme çıkması istenen faturalara ait faturayı onaylayan personelin kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı personeller listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa onaylayan personelin koduna bağlı kalmaksızın tüm faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         TEVKİFAT LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Listeleri\Tevkifat Listesi

 

 

 

Bu bölümden faturaların kdv tevkifat bilgileri ve üst başlık bilgilerine ait muhtelif bilgilerin dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

Tevkifat No: Döküme çıkması istenen faturalara ait kdv tevkifat no’su belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı tevkifat no’ları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa tevkifat no’suna bağlı kalmaksızın tüm faturalar döküme çıkar.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

4       FATURA KALEM LİSTELERİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Kalem Listeleri

 

 

 

Bu menü faturalara ait satır kalemlerinin listesinin alınması için kullanılır.

 

 

 

Fatura Kalem Listeleri menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Fatura Alış Kalem Listesi

 

§         Fatura Satış Kalem Listesi

 

§         Boyutlu Fatura Alış kalem Listesi(*)

 

§         Boyutlu Fatura Satış Kalem Listesi(*)

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA ALIŞ KALEM LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Kalem Listeleri\Fatura Alış Kalem Listesi

 

 

 

Bu bölümden alış faturalarına ait kalem satırlarının dökümü alınır.

 

 

 

Fatura Alış Kalem Listesi formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Tarih Ara Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, döküme çıkan her günün sonunda ara toplam alınır.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

KDV İade Raporu Alanlarını Dök [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse KDV iade raporlarında kullanılan sahalar fişlere ait her kalem satırı için dökülür.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Bu bölümde yer alan gridde ise döküme çıkması istenen fatura satır tiplerinin LİSTE seçeneği onaylanır. Bu saha üzerinde Mouse ile çift tıklayarak veya space tuşu ile onay verilir veya onay kaldırılır. LİSTE sütunun sağındaki seçim butonu ile de ilgili satır tipine ait kartların döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA SATIŞ KALEM LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Kalem Listeleri\Fatura Satış Kalem Listesi

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarına ait kalem satırlarının dökümü alınır.

 

 

 

Fatura Satış Kalem Listesi formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Tarih Ara Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, döküme çıkan her günün sonunda ara toplam alınır.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

KDV İade Raporu Alanlarını Dök [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse KDV iade raporlarında kullanılan sahalar fişlere ait her kalem satırı için dökülür.

 

 

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Bu bölümde yer alan gridde ise döküme çıkması istenen fatura satır tiplerinin LİSTE seçeneği onaylanır. Bu saha üzerinde Mouse ile çift tıklayarak veya ara tuşu ile onay verilir veya onay kaldırılır. LİSTE sütunun sağındaki seçim butonu ile de ilgili satır tipine ait kartların döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         BOYUTLU FATURA ALIŞ KALEM LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Kalem Listeleri\Boyutlu Fatura Alış Kalem Listesi

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarına ait kalem satırlarının boyut bilgilerinin de yer aldığı dökümü alınır.

 

 

 

Boyulu Fatura Alış Kalem Listesi formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Tarih Ara Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, döküme çıkan her günün sonunda ara toplam alınır.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Bu bölümde yer alan gridde ise döküme çıkması istenen fatura satır tiplerinin LİSTE seçeneği onaylanır. Bu saha üzerinde Mouse ile çift tıklayarak veya ara tuşu ile onay verilir veya onay kaldırılır. LİSTE sütunun sağındaki seçim butonu ile de ilgili satır tipine ait kartların döküm kıstasları belirlenir.

 

Ayrıca dökümde yer alması istenen kalem satırlarına ait boyut bilgileri de belirtilir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Boyutlu Fatura Alış Kalem Listesi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

§         BOYUTLU FATURA SATIŞ KALEM LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Kalem Listeleri\Boyutlu Fatura Satış Kalem Listesi

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarına ait satır kalemlerinin boyut bilgilerinin de yer aldığı döküm alınır.

 

 

 

Boyutlu Fatura Satış Kalem Listesi formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Tarih Ara Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, döküme çıkan her günün sonunda ara toplam alınır.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Bu bölümde yer alan gridde ise döküme çıkması istenen fatura satır tiplerinin LİSTE seçeneği onaylanır. Bu saha üzerinde Mouse ile çift tıklayarak veya ara tuşu ile onay verilir veya onay kaldırılır. LİSTE sütunun sağındaki seçim butonu ile de ilgili satır tipine ait kartların döküm kıstasları belirlenir.

 

Ayrıca dökümde yer alması istenen kalem satırlarına ait boyut bilgileri de belirtilir.

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Boyutlu Fatura Alış Kalem Listesi bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

4       FATURA ANALİZLERİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Analizleri

 

 

 

Bu menü faturalara ait muhtelif toplam bilgilerinin Alış, Satış, Satış İade ve Alış İade işlem tiplerine göre analizinin yapılabilmesi alınması için kullanılır.

 

 

 

Fatura Analizleri menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Fatura Analizi

 

§         Fatura Detaylı Analizi

 

§         Aylık Fatura Analizi

 

§         Aylık Fatura Detaylı Analizi

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA ANALİZİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Analizleri\Fatura Analizi

 

 

 

Bu bölümden faturalara ait muhtelif toplam bilgilerinin Alış, Satış, Satış İade ve Alış İade işlem tiplerine göre analiz dökümleri alınır. Muhtelif toplam bilgileri detayları ile birlikte görülmek istenirse Fatura Detaylı Analizi raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§          FATURA DETAYLI ANALİZİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Analizleri\Fatura Detaylı Analizi

 

 

 

Bu bölümden faturalara ait muhtelif toplam bilgilerinin detayları ile birlikte Alış, Satış, Satış İade ve Alış İade işlem tiplerine göre analiz dökümleri alınır. Muhtelif toplam bilgilerini detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Fatura Analizi raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Formun alt kısmında bulunan seçenekler bölümünde döküme detaylarının da çıkması istenen toplam başlıkları işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         AYLIK FATURA ANALİZİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Analizleri\Aylık Fatura Analizi

 

 

 

Bu bölümden faturalara ait muhtelif toplam bilgilerinin Alış, Satış, Satış İade ve Alış İade işlem tiplerine göre aylar bazında gruplanmış analiz dökümleri alınır. Muhtelif toplam bilgileri detayları ile birlikte görülmek istenirse Aylık Fatura Detaylı Analizi raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

1.Değer Tarih (AA/YYYY): Rapor alınacak döneme ait başlangıç ayı belirtilir.

 

 

 

2.Değer Tarih (AA/YYYY): Rapor alınacak döneme ait bitiş ayı belirtilir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         AYLIK FATURA DETAYLI ANALİZİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Analizleri\Aylık Fatura Detaylı Analizi

 

 

 

Bu bölümden faturalara ait muhtelif toplam bilgilerinin detayları ile birlikte Alış, Satış, Satış İade ve Alış İade işlem tiplerine göre aylar bazında gruplanmış analiz dökümleri alınır. Muhtelif toplam bilgilerini detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Aylık Fatura Analizi raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

1.Değer Tarih (AA/YYYY): Rapor alınacak döneme ait başlangıç ayı belirtilir.

 

 

 

2.Değer Tarih (AA/YYYY): Rapor alınacak döneme ait bitiş ayı belirtilir.

 

 

 

Formun alt kısmında bulunan seçenekler bölümünde ise döküme detaylarının da çıkması istenen toplam başlıkları işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

4       KDV RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\KDV Raporları

 

 

 

Bu menü faturalara ait kdv bilgileri ile ilgili muhtelif listelerin alınması için kullanılır.

 

 

 

KDV Raporları menüsü altı alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Tek KDV’li Detay KDV Listesi

 

§         Çok KDV’li Detay KDV Listesi

 

§         Özet KDV Listesi

 

§         Aylık Özet KDV Listesi

 

§         Fatura Tipi Dağılımlı Özet KDV Listesi

 

§         Fatura Tipi ve KDV Oranı Dağılımlı Özet KDV Listesi

 

 

 

 

 

 

 

§         TEK KDV’Lİ DETAY KDV LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\KDV Raporları\Tek KDV’li Detay KDV Listesi

 

 

 

Bu bölümden belirtilen kdv oranının kullanıldığı faturalardaki bu kdv oranına ait kdv bilgilerinin ve bunlara ait muhtelif bilgilerin dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

KDV Oranı: Döküme çıkması istenen faturalara ait kdv oranı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kdv oranları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         ÇOK KDV’Lİ DETAY KDV LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\KDV Raporları\Çok KDV’li Detay KDV Listesi

 

 

 

Bu bölümden belirtilen kdv oranlarının kullanıldığı faturalardaki bu kdv oranlarına ait kdv bilgilerinin ve bunlara ait muhtelif bilgilerin dökümü alınır.

 

 

 

Formun alt kısmında bulunan kdv oranları gridine, Sitem programının Stok Kdv Kısım Tanımları bölümünde tanımlı kdv bilgileri ön değer olarak gelir ve döküme çıkması istenen kdv oranlarını ifade eder. İstenmeyen kdv satırları Ctrl+Delete tuşları ile silinebilir. Ya da yeni kdv oranı ilave edilebilir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         ÖZET KDV LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\KDV Raporları\Özet KDV Listesi

 

 

 

Bu bölümden faturalara ait kdv bilgilerinin Alış, Satış, Satış İade ve Alış İade işlem tiplerine göre dökümleri alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         AYLIK ÖZET KDV LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\KDV Raporları\Aylık Özet KDV Listesi

 

 

 

Bu bölümden faturalara ait kdv bilgilerinin Alış, Satış, Satış İade ve Alış İade işlem tiplerine göre aylar bazında gruplanmış dökümleri alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

1.Değer Tarih (AA/YYYY): Rapor alınacak döneme ait başlangıç ayı belirtilir.

 

 

 

2.Değer Tarih (AA/YYYY): Rapor alınacak döneme ait bitiş ayı belirtilir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA TİPİ DAĞILIMLI ÖZET KDV LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\KDV Raporları\Fatura Tipi Dağılımlı Özet KDV Listesi

 

 

 

Bu bölümden faturalara ait kdv bilgilerinin Alış, Satış, Satış İade ve Alış İade işlem tiplerine göre fatura tipi dağılımlı olarak dökümleri alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA TİPİ ve KDV ORANI DAĞILIMLI ÖZET KDV LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\KDV Raporları\Fatura Tipi ve KDV Oranı Dağılımlı Özet KDV Listesi

 

 

 

Bu bölümden faturalara ait kdv bilgilerinin Alış, Satış, Satış İade ve Alış İade işlem tiplerine göre fatura tipi ve kdv oranı dağılımlı olarak dökümleri alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

4       MAL/MÜŞTERİ ALIŞ/SATIŞ RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları

 

 

 

Bu menü cari, stok, hizmet, indirim, masraf ve paket kartlarına ait alış/satış raporlarının alınması için kullanılır.

 

 

 

Mal/Müşteri Alış/Satış Raporları menüsü altı alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

4       Cari Alış/Satış Raporları

 

4       Stok Alış/Satış Raporları

 

4       Hizmet Alış/Satış Raporları

 

4       İndirim Alış/Satış Raporları

 

4       Masraf Alış/Satış Raporları

 

4       Paket Alış/Satış Raporları

 

 

 

 

 

 

 

4       CARİ ALIŞ/SATIŞ RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Cari Alış-Satış Raporları

 

 

 

Bu menü müşteri ve satıcı cari kartlarına ait alış/satış raporlarının özet veya detay olarak alınması için kullanılır.

 

 

 

Cari Alış/Satış Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Cari Alış Özet Raporu

 

§         Cari Satış Özet Raporu

 

§         Cari Alış Detay Raporu

 

§         Cari Satış Detay Raporu

 

 

 

 

 

 

 

§         CARİ ALIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Cari Alış-Satış Raporları\ Cari Alış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden cari kartlardan fatura ile yapılan alış bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi satıcıdan/müşteriden kaç adet fatura ile toplam ne kadarlık alış yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Cari Alış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Cari Alış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak cari kartlar ve fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış cari kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış cari kartları döküme çıkar.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         CARİ SATIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Cari Alış-Satış Raporları\ Cari Satış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden cari kartlara fatura ile yapılan satış bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi müşteriye/satıcıya kaç adet fatura ile toplam ne kadarlık satış yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Cari Satış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Cari Satış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak cari kartlar ve fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış cari kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış cari kartları döküme çıkar.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         CARİ ALIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Cari Alış-Satış Raporları\ Cari Alış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden cari kartlardan fatura ile yapılan alış bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi satıcıdan/müşteriden hangi faturalarla ne kadarlık alış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Cari Alış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Cari Alış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak cari kartlar ve fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış cari kartları döküme çıkar.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen cari kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         CARİ SATIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Cari Alış-Satış Raporları\ Cari Satış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden cari kartlara fatura ile yapılan satış bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi müşteriye/satıcıya hangi faturalarla ne kadarlık satış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Cari Satış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Cari Satış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak cari kartlar ve fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış cari kartları döküme çıkar.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen cari kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

4       STOK ALIŞ/SATIŞ RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Stok Alış-Satış Raporları

 

 

 

Bu menü stok kartlarına ait alış/satış raporlarının özet veya detay olarak alınması için kullanılır.

 

 

 

Stok Alış/Satış Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Stok Alış Özet Raporu

 

§         Stok Satış Özet Raporu

 

§         Stok Alış Detay Raporu

 

§         Stok Satış Detay Raporu

 

 

 

 

 

 

 

§         STOK ALIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Stok Alış-Satış Raporları\ Stok Alış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden stok kartlarına ait fatura ile yapılan alış bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi stoktan kaç adet işlem ile toplam ne kadar miktar ve tutarlık alış yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Stok Alış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Stok Alış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Stok Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Stok Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak stok kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış stok kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış stok kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         STOK SATIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Stok Alış-Satış Raporları\ Stok Satış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden stok kartlarına ait fatura ile yapılan satış bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi stoktan kaç adet işlem ile toplam ne kadar miktar ve tutarlık satış yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Stok Satış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Stok Satış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Stok Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Stok Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak stok kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış stok kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış stok kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         STOK ALIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Stok Alış-Satış Raporları\ Stok Alış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden stok kartlarına ait fatura ile yapılan alış bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi stoktan hangi faturalarla ne kadar miktar ve tutarlık alış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Stok Alış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Stok Alış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Stok Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Stok Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak stok kartları ile ilgili ve muhtelif döküm kıstasları, muhtelif parametreler ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış stok kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen stok kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         STOK SATIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Stok Alış-Satış Raporları\ Stok Satış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden stok kartlarına ait fatura ile yapılan satış bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi stoktan hangi faturalarla ne kadar miktar ve tutarlık satış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Stok Satış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Stok Alış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Stok Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Stok Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak stok kartları ile ilgili ve muhtelif döküm kıstasları, muhtelif parametreler ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış stok kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen stok kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

4       HİZMET ALIŞ/SATIŞ RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Hizmet Alış-Satış Raporları

 

 

 

Bu menü hizmet kartlarına ait alış/satış raporlarının özet veya detay olarak alınması için kullanılır.

 

 

 

Hizmet Alış/Satış Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Hizmet Alış Özet Raporu

 

§         Hizmet Satış Özet Raporu

 

§         Hizmet Alış Detay Raporu

 

§         Hizmet Satış Detay Raporu

 

 

 

 

 

 

 

§         HİZMET ALIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Hizmet Alış-Satış Raporları \Hizmet Alış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden hizmet kartlarına ait fatura ile yapılan alış bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi hizmet kartından kaç adet işlem ile toplam ne kadar miktar ve tutarlık alış yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Hizmet Alış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Hizmet Alış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Hizmet Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Hizmet Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak hizmet kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış hizmet kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış hizmet kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         HİZMET SATIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Hizmet Alış-Satış Raporları \Hizmet Satış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden hizmet kartlarına ait fatura ile yapılan satış bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi hizmet kartından kaç adet işlem ile toplam ne kadar miktar ve tutarlık satış yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Hizmet Satış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Hizmet Satış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Hizmet Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Hizmet Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak hizmet kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış hizmet kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış hizmet kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         HİZMET ALIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Hizmet Alış-Satış Raporları \Hizmet Alış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden hizmet kartlarına ait fatura ile yapılan alış bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi hizmet kartından hangi faturalarla ne kadar miktar ve tutarlık alış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Hizmet Alış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Hizmet Alış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Hizmet Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Hizmet Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak hizmet kartları ile ilgili ve muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış hizmet kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen hizmet kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         HİZMET SATIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Hizmet Alış-Satış Raporları \Hizmet Satış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden hizmet kartlarına ait fatura ile yapılan satış bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi hizmet kartından hangi faturalarla ne kadar miktar ve tutarlık satış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Hizmet Satış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Hizmet Satış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Hizmet Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Hizmet Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak hizmet kartları ile ilgili ve muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış hizmet kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen hizmet kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

4       İNDİRİM ALIŞ/SATIŞ RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\İndirim Alış-Satış Raporları

 

 

 

Bu menü indirim kartlarına ait alış/satış raporlarının özet veya detay olarak alınması için kullanılır.

 

 

 

İndirim Alış/Satış Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         İndirim Alış Özet Raporu(*)

 

§         İndirim Satış Özet Raporu(*)

 

§         İndirim Alış Detay Raporu(*)

 

§         İndirim Satış Detay Raporu(*)

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda İndirim Alış/Satış Raporları bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

§         İNDİRİM ALIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\İndirim Alış-Satış Raporları \İndirim Alış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden alış faturalarında indirim kartları ile yapılan indirim bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle alış faturalarında hangi indirim kartı ile ve kaç adet işlem ile toplam ne kadar indirim yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse İndirim Alış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

İndirim Alış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

İndirim Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Hizmet Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak indirim kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış indirim kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış indirim kartları döküme çıkar.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda İndirim Alış Özet Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

§         İNDİRİM SATIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\İndirim Alış-Satış Raporları \İndirim Satış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarında indirim kartları ile yapılan indirim bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle satış faturalarında hangi indirim kartı ile ve kaç adet işlem ile toplam ne kadar indirim yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse İndirim Satış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

İndirim Satış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

İndirim Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Hizmet Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak indirim kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış indirim kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış indirim kartları döküme çıkar.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda İndirim Satış Özet Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

§         İNDİRİM ALIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\İndirim Alış-Satış Raporları \İndirim Alış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden alış faturalarında indirim kartları ile yapılan indirim bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle indirim kartları ile hangi faturalarda toplam ne kadar indirim yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse İndirim Alış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

İndirim Alış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

İndirim Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ İndirim Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak indirim kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış indirim kartları döküme çıkar.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen indirim kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda İndirim Alış Detay Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

§         İNDİRİM SATIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\İndirim Alış-Satış Raporları \İndirim Satış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarında indirim kartları ile yapılan indirim bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle indirim kartları ile hangi faturalarda toplam ne kadar indirim yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse İndirim Satış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

İndirim Satış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

İndirim Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ İndirim Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak indirim kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış indirim kartları döküme çıkar.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen indirim kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda İndirim Satış Detay Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

4       MASRAF ALIŞ/SATIŞ RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Masraf Alış-Satış Raporları

 

 

 

Bu menü masraf kartlarına ait alış/satış raporlarının özet veya detay olarak alınması için kullanılır.

 

 

 

Masraf Alış/Satış Raporları menüsü dört alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Masraf Alış Özet Raporu(*)

 

§         Masraf Satış Özet Raporu(*)

 

§         Masraf Alış Detay Raporu(*)

 

§         Masraf Satış Detay Raporu(*)

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Masraf Alış/Satış Raporları bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

§         MASRAF ALIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Masraf Alış-Satış Raporları \Masraf Alış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden alış faturalarında masraf kartları ile ödenen masraf bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle alış faturalarında hangi masraf kartı ile ve kaç adet işlem ile toplam ne kadar masraf ödendiği hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Masraf Alış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Masraf Alış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

         

 

Masraf Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Masraf Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak masraf kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış masraf kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış masraf kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Masraf Alış Özet Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

§         MASRAF SATIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Masraf Alış-Satış Raporları \Masraf Satış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarında masraf kartları ile alınan masraf bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle satış faturalarında hangi masraf kartı ile ve kaç adet işlem ile toplam ne kadar masraf alındığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Masraf Satış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Masraf Satış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Masraf Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Masraf Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak masraf kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış masraf kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış masraf kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Masraf Satış Özet Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

§         MASRAF ALIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Masraf Alış-Satış Raporları \Masraf Alış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden alış faturalarında masraf kartları ile ödenen masraf bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle masraf kartları ile hangi faturalarda toplam ne kadar masraf ödendiği hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Masraf Alış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Masraf Alış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Masraf Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Masraf Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak masraf kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış masraf kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen masraf kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Masraf Alış Detay Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

§         MASRAF SATIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Masraf Alış-Satış Raporları \Masraf Satış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarında masraf kartları ile alınan masraf bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle masraf kartları ile hangi faturalarda toplam ne kadar masraf alındığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Masraf Satış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Masraf Satış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Masraf Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Masraf Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak masraf kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış masraf kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen masraf kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Masraf Satış Detay Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

4       PAKET ALIŞ/SATIŞ RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Paket Alış-Satış Raporları

 

 

 

Bu menü paket kartlarına ait alış/satış raporlarının özet veya detay olarak alınması için kullanılır.

 

 

 

Paket Alış/Satış Raporları menüsü altı alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Paket Alış Özet Raporu(*)

 

§         Paket Satış Özet Raporu(*)

 

§         Paket Alış Detay Raporu(*)

 

§         Paket Satış Detay Raporu(*)

 

§         Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Alış Detay Raporu(*)

 

§         Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Satış Detay Raporu(*)

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Paket Alış/Satış Raporları bulunmamaktadır.

 

 

 

§         PAKET ALIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Paket Alış-Satış Raporları\ Paket Alış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden paket kartlarına ait fatura ile yapılan alış bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi paketten kaç adet işlem ile toplam ne kadar miktar ve tutarlık alış yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Paket Alış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Paket Alış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Paket Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Paket Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak paket kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış paket kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış paket kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Paket Alış Özet Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

§         PAKET SATIŞ ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Paket Alış-Satış Raporları\ Paket Satış Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden paket kartlarına ait fatura ile yapılan satış bilgilerinin özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi paketten kaç adet işlem ile toplam ne kadar miktar ve tutarlık satış yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Paket Satış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Paket Satış Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Paket Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Paket Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak paket kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış paket kartları döküme çıkar.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış paket kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Paket Satış Özet Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

§         PAKET ALIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Paket Alış-Satış Raporları\ Paket Alış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden paket kartlarına ait fatura ile yapılan alış bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi paketten hangi faturalarla ne kadar miktar ve tutarlık alış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Paket Alış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Paket kartları, detayları olan paket stok ve paket hizmet kartları ile birlikte görülmek istenirse Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Alış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Paket Alış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Paket Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Paket Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak paket kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış paket kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen paket kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Paket Alış Detay Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

§         PAKET SATIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Paket Alış-Satış Raporları\ Paket Satış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden paket kartlarına ait fatura ile yapılan satış bilgilerinin detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi paketten hangi faturalarla ne kadar miktar ve tutarlık satış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Faturaları detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Paket Satış Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Paket kartları, detayları olan paket stok ve paket hizmet kartları ile birlikte görülmek istenirse Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Satış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Paket Satış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Paket Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Paket Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak paket kartları ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış paket kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen paket kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Paket Satış Detay Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

§         STOK/HİZMET DAĞILIMLI PAKET ALIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Paket Alış-Satış Raporları\ Stok-Hizmet Dağılımlı Paket Alış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden paket kartlarına ait fatura ile yapılan alış bilgilerinin paket detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi paketten ve paket içindeki stok/hizmet kartlarından hangi faturalarla ne kadar miktar ve tutarlık alış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Paket kartlarının detayları olan paket stok ve paket hizmet kartları görülmek istenmezse Paket Alış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Alış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Paket Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Paket Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak paket kartları ile ilgili ve muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış paket kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen paket kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Alış Detay Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

§         STOK/HİZMET DAĞILIMLI PAKET SATIŞ DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Mal-Müşteri Alış-Satış Raporları\Paket Alış-Satış Raporları\ Stok-Hizmet Dağılımlı Paket Satış Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden paket kartlarına ait fatura ile yapılan alış bilgilerinin paket detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi paketten ve paket içindeki stok/hizmet kartlarından hangi faturalarla ne kadar miktar ve tutarlık satış yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Paket kartlarının detayları olan paket stok ve paket hizmet kartları görülmek istenmezse Paket Satış Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Satış Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Paket Listeleme Aralıkları 

Fiş Listeleme Aralıkları 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Paket Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak paket kartları ile ilgili ve muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve muhtelif parametreler belirlenir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış paket kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen paket kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

Not:ETA:V.8-SQL  versiyonunda Stok/Hizmet Dağılımlı Paket Satış Detay Raporu bulunmamaktadır.

 

 

 

 

 

4       FATURA KARLILIK RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Karlılık Raporları

 

 

 

Bu menü faturalardan elde edilen kar veya zarar durumlarını gösteren raporların stok kartları, cari kartları ve faturalar bazında detay veya özet olarak alınması için kullanılır.

 

 

 

Fatura Karlılık Raporları menüsü altı alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Stok Karlılık Detay Raporu

 

§         Stok Karlılık Özet Raporu

 

§         Cari Karlılık Detay Raporu

 

§         Cari Karlılık Özet Raporu

 

§         Fatura Karlılık Detay Raporu

 

§         Fatura Karlılık Özet Raporu

 

 

 

 

 

 

 

§         STOK KARLILIK DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Karlılık Raporları\Stok Karlılık Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden belirtilen baz fiyata göre satış faturalarından elde edilen kar veya zararın stok kartları bazında gruplanmış detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi stok kartından hangi faturalarda ne kadar kar veya zarar yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Fatura kalemlerini detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Stok Karlılık Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Stok Karlılık Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak stok kartları ve raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Hesaplama Şekli [Hareketteki Maliyet/Ekrandaki Fiyat]: Kar/Zarar hesaplamasında kullanılacak hesaplama şekli belirlenir.

 

 

 

1-Hareketteki Maliyet > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun satış hareketindeki 

 

                        maliyet fiyatı alınır,

 

2-Ekrandaki Fiyat     > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun ekrandaki Baz Fiyat 

 

                        sahasında belirtilen fiyat no üzerinden ulaşılan 

 

                        fiyatı alınır.

 

 

 

Baz Fiyat: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda kullanılacak stok kartlarına ait sabit veya kullanıcı tanımlı fiyat no’su belirtilir. Program bu sahada belirtilen fiyat no üzerinden ulaştığı baz fiyat(maliyet fiyatı) ile faturadaki satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayarak kar veya zararı gösterir.

 

 

 

Baz Tarih: Baz Fiyat olarak kullanıcı tanımlı fiyatlar haricindeki FIFO, LIFO vb. sabit fiyat no’su belirtilmişse bu fiyatın hangi tarihe göre hesaplanacağı belirtilir.

 

 

 

Baz Depo: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda Baz Fiyat sahasında belirtilen fiyatın hangi depoya göre hesaplanacağı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış stok kartları döküme çıkar.

 

 

 

Her Kart Yeni Sayfaya [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse yazıcıya döküm alınırken her stok kartı için yeni sayfaya geçilir. İşaretlenmezse bir stok kartının dökümünün bittiği yerden bir sonraki stok kartının dökümüne devam edilir.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen stok kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         STOK KARLILIK ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Karlılık Raporları\Stok Karlılık Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden belirtilen baz fiyata göre satış faturalarından elde edilen kar veya zararın stok kartları bazında gruplanmış özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi stok kartından toplam ne kadar kar veya zarar yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Stok Karlılık Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Stok Karlılık Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak stok kartları ve raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Hesaplama Şekli [Hareketteki Maliyet/Ekrandaki Fiyat]: Kar/Zarar hesaplamasında kullanılacak hesaplama şekli belirlenir.

 

 

 

1-Hareketteki Maliyet > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun satış hareketindeki 

 

                        maliyet fiyatı alınır,

 

2-Ekrandaki Fiyat     > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun ekrandaki Baz Fiyat 

 

                        sahasında belirtilen fiyat no üzerinden ulaşılan 

 

                        fiyatı alınır.

 

 

 

Baz Fiyat: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda kullanılacak stok kartlarına ait sabit veya kullanıcı tanımlı fiyat no’su belirtilir. Program bu sahada belirtilen fiyat no üzerinden ulaştığı baz fiyat(maliyet fiyatı) ile faturadaki satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayarak kar veya zararı gösterir.

 

 

 

Baz Tarih: Baz Fiyat olarak kullanıcı tanımlı fiyatlar haricindeki FIFO, LIFO vb. sabit fiyat no’su belirtilmişse bu fiyatın hangi tarihe göre hesaplanacağı belirtilir.

 

 

 

Baz Depo: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda Baz Fiyat sahasında belirtilen fiyatın hangi depoya göre hesaplanacağı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış stok kartları döküme çıkar.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         CARİ KARLILIK DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Karlılık Raporları\Cari Karlılık Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden belirtilen baz fiyata göre satış faturalarından elde edilen kar veya zararın cari kartları bazında gruplanmış detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi cari kartından hangi fatura kaleminde ne kadar kar veya zarar yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Fatura kalemlerini detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Cari Karlılık Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Cari Karlılık Detay Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak cari kartları ve raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Hesaplama Şekli [Hareketteki Maliyet/Ekrandaki Fiyat]: Kar/Zarar hesaplamasında kullanılacak hesaplama şekli belirlenir.

 

 

 

1-Hareketteki Maliyet > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun satış hareketindeki 

 

                        maliyet fiyatı alınır,

 

2-Ekrandaki Fiyat     > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun ekrandaki Baz Fiyat 

 

                        sahasında belirtilen fiyat no üzerinden ulaşılan 

 

                        fiyatı alınır.

 

 

 

Baz Fiyat: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda kullanılacak stok kartlarına ait sabit veya kullanıcı tanımlı fiyat no’su belirtilir. Program bu sahada belirtilen fiyat no üzerinden ulaştığı baz fiyat(maliyet fiyatı) ile faturadaki satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayarak kar veya zararı gösterir.

 

 

 

Baz Tarih: Baz Fiyat olarak kullanıcı tanımlı fiyatlar haricindeki FIFO, LIFO vb. sabit fiyat no’su belirtilmişse bu fiyatın hangi tarihe göre hesaplanacağı belirtilir.

 

 

 

Baz Depo: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda Baz Fiyat sahasında belirtilen fiyatın hangi depoya göre hesaplanacağı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış cari kartları döküme çıkar.

 

 

 

Her Kart Yeni Sayfaya [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse yazıcıya döküm alınırken her cari kartı için yeni sayfaya geçilir. İşaretlenmezse bir cari kartının dökümünün bittiği yerden bir sonraki cari kartının dökümüne devam edilir.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen cari kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         CARİ KARLILIK ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Karlılık Raporları\Cari Karlılık Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden belirtilen baz fiyata göre satış faturalarından elde edilen kar veya zararın cari kartları bazında gruplanmış özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi cari kartından toplam ne kadar kar veya zarar yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kendileri de detaylı olarak görülmek istenirse Cari Karlılık Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Cari Karlılık Özet Raporu formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak cari kartları ve raporun kaynağını oluşturan fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Hesaplama Şekli [Hareketteki Maliyet/Ekrandaki Fiyat]: Kar/Zarar hesaplamasında kullanılacak hesaplama şekli belirlenir.

 

 

 

1-Hareketteki Maliyet > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun satış hareketindeki 

 

                        maliyet fiyatı alınır,

 

2-Ekrandaki Fiyat     > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun ekrandaki Baz Fiyat 

 

                        sahasında belirtilen fiyat no üzerinden ulaşılan 

 

                        fiyatı alınır.

 

 

 

Baz Fiyat: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda kullanılacak stok kartlarına ait sabit veya kullanıcı tanımlı fiyat no’su belirtilir. Program bu sahada belirtilen fiyat no üzerinden ulaştığı baz fiyat(maliyet fiyatı) ile faturadaki satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayarak kar veya zararı gösterir.

 

 

 

Baz Tarih: Baz Fiyat olarak kullanıcı tanımlı fiyatlar haricindeki FIFO, LIFO vb. sabit fiyat no’su belirtilmişse bu fiyatın hangi tarihe göre hesaplanacağı belirtilir.

 

 

 

Baz Depo: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda Baz Fiyat sahasında belirtilen fiyatın hangi depoya göre hesaplanacağı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış cari kartları döküme çıkar.

 

 

 

Kart Bilgileri bölümünde ise döküme çıkması istenen cari kart bilgileri işaretlenir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA KARLILIK DETAY RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Karlılık Raporları\Fatura Karlılık Detay Raporu

 

 

 

Bu bölümden belirtilen baz fiyata göre faturalardan elde edilen kar veya zararın detaylı dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi faturanın hangi kaleminde ne kadar kar veya zarar yapıldığı hakkında detaylı olarak bilgi alınır. Fatura kalemlerini detaylı olarak tek tek görmek yerine sadece bunların toplamından oluşan özet değerler görülmek istenirse Fatura Karlılık Özet Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Fatura Karlılık Detay Raporu formu üç ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Fiş Listeleme Aralıkları 

Stok Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak faturalarla ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Stok Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak fatura kalemleri ile ilgili ve muhtelif döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Hesaplama Şekli [Hareketteki Maliyet/Ekrandaki Fiyat]: Kar/Zarar hesaplamasında kullanılacak hesaplama şekli belirlenir.

 

 

 

1-Hareketteki Maliyet > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun satış hareketindeki 

 

                        maliyet fiyatı alınır,

 

2-Ekrandaki Fiyat     > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun ekrandaki Baz Fiyat 

 

                        sahasında belirtilen fiyat no üzerinden ulaşılan 

 

                        fiyatı alınır.

 

 

 

Baz Fiyat: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda kullanılacak stok kartlarına ait sabit veya kullanıcı tanımlı fiyat no’su belirtilir. Program bu sahada belirtilen fiyat no üzerinden ulaştığı baz fiyat(maliyet fiyatı) ile faturadaki satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayarak kar veya zararı gösterir.

 

 

 

Baz Tarih: Baz Fiyat olarak kullanıcı tanımlı fiyatlar haricindeki FIFO, LIFO vb. sabit fiyat no’su belirtilmişse bu fiyatın hangi tarihe göre hesaplanacağı belirtilir.

 

 

 

Baz Depo: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda Baz Fiyat sahasında belirtilen fiyatın hangi depoya göre hesaplanacağı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA KARLILIK ÖZET RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Fatura Karlılık Raporları\Fatura Karlılık Özet Raporu

 

 

 

Bu bölümden belirtilen baz fiyata göre faturalardan elde edilen kar veya zararın özet dökümü alınır. Diğer bir deyişle hangi faturada toplam ne kadar kar veya zarar yapıldığı hakkında özet olarak bilgi alınır. Sadece toplam bilgisi yerine faturaların kalemleri de detaylı olarak görülmek istenirse Fatura Karlılık Detay Raporu kullanılmalıdır.

 

 

 

Fatura Karlılık Özet Raporu formu üç ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Fiş Listeleme Aralıkları 

Stok Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Fiş Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak faturalarla ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Stok Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Kar/Zarar hesaplaması yapılacak fatura kalemleri ile ilgili ve muhtelif döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Muhtelif döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Hesaplama Şekli [Hareketteki Maliyet/Ekrandaki Fiyat]: Kar/Zarar hesaplamasında kullanılacak hesaplama şekli belirlenir.

 

 

 

1-Hareketteki Maliyet > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun satış hareketindeki 

 

                        maliyet fiyatı alınır,

 

2-Ekrandaki Fiyat     > Baz fiyat olarak, ilgili stoğun ekrandaki Baz Fiyat 

 

                        sahasında belirtilen fiyat no üzerinden ulaşılan 

 

                        fiyatı alınır.

 

 

 

Baz Fiyat: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda kullanılacak stok kartlarına ait sabit veya kullanıcı tanımlı fiyat no’su belirtilir. Program bu sahada belirtilen fiyat no üzerinden ulaştığı baz fiyat(maliyet fiyatı) ile faturadaki satış fiyatı arasındaki farkı hesaplayarak kar veya zararı gösterir.

 

 

 

Baz Tarih: Baz Fiyat olarak kullanıcı tanımlı fiyatlar haricindeki FIFO, LIFO vb. sabit fiyat no’su belirtilmişse bu fiyatın hangi tarihe göre hesaplanacağı belirtilir.

 

 

 

Baz Depo: Hesaplama Şekli parametresinin ‘2-Ekrandaki Fiyat’ olarak belirtildiği durumlarda Baz Fiyat sahasında belirtilen fiyatın hangi depoya göre hesaplanacağı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Bkz. Rapor İşlemleri

 

 

 

 

 

4       ÖDEME/TAHSİLAT RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları

 

 

 

Bu menü haftalık/aylık, cari kartlara göre ödeme/tahsilat raporlarının alınması için kullanılır.

 

 

 

Ödeme/Tahsilat Raporları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

4       Ödeme Planı Raporları

 

4       Tahsilat Raporları 

 

 

 

 

 

 

 

4       ÖDEME PLANI RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları

 

 

 

Bu menü müşteri ve satıcı cari kartlarına ödeme planı raporlarının haftalık ve aylık olarak alınması için kullanılır.

 

 

 

Ödeme Planı Raporları menüsü altı alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Alış Ödeme Planı Raporu

 

§         Satış Ödeme Planı Raporu

 

§         Haftalık Alış Ödeme Dağılım Raporu

 

§         Haftalık Satış Ödeme Dağılım Raporu

 

§         Aylık Alış Ödeme Dağılım Raporu

 

§         Aylık Satış Ödeme Dağılım Raporu

 

 

 

 

 

 

 

§         ALIŞ ÖDEME PLANI RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları\Alış Ödeme Planı Raporu

 

 

 

Bu bölümden cari kartların alış faturalarına ait ödeme planı bilgilerinin dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları şunlardır:

 

 

 

Depo Kodu: Dökümde yar alması istenen depo kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa depo koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Satıcı Kodu: Dökümde yer alması istenen satıcı/plasiyer kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı satıcı/plasiyer kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa satıcı/plasiyer koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

İşyeri Kodu: Döküme yer alması istenen irsaliyelere ait işyeri/şube kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı işyeri kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa işyeri/şube koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Parti Kodu: Döküme yer alması istenen parti kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı parti kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa parti koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Masraf Merkezi: Döküme yer alması istenen masraf merkezi kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezi kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa masraf merkezi koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

 

 

§         SATIŞ ÖDEME PLANI RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları\Satış Ödeme Planı Raporu

 

 

 

Bu bölümden cari kartların satış  faturalarına ait ödeme planı bilgilerinin dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan özel döküm kıstasları Alış Ödeme Planı Raporu ile aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

§         HAFTALIK ALIŞ ÖDEME DAĞILIM RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları\Haftalık Alış Ödeme Dağılım Raporu

 

 

 

Bu bölümden alış faturalarına ait ödeme planı bilgilerinin haftalık bazda dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları şunlardır:

 

 

 

Depo Kodu: Dökümde yer alması istenen depo kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa depo koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Satıcı Kodu: Dökümde yer alması istenen satıcı/plasiyer kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı satıcı/plasiyer kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa satıcı/plasiyer koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

İşyeri Kodu: Döküme yer alması istenen irsaliyelere ait işyeri/şube kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı işyeri kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa işyeri/şube koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Parti Kodu: Döküme yer alması istenen parti kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı parti kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa parti koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Masraf Merkezi: Döküme yer alması istenen masraf merkezi kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezi kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa masraf merkezi koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Dövizli Ödemeler Dökülecek (Evet/Hayır): Bu parametre işaretlenirse dövizli hareketler de dökümde yer alır.

 

 

 

Döviz Kodu: Dökümde yer alması istenen dövizli hareketlere ait döviz kodu belirtilir.

 

 

 

 

 

 

 

§         HAFTALIK SATIŞ ÖDEME DAĞILIM RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları\Haftalık Satış Ödeme Dağılım Raporu

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarına ait ödeme planı bilgilerinin haftalık bazda dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan özel döküm kıstasları Haftalık Alış Ödeme Dağılım Raporu ile aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

§         AYLIK ALIŞ ÖDEME DAĞILIM RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları\Aylık Alış Ödeme Dağılım Raporu

 

 

 

Bu bölümden alış faturalarına ait ödeme planı bilgilerinin, çalışılan döneme ait aylar bazında dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan özel döküm kıstasları Haftalık Alış Ödeme Dağılım Raporu ile aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

§         AYLIK SATIŞ ÖDEME DAĞILIM RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları\Aylık Satış Ödeme Dağılım Raporu

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarına ait ödeme planı bilgilerinin, çalışılan döneme ait aylar bazında dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan özel döküm kıstasları Haftalık Alış Ödeme Dağılım Raporu ile aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

4       TAHSİLAT RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Tahsilat Raporları

 

 

 

Bu menü müşteri ve satıcı cari kartlarına ait tahsilat raporlarının haftalık ve aylık olarak alınması için kullanılır.

 

 

 

Tahsilat Raporları menüsü altı alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Alış Tahsilat Raporu

 

§         Satış Tahsilat Raporu

 

§         Haftalık Alış Tahsilat Dağılım Raporu

 

§         Haftalık Satış Tahsilat Dağılım Raporu

 

§         Aylık Alış  Tahsilat Dağılım Raporu

 

§         Aylık Satış Tahsilat Dağılım Raporu

 

 

 

 

 

 

 

§         ALIŞ TAHSİLAT RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Tahsilat Raporları\Alış Tahsilat Raporu

 

 

 

Bu bölümden cari kartların alış faturalarına ait tahsilat bilgilerinin dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları şunlardır:

 

 

 

Depo Kodu: Dökümde yar alması istenen depo kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa depo koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Satıcı Kodu: Dökümde yer alması istenen satıcı/plasiyer kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı satıcı/plasiyer kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa satıcı/plasiyer koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

İşyeri Kodu: Döküme yer alması istenen irsaliyelere ait işyeri/şube kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı işyeri kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa işyeri/şube koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Parti Kodu: Döküme yer alması istenen parti kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı parti kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa parti koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Masraf Merkezi: Döküme yer alması istenen masraf merkezi kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezi kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa masraf merkezi koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

 

 

§         SATIŞ TAHSİLAT RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Tahsilat Raporları\Satış Tahsilat Raporu

 

 

 

Bu bölümden cari kartların satış faturalarına ait tahsilat bilgilerinin dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan özel döküm kıstasları Alış Tahsilat Raporu ile aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

§         HAFTALIK ALIŞ TAHSİLAT DAĞILIM RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Tahsilat Raporları\Haftalık Alış Tahsilat Dağılım Raporu

 

 

 

Bu bölümden alış faturalarına ait tahsilat bilgilerinin haftalık bazda dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan bazı özel döküm kıstasları şunlardır:

 

 

 

Depo Kodu: Dökümde yer alması istenen depo kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa depo koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Satıcı Kodu: Dökümde yer alması istenen satıcı/plasiyer kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı satıcı/plasiyer kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa satıcı/plasiyer koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

İşyeri Kodu: Döküme yer alması istenen irsaliyelere ait işyeri/şube kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı işyeri kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa işyeri/şube koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Parti Kodu: Döküme yer alması istenen parti kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı parti kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa parti koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Masraf Merkezi: Döküme yer alması istenen masraf merkezi kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezi kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa masraf merkezi koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

 

 

 

 

§         HAFTALIK SATIŞ TAHSİLAT DAĞILIM RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları\Haftalık Satış Tahsilat Dağılım Raporu

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarına ait tahsilat bilgilerinin haftalık bazda dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan özel döküm kıstasları Haftalık Alış Tahsilat Dağılım Raporu  ile aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

§         AYLIK ALIŞ TAHSİLAT DAĞILIM RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları\Aylık Alış Tahsilat Dağılım Raporu

 

 

 

Bu bölümden alış faturalarına ait tahsilat bilgilerinin, çalışılan döneme ait aylar bazında dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan özel döküm kıstasları Haftalık Alış Tahsilat Dağılım Raporu  ile aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

§         AYLIK SATIŞ TAHSİLAT DAĞILIM RAPORU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Ödeme/Tahsilat Raporları\Ödeme Planı Raporları\Aylık Satış Tahsilat Dağılım Raporu

 

 

 

Bu bölümden satış faturalarına ait tahsilat bilgilerinin, çalışılan döneme ait aylar bazında dökümü alınır.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan özel döküm kıstasları Haftalık Alış Tahsilat Dağılım Raporu  ile aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

4       MÜSTAHSİL MAKBUZ RAPORLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Müstahsil Makbuz Raporları

 

 

 

Bu menü tarımcılık ve hayvancılık ile ilgili çalışan firmaların yapmış olduğu işlemlerle ilgili döküm almak için kullanılır.

 

 

 

Müstahsil Makbuz Raporları  menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Müstahsil Alımları Listesi

 

§         Tevkifat Bildirimi

 

§         Teşvik Bildirimi

 

 

 

 

 

§         MÜSTAHSİL ALIMLARI LİSTESİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Müstahsil Makbuz Raporları\Müstahsil Alımları Listesi

 

 

 

Bu bölümden firmanın tarımsal ve hayvansal ürün alımlarıyla ilgili satıcı bilgilerinin de bulunduğu döküm alınır.

 

 

 

Müstahsil Alımları Listesi formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları ve sıralama şekli belirlenir.

 

 

 

Depo Kodu: Dökümde yar alması istenen depo kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı depo kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa depo koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Satıcı Kodu: Dökümde yer alması istenen satıcı/plasiyer kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı satıcı/plasiyer kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa satıcı/plasiyer koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

İşyeri Kodu: Döküme yer alması istenen irsaliyelere ait işyeri/şube kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı işyeri kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa işyeri/şube koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Parti Kodu: Döküme yer alması istenen parti kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı parti kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa parti koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Masraf Merkez Kodu: Döküme yer alması istenen masraf merkezi kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı masraf merkezi kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Boş bırakılırsa masraf merkezi koduna bağlı kalmaksızın tüm alış fişleri döküme çıkar.

 

 

 

Tarih Ara Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, döküme çıkan her günün sonunda ara toplam alınır.

 

 

 

Miktar Toplamı [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse, dökümün sonunda miktar sütunlarının toplamı alınır.

 

 

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Bu bölümde yer alan gridde ise döküme çıkması istenen fatura satır tiplerinin LİSTE seçeneği onaylanır. Bu saha üzerinde Mouse ile çift tıklayarak veya space tuşu ile onay verilir veya onay kaldırılır. LİSTE sütunun sağındaki seçim butonu ile de ilgili satır tipine ait kartların döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

Müstahsil Makbuzu kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Bkz. Müstahsil Makbuz Bilgileri

 

 

 

 

 

§         TEVKİFAT BİLDİRİMİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Müstahsil Makbuz Raporları\Tevkifat Bildirimi

 

 

 

Bu bölümden firmanın tarımsal ve hayvansal ürün alımlarına ait tevkifat bilgileriyle ilgili döküm alınır.

 

 

 

Tevkifat Bildirimi formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Listeleme Aralıkları 

Muhtelif Parametreler 

 

 

Bu bölümlerde kullanılan bazı özel döküm kıstasları ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Listeleme Aralıkları ┐

 

 

 

Döküme çıkacak fatura bilgileri ile ilgili döküm kıstasları belirlenir.

 

 

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

Çalışmış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmış cari kartları dökümde yer alır.

 

 

 

Çalışmamış Kartlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse çalışmamış cari kartları dökümde yer alır.

 

 

 

Kesinti Yapılanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse cari iskonto yüzdesi belirtilen kartlar dökümde yer alır.

 

 

 

Kesinti Yapılmayanlar [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse cari iskonto yüzdesi belirtilmemiş olan kartlar dökümde yer alır.

 

 

 

Tevkifat Sorumlusuna İlişkin Bilgiler bölümünde döküm esnasında çıkacak tevkifat sorumlusuna ait bilgiler yer alır. Programa giriş esnasında seçilen Şirket İşyeri/Şube Kodu sahasında belirtilen şirkete ait bilgiler otomatik olarak gelir. İstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. 

 

 

 

Müstahsil Makbuzu kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Bkz. Müstahsil Makbuz Bilgileri

 

 

 

 

 

 

 

§         TEŞVİK BİLDİRİMİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Raporlar\Müstahsil Makbuz Raporları\Teşvik Bildirimi

 

 

 

Bu bölümden firmanın tarımsal ve hayvansal ürün alımlarına ile ilgili (özellikle süt) miktar ve verilmesi gereken teşvik tutarı bilgilerinin yer aldığı döküm alınır. Teşvik oranı hesaplama işleminde kullanılacak değer ilgili cari kartların Açıklama 4 sahasına kayıt edilir.

 

 

 

Bu bölümde kullanılan özel döküm kıstasları Tevkifat Bildirimi ile aynıdır.

 

 

 

Müstahsil Makbuzu kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Bkz. Müstahsil Makbuz Bilgileri

 

 

 

  

 

q     SERVİS

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis

 

 

 

Bu bölümden fatura modülü ile ilgili muhtelif tanımlamalar yapılır.

 

 

 

Servis menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

4       Dosya İşlemleri

 

4       Sabit Tanımlar

 

 

 

 

 

4       DOSYA İŞLEMLERİ

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Dosya İşlemleri

 

 

 

Bu menü fatura modülü ile dosya işlemlerinin yapılması için kullanılır.

 

 

 

Sabit Tanımlar menüsü tek alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Fatura Konsolidasyonu

 

 

 

 

 

§         FATURA KONSOLİDASYONU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Dosya İşlemleri\Fatura Kosolidasyonu

 

 

 

Bu bölümden ETASQL programlarında şirketler arası fatura konsolidasyonu yapılır. 

 

 

 

Not: Fatura konsolidasyonu hedef şirket üzerinde iken yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

┌ Faturanın Okunacağı Kaynak Şirket ┐

 

 

 

Şirket Kodu: Aktarılacak faturaların bulunduğu şirket belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımı ile tanımlı şirket kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Dönem bilgisi otomatik olarak gelir. İstenildiği taktirde bu bilgi değiştirilebilir.

 

 

 

Şirket Kısa İsmi: Bu saha şirket kodu belirtildikten sonra otomatik olarak gelir.

 

 

 

Şirket Uzun İsmi 1: Bu saha şirket kodu belirtildikten sonra otomatik olarak gelir.

 

 

 

 

 

┌ Aktarma İşleminde Fatura Numarasını ┐

 

 

 

İlerlet: Aktarılacak fatura numaralarını hedef şirkette kullanılan en son fatura numarasını arttırarak  aktarır. 

 

 

 

Kaynaktaki Fatura Numarasını Kullan: Kaynak şirketteki faturalar kendi evrak numaraları ile aktarılır.

 

 

 

Hata Durumunda İlerlet: Kaynak şirketteki faturalar kendi evrak numaraları ile aktarılır. Aynı evrak numarası mevcut ise kaynak şirketteki fatura evrak numarası ilerletilir.

 

 

 

 

 

 

 

4       SABİT TANIMLAR

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar

 

 

 

Bu menü fatura modülü ile ilgili muhtelif tanımların yapılması için kullanılır.

 

 

 

Sabit Tanımlar menüsü sekiz alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Parametreler

 

§         Fiş Tip Tanımlamaları

 

§         Saha Tanımları

 

§         Evrak No Tanımları

 

§         Muhasebe Grup Tanımları

 

§         Dizayn Dosyaları

 

4       Başlık Tanımları

 

4       Özel Kod Tanımları

 

 

 

 

 

 

 

§         PARAMETRELER

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Parametreler

 

 

 

Bu bölümden fatura modülü ile ilgili kullanıcı koduna özgü muhtelif parametrelerin tanımları yapılır.

 

 

 

Kullanıcı koduna özgü bu parametrelerden farklı olarak diğer genel parametrelerin tanımları Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünden yapılır.

 

 

 

┌ Muhtelif Parametreler ┐

 

 

 

KDV Kısım No: Yeni fatura fişine ait üst başlık bilgileri bölümünde yer alan KDV Oranı sahasına ön değer olarak gelmesi istenen orana ait kdv kısım no’su belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kdv kısımları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Alış Fiş Evrak Kontrolü [İzin Verme/İzin Ver/Uyar]: Sisteme alış faturaları kayıt edilirken kullanıcı tarafından alış faturasına ait belirtilen evrak numarasının mevcut olup olmadığı kontrol edilir.

 

 

 

0-İzin Verme > Kontrol yapılır, mevcut evrak numarasının kullanımına izin verilmez,

 

1-İzin Ver   > Kontrol yapılmaz, mevcut evrak numarasının kullanımına izin verilir,

 

2-Uyar       > Kontrol yapılır, mevcut evrak numarasının kullanımı ile ilgili kullanıcının 

 

               onayı alınır.

 

 

 

Alış Fiş Evrak Kontrol Şekli [Genel/Fiş Tipine Göre]: Alış fiş evrak no kontrol şekli belirtilir.

 

 

 

0-Genel(YeniFiş)                > Evrak no kontrolü tüm alış fiş tiplerinde yeni fiş kayıt 

 

işlemi esnasında geçerli olur.

 

 

 

1-Fiş Tipine Göre(Yeni Fiş)     > Evrak no kontrolü alış fiş tipine göre yeni fiş kayıt

 

işlemi esnasında yapılır. Örneğin; AF-00110 evrak numarası “1-Alım” fiş tipinde kullanıldı ise aynı evrak numarası farklı alış fiş tiplerinde kullanılabilir.Ancak “1-Alım” fiş tipinde tekrar kullanılamaz.

 

 

 

2-Genel(Yeni/Eski Fiş)          > Evrak no kontrolü tüm alış fiş tiplerinde, yeni ve eski fiş 

 

kayıtları esnasında geçerli olur.

 

 

 

3-Fiş Tipine Göre(Yeni/Eski Fiş)> Evrak no kontrolü alış fiş tipine göre yeni ve eski fiş kayıt 

 

işlemlerinde yapılır. Örneğin; AF-00110 evrak numarası “1-Alım” fiş tipinde kullanıldı ise aynı evrak numarası farklı alış fiş tiplerinde kullanılabilir.Ancak “1-Alım” fiş tipinde tekrar kullanılamaz.

 

 

 

Satış Fiş Evrak Kontrolü [İzin Verme/İzin Ver/Uyar]: Sisteme satış faturaları kayıt edilirken kullanıcı tarafından satış faturasına ait belirtilen evrak numarasının mevcut olup olmadığı kontrol edilir.

 

 

 

0-İzin Verme > Kontrol yapılır, mevcut evrak numarasının kullanımına izin verilmez,

 

1-İzin Ver   > Kontrol yapılmaz, mevcut evrak numarasının kullanımına izin verilir,

 

2-Uyar       > Kontrol yapılır, mevcut evrak numarasının kullanımı ile ilgili kullanıcının 

 

               onayı alınır.

 

 

 

Satış Fiş Evrak Kontrol Şekli [Genel/Fiş Tipine Göre]: Satış fiş evrak no kontrol şekli belirtilir.

 

 

 

0-Genel           > Evrak no kontrolü tüm satış fiş tiplerinde yeni fiş kayıt esnasında geçerli 

 

olur,

 

 

 

1-Fiş Tipine Göre > Evrak no kontrolü satış fiş tipine göre Yeni fiş kayıt esnasında yapılır.            

 

Örneğin; SF-00110 evrak numarası “3-Satış” fiş tipinde kullanıldı ise aynı evrak numarası farklı satış fiş tiplerinde kullanılabilir.Ancak “3-Satış” fiş tipinde tekrar kullanılamaz.

 

 

 

2-Genel(Yeni/Eski Fiş)          > Evrak no kontrolü tüm satış fiş tiplerinde, yeni ve eski fiş 

 

kayıtlarında da geçerli olur.

 

 

 

3-Fiş Tipine Göre(Yeni/Eski Fiş)> Evrak no kontrolü satış fiş tipine göre yeni ve eski fiş kayıt işlemlerinde yapılır. Örneğin; SF-00110 evrak numarası “3-Satış” fiş tipinde kullanıldı ise aynı evrak numarası farklı satış fiş tiplerinde kullanılabilir.Ancak “3-Satış” fiş tipinde tekrar kullanılamaz.

 

         

 

Ödeme Planı Girişi [Hayır/Evet/Sor]: Fatura kayıt işlemi esnasında ödeme planının girilip girilmeyeceği belirlenir.

 

 

 

0-Hayır > Ödeme Planı Girişi formu gelmez,

 

1-Evet  > Ödeme Planı Girişi formu gelir,

 

2-Sor   > Ödeme Planı girişinin yapılıp yapılmayacağı konusunda kullanıcının 

 

          onayı alınır.

 

 

 

Tahsilat Girişi [Hayır/Evet/Sor]: Kapalı Fatura kayıt işlemi esnasında tahsilat bilgilerinin girilip girilmeyeceği belirlenir.

 

 

 

0-Hayır > Tahsilat Girişi formu gelmez,

 

1-Evet  > Tahsilat Girişi formu gelir,

 

2-Sor   > Tahsilat girişinin yapılıp yapılmayacağı konusunda kullanıcının 

 

          onayı alınır.

 

 

 

Satır Tipi [1-9]: Fatura kalemlerinde satır tipi belirtilmeyen satırlar için varsayılan satır tipi belirtilir.

 

 

 

1-Stok Kartı         > Satır Tipi olarak ‘1-Stok Kartı’ kabul edilir,

 

2-Hizmet Kartı       > Satır Tipi olarak ‘2-Hizmet Kartı’ kabul edilir,

 

3-Açıklama Satırı    > Satır Tipi olarak ‘3-Açıklama Satırı’ kabul edilir,

 

4-İndirim Satırı     > Satır Tipi olarak ‘4-İndirim Satırı’ kabul edilir,

 

5-Masraf Satırı      > Satır Tipi olarak ‘5-Masraf Satırı’ kabul edilir,

 

6-Paket Kartı        > Satır Tipi olarak ‘6-Paket Kartı’ kabul edilir,

 

7-Paket/Stok Kartı   > Satır Tipi olarak ‘7-Paket/Stok Kartı’ kabul edilir,

 

8-Paket/Hizmet Kartı > Satır Tipi olarak ‘8-Paket/Hizmet Kartı’ kabul edilir,

 

9-Demirbaş Kartı     > Satır Tipi olarak ‘9-Demirbaş Kartı’ kabul edilir,

 

 

 

Fiş Tipi: Fatura modülünde çalışırken tek bir fiş tipi kullanılıyorsa kullanılan default fiş tipinin numarası belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu parametreye sıfırdan farklı bir değer verilirse, yeni fatura bölümüne girildiğinde fiş tipi seçim formu gelmez, doğrudan belirtilen fiş tipi ekrana gelir. Bu parametreye sıfır verilirse yeni fiş bölümüne girildiğinde fiş tipi seçim formu gelir.

 

 

 

Fiş Tipi Kullanım Şekli [0-1]: Yeni fiş girişinde fiş tip ekranının gelip gelmeyeceği belirtilir.

 

 

 

0-Fiş Tipi Seçim Ekranı Gelmesin> Yeni fiş girişinde fiş tip seçim ekranı gelmez. Fiş tipi 

 

                                  sahasında belirtilen default fiş tipi otomatik olarak gelir.

 

1-Fiş Tipi Seçim Ekranı Gelsin  > Yeni fiş girişinde fiş tip seçim ekranı gelir.

 

 

 

Eski Fiş Arama Dönemi [0-5]: Eski fatura fişi aramalarında kullanılacak arama dönemi belirtilir.

 

 

 

0-Tüm Fişler                     > Arama işlemine kayıtlı tüm fişler katılır,

 

 

 

1-Çalışılan Dönem                > Arama işlemine sadece Fatura Genel Paramet.

 

  (Şirket Bilgileri) bölümündeki Çalışma Dönem Başı ve Bitişi parametrelerinde

 

  tanımlı tarihler arasındaki fişler katılır,

 

 

 

2-Çalışılan Ay                   > Arama işlemine sadece çalışılan aya ait 

 

  olan fişler katılır,

 

 

 

3-Çalışılan Gün                  > Arama işlemine sadece çalışılan güne ait 

 

  olan fişler katılır,

 

 

 

4-Çalışılan Dönem Başından Bugüne> Arama işlemine sadece Fatura Genel Paramet.

 

  (Şirket Bilgileri) bölümündeki çalışma dönem başı tarihinden çalışılan güne 

 

  kadar olan fişler katılır,

 

 

 

5-Bugünden Çalışılan Dönem Sonuna> Arama işlemine sadece çalışılan günden 

 

  Fatura Genel Parametre.(Şirket Bilgileri) bölümündeki Çalışma Dönem Bitişi

 

  tarihine kadar olan fişler katılır,

 

 

 

Otomatik Formül Uygula [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse fiş üst başlık bilgilerinde bulunan Masraflar ve İndirimler sekmelerinde kullanılan formüller otomatik olarak uygulanır.

 

 

 

İptal Faturaya Girildiğinde Uyarı Yap[Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse iptal faturaları girişinde program uyarı mesajı verir.

 

 

 

Tanımsız Satıcı K. Kontorlü [1-4]: Fatura kalem satırlarında satıcı kodu kontrolü yapılıp yapılmayacağı belirtilir.

 

 

 

0-İzin Verme(Kod Dolu ise)    > Satıcı kodu sahasına tanımlanmış yada henüz 

 

tanımlanmamış bir satıcı kodu belirtildiğinde kayıt işlemine izin vermez, 

 

 

 

1-İzin Ver(Kod Dolu/Boş İse)  > Satıcı kodu sahasına tanımlanmış yada henüz 

 

tanımlanmamış bir satıcı kodu belirtildiğinde yada bu saha boş bırakıldığında 

 

kayıt işlemine izin verir.Kontrol yapmaz,

 

 

 

2-Uyar (Kod Dolu İse)         > Satıcı kodu sahasına tanımlanmış yada henüz 

 

tanımlanmamış bir satıcı kodu belirtildiğinde kullanıcının onayı alınır,

 

 

 

3-İzin Verme(Kod Dolu/Boş İse)> Satıcı kodu sahasına henüz tanımlanmamış bir 

 

satıcı kodu belirtildiğinde yada saha boş bırakıldığında kayıt işlemine izin vermez,

 

 

 

4-Uyar(Kod Dolu/Boş İse)> Satıcı kodu sahasına henüz tanımlanmamış bir satıcı 

 

kodu belirtildiğinde yada saha boş bırakıldığında kullanıcının onayı alınır,

 

 

 

Nakli Yekün Evrak No Taşı [0-3]: Fiş kalem sayısı, fiş tip tanımlarında ilgili fişe ait belirtilen satır sayısından fazla ise oluşacak olan evrak no değerlerinin taşınacağı saha belirtilir. 

 

 

 

0-Taşıma        > Nakli yekün evrak no değeri herhangi bir sahaya taşınmaz,

 

 

 

1-Fiş Açıklama-1> Nakli yekün evrak no değeri Fiş Açıklama-1 sahasına taşınır,

 

 

 

2-Fiş Açıklama-2> Nakli yekün evrak no değeri Fiş Açıklama-2 sahasına taşınır,

 

 

 

3-Fiş Açıklama-3> Nakli yekün evrak no değeri Fiş Açıklama-3 sahasına taşınır.

 

 

 

Nakli Yekün Evrak Taşıma Tipi [0-1]: Nakli yekün evrak numarasının ne şekilde taşınacağı  belirtilir.

 

 

 

0-Bütün Evrak Numaralarını     > Evrak numaraları ilgili açıklama sahasının boyu kadar yan yana liste şeklinde taşınır,

 

 

 

1-İlk ve Son Evrak Numaralarını> Evrak numaraları ilgili açıklama sahasına ilk ve son evrak no değerleri taşınır. Ör: AF-000002…AF-000008

 

 

 

 

 

┌ Fişten Dosyaya Transfer Ön Değerleri ┐

 

 

 

Dizayn Dosya Adı: Fişten dosyaya transfer işleminde ön değer olarak gelmesi istenen dizayn dosya adı belirtilir.

 

 

 

Data Dosya Adı: Fişten dosyaya transfer işleminde oluşturulacak veri dosya adı belirtilir.

 

 

 

 

 

┌ Dosyadan Fişe Transfer Ön Değerleri ┐

 

 

 

Dizayn Dosya Adı: Dosyadan fişe transfer işleminde ön değer olarak gelmesi istenen dizayn dosya adı belirtilir. 

 

 

 

Data Dosya Adı: Dosyadan fişe transfer işleminde okunacak veri dosya adı belirtilir.

 

 

 

 

 

┌ Fiş Özel Kod Ön Değerleri ┐

 

 

 

Özel Kod 1: Fiş üst başlık bilgilerinde  bulunan Özel Kod 1 sahasına default olarak gelmesi istenen özel kod belirtilir.

 

 

 

Özel Kod 2: Fiş üst başlık bilgilerinde  bulunan Özel Kod 2 sahasına default olarak gelmesi istenen özel kod belirtilir.

 

 

 

Özel Kod 3: Fiş üst başlık bilgilerinde  bulunan Özel Kod 3 sahasına default olarak gelmesi istenen özel kod belirtilir.

 

 

 

 

 

┌ Bağlantı Kodları ┐

 

 

 

Ödeme Plan No: Ödeme Planı Girişi formunda yer alan Ödeme Plan No sahasına ön değer olarak gelmesi istenen Ödeme Planı Kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı ödeme plan tanımları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Taksitlendirme No: Taksitlendirme işlemlerinde ön değer olarak gelmesi istenen Taksitlendirme Kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı taksitlendirme tanımları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Vade Farkı No: Vade farkı işlemlerinde ön değer olarak gelmesi istenen vade farkı grup kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı vade farkı grupları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

§         FİŞ TİP TANIMLAMALARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Fiş Tip Tanımlamaları

 

 

 

Bu bölümden daha önce Sistem programının Fatura Fiş Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinin çalışılan şirket ile bağlantısı yapılır.

 

 

 

Fatura Fiş Tip Tanımlamaları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

FATURA FİŞ TİP TANIMLAMALARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

No

 Fatura Fiş Tip Tanımları(Sistem) bölümündeki No sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

Fiş Tip Kodu

 Fatura Fiş Tip Tanımları(Sistem) bölümündeki Fiş Tip Kodu sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

Fiş Tip Açıklaması

 Fatura Fiş Tip Tanımları(Sistem) bölümündeki Fiş Tip Açıklaması sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

İşlem Tipi 

 

[1-Alış/Giriş

 

 2-Satış/Çıkış]

 Fatura Fiş Tip Tanımları(Sistem) bölümündeki İşlem Tipi sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

Onay [Evet/Hayır] 

 İlgili fiş tipininin çalışılan şirkette kullanılıp kullanılmayacağı belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Onay verilen fiş tipleri kullanılabilir.

 

Evrak No

 İlgili fişlere, kayıt işlemi esnasında program tarafından otomatik olarak fiş numarası verilmesi isteniyorsa evrak no gruplarına ait grid sıra no’su belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı evrak no grupları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Dizayn Dosyası

 İlgili fişlerin dökümünde kullanılacak dizayn dosyasının adı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı dizayn dosyalarından herhangi birisi de seçilebilir. Dizayn dosyası belirtilirse fiş dökümü esnasında ekrana dizayn seçim formu gelmez ve belirtilen dizayn dosyası kullanılır. Dizayn dosyası belirtilmezse döküm esnasında ekrana Dizayn Dosyaları bölümünden tanımlanmış dizayn dosyalarının listelendiği dizayn seçim formu gelir ve buradan seçim yapılabilir.

 

Muhasebe Grup Kodu

 İlgili fişlerin kayıt işlemi esnasında entegre muhasebe fişinin oluşturulabilmesi için fatura işlem türlerine(İndirim, Masraf, KDV vb.) ait muhasebe hesap kodlarının alınacağı muhasebe grup kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı grup kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

 

 

Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Fatura-Muhasebe Entegrasyonu

 

Stok Fiş Tipi

 İlgili fişlerin kayıt işlemi esnasında entegre oluşacak stok fişinin tipi belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Cari Fiş Tipi

 İlgili fişlerin kayıt işlemi esnasında entegre oluşacak cari fişinin tipi belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Muhasebe Fiş Tipi

 İlgili fişlerin kayıt işlemi esnasında entegre oluşacak muhasebe fişinin tipi belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Kasa Fiş Tipi

 İlgili fişlerin kayıt işlemi esnasında entegre oluşacak kasa fişinin tipi belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Banka Fiş Tipi

 İlgili fişlerin kayıt işlemi esnasında entegre oluşacak banka fişinin tipi belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı fiş tipleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

KDV Dahil mi?

 

[Evet/Hayır]

 İlgili fiş tipinin KDV Dahil olarak işlem görüp görmeyeceği belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Belirtilen değer yeni fatura fişine girildiğinde KDV Dahil parametresine ön değer olarak gelir, istenirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

 

Kapalı Fatura

 

[Evet/Hayır]

 İlgili fiş tipinin Kapalı Fatura olarak işlem görüp görmeyeceği belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Belirtilen değer yeni fatura fişine girildiğinde Kapalı Fatura parametresine ön değer olarak gelir, istenirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

 

Tevkifat No

 İlgili fişlerin KDV Tevkifatlı olarak işlem görmesi durumunda kullanılacak Tevkifat No’su belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı tevkifat bilgileri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

İşlem Grup No

 İlgili fişlerin kayıt işlemi esnasında entegre oluşacak fişlerde kullanılacak işlem tiplerinin alınacağı işlem tipleri grup no’su belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı işlem işlem tipi grupları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Cari Muhasebe Grup Kodu

 İlgili fişlerin kayıt işlemi esnasında fatura kapalı ise ilgili işlem tipine ait muhasebe kodunun alınacağı cari muhasebe grup kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı grup kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. 

 

(Kapalı Alış Faturalarında muhasebe fişinin alacak kalemlerine,

 

 Kapalı Satış Faturalarında muhasebe fişinin borç kalemlerine ait hesap

 

 kodlarının bulunması için kullanılır.)

 

 

 

Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Fatura-Muhasebe Entegrasyonu

 

Fiş Satır Sayısı

 İlgili fişlere girilmesi istenen maksimum satır sayısı belirtilir. Bu sahaya 0(Sıfır)’dan farklı bir değer verilirse fiş kayıt işlemi esnasında fişteki satır sayısı ile bu sahadaki değer karşılaştırılır. Fişteki satır sayısı daha fazla ise kullanıcının onayı alınır.

 

ÖTV [Evet/Hayır]

 İlgili fişlerde Özel Tüketim Vergisinin uygulanıp uygulanmayacağı belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Belirtilen değer yeni fatura fişine girildiğinde ÖTV Uygula parametresine ön değer olarak gelir, istenirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

 

ÖTV/KDV Blokaj [Evet/Hayır]

 İlgili fişlerde ÖTV/KDV blokaj işleminin yapılıp yapılmayacağı belirtilir. Space tuşuna basarak veya mouse ile çift tıklayarak Evet veya Hayır anlamında işaretlenir. Belirtilen değer yeni fatura fişine girildiğinde ÖTV/KDV Blokaj parametresine ön değer olarak gelir, istenirse fiş üzerinde değiştirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

§         SAHA TANIMLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Saha Tanımları

 

 

 

Bu bölümden daha önce Sistem programının Fatura Fiş Tip Tanımları bölümünden tanımlanmış ortak fiş tiplerinde kullanılacak sahalar ve bu sahaların grid içindeki pozisyonları tanımlanır. Tanımlamalar fiş tipine ve kullanıcı koduna özgü olarak yapılır. Bu bölüme girildiğinde ilk olarak saha tanımları yapılacak fiş tipinin seçileceği seçim ekranı gelir. Fiş tipi seçildikten sonra saha pozisyon tanımlarının yapılacağı ekrana ulaşılır.

 

 

 

Bkz. Fiş Saha Tanımları

 

 

 

 

 

 

 

§         EVRAK NO TANIMLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Evrak No Tanımları

 

 

 

Bu bölümden fatura fiş tiplerine bağlamak için evrak no grupları tanımlanır. Tanımlanan bu gruplar sayesinde programın fiş kayıt işlemi esnasında fişlere otomatik numara vermesi sağlanır.

 

 

 

Evrak No Tanımları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

EVRAK NO TANIMLARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Sıra No

 Program tarafından verilen grid satır sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

Açıklama

 İlgili gruba ait açıklama belirtilir.

 

Ön Takı

 Fiş numarasının önüne gelmesi istenen ön takı belirtilir.

 

Örnek:

 

AF-  >  AF-nnnnnn

 

SF-  >  SF-nnnnnn

 

Evrak No

 Başlangıç fiş numarası belirtilir.

 

Hane Boyu

 Fiş numarasının kaç haneden oluşacağı belirtilir.

 

Örnek: Verilecek numaranın 178 olduğu kabul edersek;

 

0  >  178

 

1  >  178

 

2  >  178

 

3  >  178

 

4  >  0178

 

5  >  00178

 

6  >  000178

 

 

 

 

 

 

 

 

4       MUHASEBE BAĞLANTILARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Muhasebe Bağlantıları

 

 

 

Bu menü fatura modülü ile ilgili fatura grup tanımlaması ve işlem grup tanımlaması için kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Bağlantıları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Fatura Grup Tanımları

 

§         İşlem Grup Tanımları

 

 

 

 

 

§         FATURA GRUP TANIMLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Muhasebe Bağlantıları\Fatura Grup Tanımları

 

 

 

Bu bölümden muhasebeye entegre fiş kesilirken kullanılacak, fatura işlem türlerine ait (İndirim, Masraf, KDV vb.) muhasebe hesap kodları ve fiş kalem açıklamaları tanımlanır. Farklı muhasebe bağlantı grupları kullanılıyorsa her bir grup kodu için ayrı ayrı olacak şekilde gerekli tanımlamalar yapılır. Bu bölüme ilk girildiğinde daha önceden birden fazla muhasebe bağlantı grubu tanımlanmışsa, karşımıza işlem yapılacak muhasebe bağlantı grubunun seçileceği seçim formu gelir. İlgili bağlantı grubu seçilerek bağlantı grubuna ulaşılır. Eğer sadece bir adet muhasebe bağlantı grubu tanımlanmışsa seçim formu gelmeden doğrudan tanımlı muhasebe bağlantı grubuna ulaşılır. Yeni bir bağlantı grubu oluşturmak istenirse grup kodu ve gerekli bilgileri değiştirilerek kayıt edilir. Fatura Muhasebe grup detayları formundaki sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

Grup Kodu: Grubun kodu belirtilir.

 

 

 

Açıklama: Grubun açıklaması belirtilir.

 

 

 

Özel Kod: Gruplara herhangi bir ayırım kıstasına göre özel kodlar verilebilir. Bu sayede gruplarla ilgili listelemelerde özel kodlar üzerinden tasnif yapma imkanı sağlanmış olur.

 

 

 

Fatura Muhasebe Grup Detayları formu iki ayrı sekmeden oluşmaktadır:

 

 

 

Fatura Bilgileri 

KDV Bilgileri 

 

 

┌ Fatura Bilgileri ┐

 

 

 

FATURA MUHASEBE GRUP DETAYLARI / FATURA BİLGİLERİ

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Sıra No

 Program tarafından verilen grid satır sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

İşlem Türü

 Muhasebe kodları yazılacak fatura işlem türüdür. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

Alış Muhasebe Kodu

 Alış faturalarında ilgili işleme ait tutarın işleneceği muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Satış Muhasebe Kodu

 Satış faturalarında ilgili işleme ait tutarın işleneceği muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Satış İade Muhasebe Kodu

 Satış iade faturalarında ilgili işleme ait tutarın işleneceği muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Alış İade Muhasebe Kodu

 Alış iade faturalarında ilgili işleme ait tutarın işleneceği muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Alış Satır Açıklaması

 Alış faturalarında ilgili işleme ait muhasebe fiş satırının açıklaması belirtilir. Açıklama olarak sabit ifadeler kullanılabileceği gibi fiş üzerinde yer alan sahaları ifade eden saha kodları da kullanılabilir. Saha kodları manuel olarak yazılabilir ya da saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

 

 

Örnek:

 

ALIM FATURASI,

 

ALIM FATURASINA AİT MAL BEDELİ,

 

ALIM FATURASINA AİT İNDİRİM TUTARI vb. veya,

 

 

 

#FISG01[]# FATURASI,

 

#FISF01[]# NO’LU #FISG01[]# FATURASINA AİT MAL BEDELİ,

 

#FISF01[]# NO’LU #FISG01[]# FATURASINA AİT İNDİRİM TUTARI vb.

 

 

 

(Örneklerde kullanılan “FISG01” saha kodu Fiş Tip Kodunu, “FISF01” saha kodu ise Fiş Evrak No 1(Fatura No)’i ifade etmektedir.)

 

 

 

Saha kodlarının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Açıklama Sahalarında Saha Kodlarının Kullanımı

 

Satış Satır Açıklaması

 Satış faturalarında ilgili işleme ait muhasebe fiş satırının açıklaması belirtilir. Açıklama olarak sabit ifadeler kullanılabileceği gibi fiş üzerinde yer alan sahaları ifade eden saha kodları da kullanılabilir. Saha kodları manuel olarak yazılabilir ya da saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

Satış İade Satır Açıklaması

 Satış İade faturalarında ilgili işleme ait muhasebe fiş satırının açıklaması belirtilir. Açıklama olarak sabit ifadeler kullanılabileceği gibi fiş üzerinde yer alan sahaları ifade eden saha kodları da kullanılabilir. Saha kodları manuel olarak yazılabilir ya da saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

Alış İade Satır Açıklaması

 Alış İade faturalarında ilgili işleme ait muhasebe fiş satırının açıklaması belirtilir. Açıklama olarak sabit ifadeler kullanılabileceği gibi fiş üzerinde yer alan sahaları ifade eden saha kodları da kullanılabilir. Saha kodları manuel olarak yazılabilir ya da saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

 

 

 

Örnek: Fatura muhasebe grup detayları formunun Fatura Bilgileri sekmesine ait örnek tanımlama şekli aşağıda gösterilmiştir:

 

 

 

GRUP KODU: 01                        AÇIKLAMA: CARİ MUHASEBE BAĞLANTI GRUBU-01

 

                                     ÖZEL KOD:                                

 

 

 

SIRA                             ALIŞ MUH.   SATIŞ.MUH.  SATIŞ İADE  ALIŞ İADE

 

NO    İŞLEM TÜRÜ                 KODU        KODU        MUH.KODU    MUH.KODU 

 

—-  ————————-  ———-  ———-  ———-  ———

 

1     Kal.İnd.1 (%)              153         611         611         153      

 

2     Kal.İnd.2 (%)              153         611         611         153      

 

3     Kal.İnd.3 (%)              153         611         611         153      

 

4     Kal.İnd.4 (%)              153         611         611         153      

 

5     Kal.İnd.5 (%)              153         611         611         153      

 

6     Kal.İnd.1 (tutar)          153         611         611         153      

 

7     Kal.İnd.2 (tutar)          153         611         611         153      

 

8     Kal.İnd.3 (tutar)          153         611         611         153      

 

9     Kal.İnd.4 (tutar)          153         611         611         153      

 

10    Kal.İnd.5 (tutar)          153         611         611         153      

 

11    Satır İndirim 1            153         611         611         153      

 

12    Satır İndirim 2            153         611         611         153      

 

13    Satır İndirim 3            153         611         611         153      

 

14    Satır İndirim 4            153         611         611         153      

 

15    Satır İndirim 5            153         611         611         153      

 

16    Satır İndirim 6            153         611         611         153      

 

17    Satır İndirim 7            153         611         611         153      

 

18    Satır İndirim 8            153         611         611         153      

 

19    Satır İndirim 9            153         611         611         153      

 

20    Satır İndirim 10           153         611         611         153      

 

21    Satır Masraf 1             153         153         153         153      

 

22    Satır Masraf 2             153         153         153         153      

 

23    Satır Masraf 3             153         153         153         153      

 

24    Satır Masraf 4             153         153         153         153      

 

25    Satır Masraf 5             153         153         153         153      

 

26    Satır Masraf 6             153         153         153         153      

 

27    Satır Masraf 7             153         153         153         153      

 

28    Satır Masraf 8             153         153         153         153      

 

29    Satır Masraf 9             153         153         153         153      

 

30    Satır Masraf 10            153         153         153         153      

 

31    Genel İndirim 1            153         611         611         153      

 

32    Genel İndirim 2            153         611         611         153      

 

33    Genel İndirim 3            153         611         611         153      

 

34    Genel İndirim 4            153         611         611         153      

 

35    Genel İndirim 5            153         611         611         153      

 

36    Genel İndirim 6            153         611         611         153      

 

37    Genel İndirim 7            153         611         611         153      

 

38    Genel İndirim 8            153         611         611         153      

 

39    Genel İndirim 9            153         611         611         153      

 

40    Genel İndirim 10           153         611         611         153      

 

41    Genel Masraf 1             153         153         153         153      

 

42    Genel Masraf 2             153         153         153         153      

 

43    Genel Masraf 3             153         153         153         153      

 

44    Genel Masraf 4             153         153         153         153      

 

45    Genel Masraf 5             153         153         153         153      

 

46    Genel Masraf 6             153         153         153         153      

 

47    Genel Masraf 7             153         153         153         153      

 

48    Genel Masraf 8             153         153         153         153      

 

49    Genel Masraf 9             153         153         153         153      

 

50    Genel Masraf 10            153         153         153         153      

 

51    KDV Altı İndirim 1         153         611         611         153      

 

52    KDV Altı İndirim 2         153         611         611         153      

 

53    KDV Altı İlave 1           153         153         153         153      

 

54    KDV Altı İlave 2           153         153         153         153      

 

55    Tanımsız KDV               191 01      391 01      391 01      191 01   

 

56    Tevkifat                   191 01      391 01      391 01      191 01   

 

57    Kısmi Tahsilat (Eksik)                                                  

 

58    Kısmi Tahsilat (Fazla)                                                  

 

59    Bağlantısız Cari           320         120         120         320      

 

60    Bağlantısız Kasa           100         100         100         100      

 

61    Bağlantısız Stok           153         600         610         153      

 

62    Bağlantısız Stok Maliyet                                                

 

63    Bağlantısız Stok Yansıtma                                               

 

64    Bağlantısız Hizmet         153         600         610         153      

 

65    Bağlantısız İndirim        153         611         611         153      

 

66    Bağlantısız Masraf         153         153         153         153      

 

67    Bağlantısız Demirbaş       255         255         255         255      

 

 

 

┌ KDV Bilgileri ┐

 

 

 

FATURA MUHASEBE GRUP DETAYLARI / KDV BİLGİLERİ

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Sıra No

 Program tarafından verilen grid satır sıra numarasıdır. Kullanıcı tarafından bu sahaya ulaşılamaz.

 

KDV Oranı

 Muhasebe kodları tanımlanacak KDV Oranı belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı kdv kısımları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Alış Muhasebe Kodu

 Alış faturalarında ilgili kdv oranına ait kdv tutarının işleneceği muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Satış Muhasebe Kodu

 Satış faturalarında ilgili kdv oranına ait kdv tutarının işleneceği muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Satış İade Muhasebe Kodu

 Satış iade faturalarında ilgili kdv oranına ait kdv tutarının işleneceği muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Alış İade Muhasebe Kodu

 Alış iade faturalarında ilgili kdv oranına ait kdv tutarının işleneceği muhasebe hesap kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı hesap kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Alış Satır Açıklaması

 Alış faturalarında ilgili kdv oranına ait muhasebe fiş satırının açıklaması belirtilir. Açıklama olarak sabit ifadeler kullanılabileceği gibi fiş üzerinde yer alan sahaları ifade eden saha kodları da kullanılabilir. Saha kodları manuel olarak yazılabilir ya da saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

Satış Satır Açıklaması

 Satış faturalarında ilgili kdv oranına ait muhasebe fiş satırının açıklaması belirtilir. Açıklama olarak sabit ifadeler kullanılabileceği gibi fiş üzerinde yer alan sahaları ifade eden saha kodları da kullanılabilir. Saha kodları manuel olarak yazılabilir ya da saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

Satış İade Satır Açıklaması

 Satış İade faturalarında ilgili kdv oranına ait muhasebe fiş satırının açıklaması belirtilir. Açıklama olarak sabit ifadeler kullanılabileceği gibi fiş üzerinde yer alan sahaları ifade eden saha kodları da kullanılabilir. Saha kodları manuel olarak yazılabilir ya da saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

Alış İade Satır Açıklaması

 Alış İade faturalarında ilgili kdv oranına ait muhasebe fiş satırının açıklaması belirtilir. Açıklama olarak sabit ifadeler kullanılabileceği gibi fiş üzerinde yer alan sahaları ifade eden saha kodları da kullanılabilir. Saha kodları manuel olarak yazılabilir ya da saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

 

 

 

Örnek: Fatura muhasebe grup detayları formunun KDV Bilgileri sekmesine ait örnek tanımlama şekli aşağıda gösterilmiştir:

 

 

 

GRUP KODU: 01                        AÇIKLAMA: CARİ MUHASEBE BAĞLANTI GRUBU-01

 

                                     ÖZEL KOD:                                

 

 

 

SIRA                             ALIŞ MUH.   SATIŞ.MUH.  SATIŞ İADE  ALIŞ İADE

 

NO    KDV ORANI                  KODU        KODU        MUH.KODU    MUH.KODU 

 

—-  ————————-  ———-  ———-  ———-  ———

 

1     1                          191 01      391 01      391 01      191 01   

 

2     8                          191 02      391 02      391 02      191 02   

 

3     18                         191 03      391 03      391 03      191 03   

 

4     25                         191 04      391 04      391 04      191 04   

 

 

 

Not: KDV Bilgileri sekmesi ile ilgili bu örnek farklı kdv oranlarına ait kdv tutarlarının, farklı hesaplarda tutulduğu kabul edilerek yapılmıştır. Eğer farklı kdv’lerin tek bir hesaba işlenmesi isteniyorsa veya farklı kdv oranları kullanılmıyorsa bu bölümde bir tanımlama yapılmasına gerek yoktur. Bu durumda Fatura Bilgileri sekmesinde yer alan 55 no’lu Tanımsız Kdv satırına gerekli muhasebe kodları ve açıklamalar yazılabilir.

 

 

 

Muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Fatura-Muhasebe Entegrasyonu

 

 

 

 

 

§         İŞLEM GRUP TANIMLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Muhasebe Bağlantıları\İşlem Grup Tanımları

 

 

 

Bu bölümden muhasebeye Cari, Kasa ve Banka modüllerinden tanımlanmış olan işlem grup tanımları görüntülenir.  İstenirse  değişiklik yapılabilir yada yeni işlem grup tanımı oluşturulabilir.

 

 

 

 

 

 

 

4       DİZAYN DOSYALARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn Dosyaları

 

 

 

Bu bölümden faturaların dökümünde ve fatura transferinde  kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.

 

 

 

Dizayn Dosyaları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Fiş Döküm Dizayn Dosyaları

 

4       Fiş Transfer Dizayn Dosyaları

 

 

 

 

 

§         FİŞ DÖKÜM DİZAYN DOSYALARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn Dosyaları\Fiş Döküm Dizayn Dosyaları

 

 

 

Bu bölümden faturaların dökümünde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.

 

 

 

FİŞ DÖKÜM DİZAYN DOSYALARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Dosya Adı

 Dizayn dosya adı belirtilir.

 

Dosya Açıklaması

 Dizayn dosyasına ait açıklama belirtilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

4       FİŞ TRANSFER DİZAYN DOSYALARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn Dosyaları\Fiş Transfer Dosyaları

 

 

 

Bu bölümden fişten dosyaya transferde ve dosyaydan fişe transferde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.

 

 

 

Başlık Tanımları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Fişten Dosyaya Transfer Dosyaları

 

§         Dosyadan Fişe Transfer Dosyaları

 

 

 

 

 

§         FİŞTEN DOSYAYA TRANSFER DOSYALARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn Dosyaları\Fiş Transfer Dosyaları\Fişten Dosyaya Transfer Dosyaları

 

 

 

Bu bölümden fişten  dosyaya transfer işleminde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.

 

 

 

FİŞTEN DOSYAYA TRANSFER DOSYALARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Dosya Adı

 Dizayn dosya adı belirtilir.

 

Dosya Açıklaması

 Dizayn dosyasına ait açıklama belirtilir.

 

 

 

 

 

 

§         DOSYADAN FİŞE TRANSFER DOSYALARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Dizayn Dosyaları\Fiş Transfer Dosyaları\Dosyadan Fişe Transfer Dosyaları

 

 

 

Bu bölümden dosyadan fişe transfer işleminde kullanılan dizayn dosyalarının isimleri ve bu dosyalarla ilgili açıklamalar tanımlanır.

 

 

 

DOSYADAN FİŞE TRANSFER DOSYALARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Dosya Adı

 Dizayn dosya adı belirtilir.

 

Dosya Açıklaması

 Dizayn dosyasına ait açıklama belirtilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

4       BAŞLIK TANIMLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları

 

 

 

Bu menü fatura modülü ile ilgili muhtelif başlık isimlerinin tanımlanması için kullanılır.

 

 

 

Başlık Tanımları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Fatura Özel Kod Başlıkları

 

§         Fatura Detay Açıklama Başlıkları

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA ÖZEL KOD BAŞLIKLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Fatura Özel Kod Başlıkları

 

 

 

Bu bölümden fatura fişlerine ait üst başlık ekranındaki özel kod sahalarının başlıkları tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA DETAY AÇIKLAMA BAŞLIKLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Başlık Tanımları\Fatura Detay Açıklama Baş.

 

 

 

Bu bölümden fatura fişlerine ait detay açıklama sahalarının başlıkları ve ilgili bilgileri tanımlanır. Bu bölüme girildiğinde gelen ön değerler firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilir veya ilave yapılabilir.

 

 

 

Bkz. Detay Açıklama Başlıkları

 

 

 

 

 

 

 

4       ÖZEL KOD TANIMLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları

 

 

 

Bu menü fatura modülü ile ilgili muhtelif özel kodların tanımlanması için kullanılır.

 

 

 

Özel Kod Tanımları menüsü iki alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

4       Fatura Fiş Özel Kodları

 

§         Fatura Kalem Özel Kodu

 

 

 

 

 

 

 

4       FATURA FİŞ ÖZEL KODLARI

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Fatura Fiş Özel Kodları

 

 

 

Bu menü fatura fişlerine ait üst başlık ekranındaki özel kodlara yazılabilecek veya üzerlerindeki butonlar yardımıyla seçilebilecek özel kodların tanımlanması için kullanılır.

 

 

 

Fatura Fiş Özel Kodları menüsü üç alt bölümden oluşmaktadır:

 

 

 

§         Fatura Fiş Özel Kod 1

 

§         Fatura Fiş Özel Kod 2

 

§         Fatura Fiş Özel Kod 3

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA FİŞ ÖZEL KOD 1-3

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Fatura Fiş Özel Kodları\ Fatura Fiş Özel Kod 1-3

 

 

 

Bu bölümlerden fatura fişlerine ait üst başlık ekranındaki üç adet özel koda yazılabilecek veya üzerindeki buton yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır.

 

 

 

 

 

 

 

§         FATURA KALEM ÖZEL KODU

 

 

 

Konum: \Fatura Modülü\Servis\Sabit Tanımlar\Özel Kod Tanımları\Fatura Fiş Özel Kodları\ Fatura Kalem Özel Kodu

 

 

 

Bu bölümden fatura fişlerine ait kalem satırlarındaki özel koda yazılabilecek veya üzerindeki buton yardımıyla seçilebilecek özel kodlar tanımlanır.

 

 

 

 

 

 

 

v     SATIR TİPLERİNİN KULLANIMI

 

 

 

Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerine ait fiş kalemlerinde kullanılan satır tipleri, bu tiplerin kullanımı ve hesaplama şekli ile ilgili açıklamalar ve örnekler aşağıda gösterilmiştir:

 

 

 

1-Stok Kartı 

2-Hizmet Kartı 

3-Açıklama Satırı 

4-İndirim Satırı 

5-Masraf Satırı 

6-Paket Kartı 

7-Paket/Stok Kartı 

8-Paket/Hizmet Kartı 

9-Demirbaş Kartı 

 

 

 

 

 

 

1-STOK KARTI:

 

Alışı/Satışı yapılan stok kartları belirtilir ve bu satırlar entegre oluşan stok fişlerine işlenir. Fatura ve İrsaliye fişlerinde tipi ‘1-Stok Kartı’ olan satırların herhangi birinde sistemde kayıtlı olmayan bir stok kodu belirtilirse veya stok kodu boş bırakılırsa entegre olarak stok fişi kaydı yapılamaz, sipariş fişlerinde ise sipariş fişi kayıt edilemez. Bu satırların toplamı Mal Toplamına dahil edilir.

 

 

 

2-HİZMET KARTI:

 

Alınan/Verilen hizmetler ile ilgili hizmet kartları belirtilir. Hizmet kartı kullanılması zorunlu değildir, Cins/Açıklama, Miktar, Fiyat, Tutar, Muhasebe Kodu vb. sütunlara gerekli bilgiler yazılabilir. Bu satırların toplamı Mal Toplamına dahil edilir. Hizmet Alış/Satış Raporlarının kullanılabilmesi için hizmet kartları kullanılmalıdır. Eğer hizmet kartı kullanılmazsa hizmet tutarları, ilgili fatura fiş tipinde belirtilmiş Fatura-Muhasebe Grup Tanımındaki Bağlantısız Hizmet başlığında belirtilmiş indirim hesabına işlenir.

 

 

 

3-AÇIKLAMA SATIRI:

 

Açıklama kartları belirtilir ve kalem açıklaması mahiyetinde kullanılır. Açıklama kartı kullanmak zorunlu değildir, Cins/Açıklama sütununa istenen açıklamalar da yazılabilir. Bu satırlara tutar yazılsa dahi fatura toplamına dahil edilmez.

 

 

 

4-İNDİRİM SATIRI:

 

Fiş kalemlerine yansıtılacak satır indirimleri ile ilgili indirim kartları belirtilir. İndirim tutarları fiş kalemlerine yansıtılırken alt satırlara yansıtılmaz, sadece üst satırlardaki 1-Stok Kartı, 2-Hizmet Kartı, 7-Paket/Stok Kartı, 8-Paket/Hizmet Kartı ve 9-Demirbaş Kartı satırlarına yansıtılır. Yansıtma işlemi yapılırken bulunulan satırdan itibaren yukarıya doğru satırlar taranır, yansıtılması gereken tipteki satırlara yansıtma işlemi uygulanır, indirim kart kodu ve tutarı belirtilmemiş boş bir 4 tip no’lu İndirim Satırı ile karşılaşılırsa yansıtma işlemi kesilerek daha üst satırlara yansıtma işlemi uygulanmaz.

 

 

 

Not-1: KDV Dahil fişlerde fiş üzerinde birden fazla kdv oranı kullanılmışsa satır indirimi yapılamaz.

 

 

 

Not-2: Satır İndirimi yansıtma işlemi yapılırken varsa ilk olarak satırın kendisine yapılmış kalem indirimleri düşülür, kalan değere varsa daha üst satırda yapılmış ve yansıtılması gereken satır indirimleri(-) ve satır masrafları(+) yansıtılır. Oluşan değer üzerine 4 tip no’lu İndirim Satırında yapılmış satır indirimi(-) yansıtılır. (Genel İndirimlerin/Masrafların fiş kalemlerine yansıtılması ise bu aşamalardan sonra yapılır.)

 

 

 

İndirim satırlarının yansıtılması ile ilgili örnekler aşağıda gösterilmiştir:

 

 

 

Örnek-1:

 

                                                 

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-  ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000

 

2   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    20 000 000

 

3   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 2 no’lu satırda yapılan 20 000 000 TL’lık satır indirimi sadece üstünde yer alan 1 no’lu satıra yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır.

 

 

 

                                                   YANSIYAN                   

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         SATIR İNDİRİMİ  NET TUTAR  

 

–  —————-  ————-  ————  ————–  ———–

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000      20 000 000   80 000 000

 

2   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    20 000 000                             

 

3   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000               0  200 000 000

 

 

 

 

 

Örnek-2:

 

                                                                             

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         İSK.ORANI 1   İSK.ORANI 2 

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000            10             0

 

2   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    20 000 000                            

 

3   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000             0   200 000 000

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 2 no’lu satırda yapılan 20 000 000 TL’lık satır indirimi sadece üstünde yer alan 1 no’lu satıra yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır. Yansıtma işlemi yapılırken 100 000 000 TL’lık tutardan ilk olarak satırın kendisine yapılmış %10’luk kalem indirimi düşülmüş, kalan 90 000 000 TL’lık tutara ise 2 no’lu satırda yapılan satır indirimi yansıtılmıştır.

 

 

 

1 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      : 100 000 000

 

DÜŞÜLEN KALEM İNDİRİMLERİ  : -10 000 000 (%10’luk kalem indirimi)

 

KALAN TUTAR                :  90 000 000

 

YANSIYAN SATIR İNDİRİMİ    : -20 000 000 (Satır indiriminden yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  :  70 000 000

 

 

 

                                    DÜŞÜLEN       YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        TUTAR         KALEM İND.    SATIR İND.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı       100 000 000    10 000 000    20 000 000    70 000 000

 

2   4-İndirim Satırı    20 000 000                                          

 

3   1-Stok Kartı       200 000 000             0             0   200 000 000

 

 

 

 

 

Örnek-3:

 

                                                                             

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         İSK.ORANI 1   İSK.ORANI 2 

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000            10              

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          75 000 000                            

 

3   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    33 000 000                            

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000                            

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 3 no’lu satırda yapılan 33 000 000 TL’lık satır indirimi sadece üstünde yer alan 1 ve 2 no’lu satırlara yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır. Yansıtma işlemi yapılırken 1 no’lu satırdaki 100 000 000 TL’lık tutardan ilk olarak satırın kendisine yapılmış %10’luk kalem indirimi düşülmüş, kalan 90 000 000 TL’lık tutara ise 3 no’lu satırda yapılan satır indirimi yansıtılmıştır.

 

 

 

1 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      : 100 000 000

 

DÜŞÜLEN KALEM İNDİRİMLERİ  : -10 000 000 (%10’luk kalem indirimi)

 

KALAN TUTAR                :  90 000 000

 

YANSIYAN SATIR İNDİRİMİ    : -18 000 000 (Satır indiriminden yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  :  72 000 000

 

 

 

2 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      :  75 000 000

 

DÜŞÜLEN KALEM İNDİRİMLERİ  :           0

 

KALAN TUTAR                :  75 000 000

 

YANSIYAN SATIR İNDİRİMLERİ : -15 000 000 (Satır indiriminden yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  :  60 000 000

 

 

 

                                    DÜŞÜLEN       YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        TUTAR         KALEM İND.    SATIR İND.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı       100 000 000    10 000 000    18 000 000    72 000 000

 

2   1-Stok Kartı        75 000 000             0    15 000 000    60 000 000

 

3   4-İndirim Satırı    33 000 000                                          

 

4   1-Stok Kartı       200 000 000             0             0   200 000 000

 

 

 

Satır İndiriminin Yansıtılmasında Kullanılan Formül:

 

 

 

İndirimin yansıtılacağı satırların toplam tutarı hesaplanır;

 

(Tutarlar toplanırken daha önce de bahsedildiği gibi varsa kalem indirimleri düşüldükten ve daha üst satırda yapılmış ve yansıtılması gereken satır masrafları yansıtıldıktan sonra kalan değerler işleme katılır.)(Masraf Satırı Örnek-7)

 

Toplam Tutar = 90 000 000 + 75 000 000

 

Toplam Tutar = 165 000 000

 

 

 

1 no’lu satıra indirimin yansıtılacağı oran hesaplanır;

 

(Satır Tutarı / Toplam Tutar)

 

İndirimin Yansıtılacağı Oran = 90 000 000 / 165 000 000

 

İndirimin Yansıtılacağı Oran = 0.54545454

 

 

 

Bulunan oran ile indirim tutarı çarpılarak 1 no’lu satıra yansıtılacak indirim tutarı hesaplanır;

 

Yansıtılacak İndirim Tutarı = 33 000 000 * 0.54545454

 

Yansıtılacak İndirim Tutarı = 18 000 000 olur.

 

 

 

İndirimin yansıtılacağı diğer satırlar için 1 no’lu satıra ait yapılan işlemler tekrar edilir.

 

 

 

 

 

Örnek-4:

 

                                                 

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-  ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          75 000 000

 

3   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    35 000 000

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 3 no’lu satırda yapılan 35 000 000 TL’lık satır indirimi sadece üstünde yer alan 1 ve 2 no’lu satırlara yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır.

 

 

 

                                                   YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         SATIR İND.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000    20 000 000    80 000 000

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          75 000 000    15 000 000    60 000 000

 

3   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    35 000 000                            

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000             0   200 000 000

 

 

 

 

 

Örnek-5:

 

                                                 

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-  ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          80 000 000

 

3   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    18 000 000

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         138 000 000

 

5   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    30 000 000

 

6   1-Stok Kartı      STOK-04         300 000 000

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 3 no’lu satırda yapılan 18 000 000 TL’lık satır indirimi sadece üstünde yer alan 1 ve 2 no’lu satırlara yansıtılmıştır. 5 no’lu satırda yapılan 30 000 000 TL’lık satır indirimi ise üst satırlarında yer alan 1, 2 ve 4 no’lu tüm stok satırlarına yansıtılmıştır. 5 no’lu satırda yapılan 30 000 000 TL’lık satır indirimi 1, 2 ve 4 no’lu satırlara yansıtılırken, ilk olarak 1 ve 2 no’lu satırlara 3 no’lu satırda yapılan 18 000 000 TL’lık satır indirimi yansıtılmış, bu satırların kalan değerleri üzerine ve 4 no’lu satır üzerine 5 no’lu satırda yapılan 30 000 000 TL’lık satır indirimi yansıtılmıştır.

 

 

 

                                                   YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         SATIR İND.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000    19 000 000    81 000 000

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          80 000 000    15 200 000    64 800 000

 

3   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    18 000 000                            

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         138 000 000    13 800 000   124 200 000

 

5   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    30 000 000                            

 

6   1-Stok Kartı      STOK-04         300 000 000             0   300 000 000

 

 

 

 

 

Örnek-6:

 

                                                     

 

NO  SATIR TİPİ            CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-      ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı          STOK-01         100 000 000

 

2   1-Stok Kartı          STOK-02          75 000 000

 

3   4-İndirim Satırı                                 

 

4   6-Paket Kartı         BAKIM PAKETİ     90 000 000

 

5   7-Paket/Stok Kartı.   MOTOR YAĞI       10 000 000

 

6   7-Paket/Stok Kartı.   HAVA FİLTRESİ    30 000 000

 

7   8-Paket/Hizmet Kartı  İŞÇİLİK          50 000 000

 

8   4-İndirim Satırı      İNDİRİM KARTI     9 000 000

 

 

 

Aşağıda görüldüğü gibi bu örnekte sadece 5, 6 ve 7 no’lu satırlara yansıtılmak üzere 8 no’lu satırda 9 000 000 TL’lık satır indirimi yapılmıştır. 1 ve 2 no’lu satırların bu indirimden etkilenmemesi için ise 3 no’lu satıra, indirim blok sonu olarak boş bir ‘4-İndirim Satırı’ belirtilmiştir.

 

 

 

                                                   YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         SATIR İND.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000                            

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          75 000 000                            

 

3   4-İndirim Satırı                                                         

 

4   6-Paket Kartı     BAKIM PAKETİ     90 000 000                            

 

5   7-Paket/Stok K.   MOTOR YAĞI       10 000 000     1 000 000     9 000 000

 

6   7-Paket/Stok K.   HAVA FİLTRESİ    30 000 000     3 000 000    27 000 000

 

7   8-Paket/Hizmet K. İŞÇİLİK          50 000 000     5 000 000    45 000 000

 

8   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI     9 000 000                            

 

 

 

 

 

5-MASRAF SATIRI:

 

Fiş kalemlerine yansıtılacak masraflar ile ilgili masraf kartları belirtilir. Masraf tutarları fiş kalemlerine yansıtılırken alt satırlara yansıtılmaz, sadece üst satırlardaki 1-Stok Kartı, 2-Hizmet Kartı, 7-Paket/Stok Kartı, 8-Paket/Hizmet Kartı ve 9-Demirbaş Kartı satırlarına yansıtılır. Yansıtma işlemi yapılırken bulunulan satırdan itibaren yukarıya doğru satırlar taranır, yansıtılması gereken tipteki satırlara yansıtma işlemi uygulanır, masraf kart kodu ve tutarı belirtilmemiş boş bir 5 tip no’lu Masraf Satırı ile karşılaşılırsa yansıtma işlemi kesilerek daha üst satırlara yansıtma işlemi uygulanmaz.

 

 

 

Not-1: KDV Dahil fişlerde fiş üzerinde birden fazla kdv oranı kullanılmışsa satır masrafı yapılamaz.

 

 

 

Not-2: Satır Masrafı yansıtma işlemi yapılırken varsa ilk olarak satırın kendisine yapılmış kalem indirimleri düşülür, kalan değere daha üst satırda yapılmış ve yansıtılması gereken satır indirimleri(-) ve satır masrafları(+) yansıtılır. Oluşan değer üzerine 5 tip no’lu Masraf Satırında yapılmış satır masrafı(+) yansıtılır. (Genel İndirimlerin/Masrafların fiş kalemlerine yansıtılması ise bu aşamalardan sonra yapılır.)

 

 

 

Masraf satırlarının yansıtılması ile ilgili örnekler aşağıda gösterilmiştir:

 

 

 

Örnek-1:

 

                                                 

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-  ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000

 

2   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     20 000 000

 

3   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 2 no’lu satırda yapılan 20 000 000 TL’lık satır masrafı sadece üstünde yer alan 1 no’lu satıra yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır.

 

 

 

                                                   YANSIYAN                   

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         SATIR MASRAFI  NET TUTAR   

 

–  —————-  ————-  ————  ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000     20 000 000   120 000 000

 

2   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     20 000 000                             

 

3   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000              0   200 000 000

 

 

 

 

 

Örnek-2:

 

                                                                             

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         İSK.ORANI 1   İSK.ORANI 2 

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000            10             0

 

2   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     20 000 000                            

 

3   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000             0   200 000 000

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 2 no’lu satırda yapılan 20 000 000 TL’lık satır masrafı sadece üstünde yer alan 1 no’lu satıra yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır. Yansıtma işlemi yapılırken 100 000 000 TL’lık tutardan ilk olarak satırın kendisine yapılmış %10’luk kalem indirimi düşülmüş, kalan 90 000 000 TL’lık tutara ise 2 no’lu satırda yapılan satır masrafı yansıtılmıştır.

 

 

 

1 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      : 100 000 000

 

DÜŞÜLEN KALEM İNDİRİMLERİ  : -10 000 000 (%10’luk kalem indirimi)

 

KALAN TUTAR                :  90 000 000

 

YANSIYAN SATIR MASRAFI     : +20 000 000 (Satır masrafından yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  : 110 000 000

 

 

 

                                    DÜŞÜLEN       YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        TUTAR         KALEM İND.    SATIR MAS.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı       100 000 000    10 000 000    20 000 000   110 000 000

 

2   5-Masraf Satırı     20 000 000                                          

 

3   1-Stok Kartı       200 000 000             0             0   200 000 000

 

 

 

 

 

Örnek-3:

 

                                                                             

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         İSK.ORANI 1   İSK.ORANI 2 

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000            10              

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          75 000 000                            

 

3   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     33 000 000                            

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000                            

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 3 no’lu satırda yapılan 33 000 000 TL’lık satır masrafı sadece üstünde yer alan 1 ve 2 no’lu satırlara yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır. Yansıtma işlemi yapılırken 1 no’lu satırdaki 100 000 000 TL’lık tutardan ilk olarak satırın kendisine yapılmış %10’luk kalem indirimi düşülmüş, kalan 90 000 000 TL’lık tutara ise 3 no’lu satırda yapılan satır masrafı yansıtılmıştır.

 

 

 

1 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      : 100 000 000

 

DÜŞÜLEN KALEM İNDİRİMLERİ  : -10 000 000 (%10’luk kalem indirimi)

 

KALAN TUTAR                :  90 000 000

 

YANSIYAN SATIR MASRAFI     : +18 000 000 (Satır masrafından yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  : 108 000 000

 

 

 

2 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      :  75 000 000

 

DÜŞÜLEN KALEM İNDİRİMLERİ  :           0

 

KALAN TUTAR                :  75 000 000

 

YANSIYAN SATIR MASRAFI     : +15 000 000 (Satır masrafından yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  :  60 000 000

 

 

 

                                    DÜŞÜLEN       YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        TUTAR         KALEM İND.    SATIR MAS.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı       100 000 000    10 000 000    18 000 000   108 000 000

 

2   1-Stok Kartı        75 000 000             0    15 000 000    90 000 000

 

3   5-Masraf Satırı     33 000 000                                          

 

4   1-Stok Kartı       200 000 000             0             0   200 000 000

 

 

 

Satır Masrafının Yansıtılmasında Kullanılan Formül:

 

 

 

Masrafın yansıtılacağı satırların toplam tutarı hesaplanır;

 

(Tutarlar toplanırken daha önce de bahsedildiği gibi varsa kalem indirimleri düşüldükten ve daha üst satırda yapılmış ve yansıtılması gereken satır indirimleri yansıtıldıktan sonra kalan değerler işleme katılır.)(Örnek-7)

 

Toplam Tutar = 90 000 000 + 75 000 000

 

Toplam Tutar = 165 000 000

 

 

 

1 no’lu satıra masrafın yansıtılacağı oran hesaplanır;

 

(Satır Tutarı / Toplam Tutar)

 

Masrafın Yansıtılacağı Oran = 90 000 000 / 165 000 000

 

Masrafın Yansıtılacağı Oran = 0.54545454

 

 

 

Bulunan oran ile masraf tutarı çarpılarak 1 no’lu satıra yansıtılacak masraf tutarı hesaplanır;

 

Yansıtılacak Masraf Tutarı = 33 000 000 * 0.54545454

 

Yansıtılacak Masraf Tutarı = 18 000 000 olur.

 

 

 

Masrafın yansıtılacağı diğer satırlar için 1 no’lu satıra ait yapılan işlemler tekrar edilir.

 

 

 

 

 

Örnek-4:

 

                                                 

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-  ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          75 000 000

 

3   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     35 000 000

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000

 

 

 

Aşağıda görüldüğü gibi bu örnekte 3 no’lu satırda yapılan 35 000 000 TL’lık satır masrafı sadece üstünde yer alan 1 ve 2 no’lu satırlara yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır.

 

 

 

                                                   YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         SATIR MAS.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000    20 000 000   120 000 000

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          75 000 000    15 000 000    90 000 000

 

3   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     35 000 000                            

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         200 000 000             0   200 000 000

 

 

 

 

 

Örnek-5:

 

                                                 

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-  ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          80 000 000

 

3   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     18 000 000

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         102 000 000

 

5   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     30 000 000

 

6   1-Stok Kartı      STOK-04         300 000 000

 

 

 

Aşağıda görüldüğü gibi bu örnekte 3 no’lu satırda yapılan 18 000 000 TL’lık satır masrafı sadece üstünde yer alan 1 ve 2 no’lu satırlara yansıtılmıştır. 5 no’lu satırda yapılan 30 000 000 TL’lık satır masrafı ise üst satırlarında yer alan 1, 2 ve 4 no’lu tüm stok satırlarına yansıtılmıştır. 5 no’lu satırda yapılan 30 000 000 TL’lık satır masrafı 1, 2 ve 4 no’lu satırlara yansıtılırken, ilk olarak 1 ve 2 no’lu satırlara 3 no’lu satırda yapılan 18 000 000 TL’lık satır masrafı yansıtılmış, bu satırların kalan değerleri üzerine ve 4 no’lu satır üzerine 5 no’lu satırda yapılan 30 000 000 TL’lık satır masrafı yansıtılmıştır.

 

 

 

                                                   YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         SATIR MAS.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000    21 000 000   121 000 000

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          80 000 000    16 800 000    96 800 000

 

3   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     18 000 000                            

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         102 000 000    10 200 000   112 200 000

 

5   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     30 000 000                            

 

6   1-Stok Kartı      STOK-04         300 000 000             0   300 000 000

 

 

 

 

 

Örnek-6:

 

                                                     

 

NO  SATIR TİPİ            CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-      ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı          STOK-01         100 000 000

 

2   1-Stok Kartı          STOK-02          75 000 000

 

3   5-Masraf Satırı                                  

 

4   6-Paket Kartı         BAKIM PAKETİ     90 000 000

 

5   7-Paket/Stok Kartı.   MOTOR YAĞI       10 000 000

 

6   7-Paket/Stok Kartı.   HAVA FİLTRESİ    30 000 000

 

7   8-Paket/Hizmet Kartı  İŞÇİLİK          50 000 000

 

8   5-Masraf Satırı       MASRAF KARTI      9 000 000

 

 

 

Aşağıda görüldüğü gibi bu örnekte sadece 5, 6 ve 7 no’lu satırlara yansıtılmak üzere 8 no’lu satırda 9 000 000 TL’lık satır masrafı yapılmıştır. 1 ve 2 no’lu satırların bu indirimden etkilenmemesi için ise 3 no’lu satıra, indirim blok sonu olarak boş bir ‘5-Masraf Satırı’ belirtilmiştir.

 

 

 

                                                   YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         SATIR İND.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000                            

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          75 000 000                            

 

3   5-Masraf Satırı                                                          

 

4   6-Paket Kartı     BAKIM PAKETİ     90 000 000                            

 

5   7-Paket/Stok K.   MOTOR YAĞI       10 000 000     1 000 000    11 000 000

 

6   7-Paket/Stok K.   HAVA FİLTRESİ    30 000 000     3 000 000    33 000 000

 

7   8-Paket/Hizmet K. İŞÇİLİK          50 000 000     5 000 000    55 000 000

 

8   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI      9 000 000                            

 

 

 

 

 

Örnek-7:

 

                                                                             

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR         İSK.ORANI 1   İSK.ORANI 2 

 

–  —————-  ————-  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000            10              

 

2   1-Stok Kartı      STOK-02          90 000 000                            

 

3   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    40 000 000                            

 

4   1-Stok Kartı      STOK-03         240 000 000                            

 

5   5-Masraf Satırı   MASRAF KARTI     38 000 000                            

 

6   1-Stok Kartı      STOK-04         300 000 000                            

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte hem satır indirimi hem de satır masrafı yapılmıştır. İlk olarak satır indirimi yapıldığı için önce satır indiriminin yansıtma işlemi yapılmış daha sonra da satır masrafının yansıtma işlemi yapılmıştır.

 

 

 

3 no’lu satırda yapılan 40 000 000 TL’lık satır indirimi sadece üstünde yer alan 1 ve 2 no’lu satırlara yansıtılmıştır. Yansıtma işlemi yapılırken 1 no’lu satırdaki 100 000 000 TL’lık tutardan ilk olarak satırın kendisine yapılmış %10’luk kalem indirimi düşülmüş, kalan 90 000 000 TL’lık tutara ise 3 no’lu satırda yapılan satır indirimi yansıtılmıştır. 5 no’lu satırda yapılan 63 000 000 TL’lık satır masrafı ise 1 ve 2 no’lu satırların kalan değerlerine ve 4 no’lu satıra yansıtılmıştır. 6 no’lu satırın alt satırında herhangi bir indirim veya masraf satırı olmadığı için bu satıra herhangi bir satır indirimi veya masrafı yansıtılmamıştır.

 

 

 

1 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      : 100 000 000

 

DÜŞÜLEN KALEM İNDİRİMLERİ  : -10 000 000 (%10’luk kalem indirimi)

 

KALAN TUTAR                :  90 000 000

 

YANSIYAN SATIR İNDİRİMİ    : -20 000 000 (Satır indiriminden yansıyan tutar)

 

KALAN TUTAR                :  70 000 000

 

YANSIYAN SATIR MASRAFI     : + 7 000 000 (Satır masrafından yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  :  77 000 000

 

 

 

2 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      :  90 000 000

 

DÜŞÜLEN KALEM İNDİRİMLERİ  :           0

 

KALAN TUTAR                :  90 000 000

 

YANSIYAN SATIR İNDİRİMİ    : -20 000 000 (Satır indiriminden yansıyan tutar)

 

KALAN TUTAR                :  70 000 000

 

YANSIYAN SATIR MASRAFI     : + 7 000 000 (Satır masrafından yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  :  77 000 000

 

 

 

4 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      : 240 000 000

 

DÜŞÜLEN KALEM İNDİRİMLERİ  :           0

 

KALAN TUTAR                : 240 000 000

 

YANSIYAN SATIR İNDİRİMİ    :           0

 

KALAN TUTAR                : 240 000 000

 

YANSIYAN SATIR MASRAFI     : +24 000 000 (Satır masrafından yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  : 264 000 000

 

 

 

                             DÜŞÜLEN      YANSIYAN     YANSIYAN               

 

N0  SATIR TİPİ  TUTAR        KALEM İND.   SATIR İND.   SATIR MAS.  NET TUTAR  

 

–  ———-  ———–  ———–  ———–  ———-  ———–

 

1  1-Stok K.    100 000 000  10 000 000   20 000 000    7 000 000   77 000 000

 

2  1-Stok K.     90 000 000           0   20 000 000    7 000 000   77 000 000

 

3  4-İndirim S.  40 000 000                                                   

 

4  1-Stok K.    240 000 000           0            0   24 000 000  264 000 000

 

5  5-Masraf S.   38 000 000                                                   

 

6  1-Stok K.    300 000 000           0            0            0  300 000 000

 

 

 

6-PAKET KARTI:

 

Ürün Paketi olarak alışı/satışı yapılan stok ve hizmetlere ait paket kartları belirtilir. Bu satırlara tutar yazılsa dahi fatura toplamına dahil edilmez, sadece paketin toplam tutarı takip edilir. Paket kartları özellikle fatura girişini hızlandırmak amacıyla kullanılır. Tanımlı bir paket kart kodu yazıldığında pakete ait 7 tip no’lu Paket/Stok Kartları ve 8 tip no’lu Paket/Hizmet Kartları fatura kalemlerine otomatik olarak taşınır.

 

 

 

7-PAKET/STOK KARTI:

 

Ürün Paketi içerisinde alışı/satışı yapılan stok kartları belirtilir ve bu satırlar entegre oluşan stok fişlerine işlenir. Kullanım şekli olarak 6 tip no’lu Paket Kartı satırında, tanımlı bir paket kart kodu yazıldığında bu pakete ait paket/stok kartları 7 tip no’su ile bu satırlara otomatik taşınır. Fatura ve İrsaliye fişlerinde tipi ‘7-Paket/Stok Kartı’ olan satırların herhangi birinde sistemde kayıtlı olmayan bir stok kodu belirtilirse veya stok kodu boş bırakılırsa entegre olarak stok fişi kaydı yapılamaz, sipariş fişlerinde ise sipariş fişi kayıt edilemez. Bu satırların toplamı Mal Toplamına dahil edilir.

 

 

 

8-PAKET/HİZMET KARTI:

 

Ürün Paketi içerisinde alışı/satışı yapılan hizmet kartları belirtilir. Hizmet kartı kullanılması zorunlu değildir, Cins/Açıklama, Miktar, Fiyat, Tutar, Muhasebe Kodu vb. sütunlara gerekli bilgiler yazılabilir. Kullanım şekli olarak 6 tip no’lu Paket Kartı satırında, tanımlı bir paket kart kodu yazıldığında bu pakete ait paket/hizmet kartları 8 tip no’su ile bu satırlara otomatik taşınır. Bu satırların toplamı Mal Toplamına dahil edilir.

 

 

 

9-DEMİRBAŞ KARTI:

 

Alışı/Satışı yapılan demirbaş kartları belirtilir. Demirbaş kartı kullanılması zorunlu değildir, Cins/Açıklama, Miktar, Fiyat, Tutar, Muhasebe Kodu vb. sütunlara gerekli bilgiler yazılabilir. Bu satırların toplamı Mal Toplamına dahil edilir.

 

 

 

 

 

 

 

v     GENEL İNDİRİMLERİN/MASRAFLARIN KULLANIMI

 

 

 

Genel İndirimlerin/Masrafların fiş geneline uygulanması, fiş kalemlerine yansıtılması ve kullanım şekli ile ilgili örnekler aşağıda gösterilmiştir:

 

 

 

Örnek-1: Mal Toplamı 200.000.000 TL olan fişin geneline uygulanmak üzere 18.000.000 TL genel indirim yapılması. (Bu indirimin kalemlere yansıtılma şekli de ayrıntılı olarak gösterilmiştir)

 

 

 

         Mal Toplamı          : 200 000 000

 

         Genel İndirim 1      :  18 000 000 (-)

 

                               ————

 

         Ara Toplam           : 182 000 000

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK             TUTAR               ORAN

 

—————–  ——————  —-

 

Genel İndirim 1            18 000 000      

 

 

 

[KALEM GRİDİ]                                    

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-  ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000

 

2   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    20 000 000

 

3   1-Stok Kartı      STOK-03         100 000 000

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 2 no’lu satırda yapılan 20 000 000 TL’lık satır indirimi sadece üstünde yer alan 1 no’lu satıra yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır. Bu aşamadan sonra da 18 000 000 TL’lık genel indirim tutarı fiş kalemlerine yansıtılmıştır.

 

 

 

1 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      : 100 000 000

 

YANSIYAN SATIR İNDİRİMİ    : -20 000 000 (Satır indiriminden yansıyan tutar)

 

KALAN TUTAR                :  80 000 000

 

YANSIYAN GENEL İNDİRİM     : – 8 000 000 (Genel indirimden yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  :  72 000 000

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK             TUTAR             

 

—————–  ——————

 

Genel İndirim 1            18 000 000

 

 

 

[KALEM GRİDİ]                       YANSIYAN      YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        TUTAR         SATIR İND.    GENEL İND.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı       100 000 000    20 000 000     8 000 000    72 000 000

 

2   4-İndirim Satırı    20 000 000                                          

 

3   1-Stok Kartı       100 000 000             0    10 000 000    90 000 000

 

 

 

Genel İndirimin Yansıtılmasında Kullanılan Formül:

 

 

 

İndirimin yansıtılacağı satırların toplam tutarı hesaplanır;

 

(Tutarlar toplanırken daha önce de bahsedildiği gibi varsa kalem indirimleri düşüldükten ve yansıtılması gereken satır indirimleri ve satır masrafları yansıtıldıktan sonra kalan değerler işleme katılır.)

 

Toplam Tutar = 80 000 000 + 100 000 000

 

Toplam Tutar = 180 000 000

 

 

 

1 no’lu satıra indirimin yansıtılacağı oran hesaplanır;

 

(Satır Tutarı / Toplam Tutar)

 

İndirimin Yansıtılacağı Oran = 80 000 000 / 180 000 000

 

İndirimin Yansıtılacağı Oran = 0.44444444

 

 

 

Bulunan oran ile indirim tutarı çarpılarak 1 no’lu satıra yansıtılacak indirim tutarı hesaplanır;

 

Yansıtılacak İndirim Tutarı = 18 000 000 * 0.44444444

 

Yansıtılacak İndirim Tutarı =  8 000 000 olur.

 

 

 

İndirimin yansıtılacağı diğer satırlar için 1 no’lu satıra ait yapılan işlemler tekrar edilir.

 

 

 

 

 

Örnek-2: Mal Toplamı 200.000.000 TL olan fişin geneline uygulanmak üzere 18.000.000 TL genel masraf yapılması. (Bu masrafın kalemlere yansıtılma şekli de ayrıntılı olarak gösterilmiştir)

 

 

 

         Mal Toplamı          : 200 000 000

 

         Genel Masraf 1       :  18 000 000 (+)

 

                               ————

 

         Ara Toplam           : 218 000 000

 

 

 

 

 

[GENEL MASRAF GRİDİ]

 

BAŞLIK             TUTAR               ORAN

 

—————–  ——————  —-

 

Genel Masraf 1             18 000 000      

 

 

 

[KALEM GRİDİ]                                    

 

NO  SATIR TİPİ        CİNS/AÇIKLAMA  TUTAR       

 

–  —————-  ————-  ————

 

1   1-Stok Kartı      STOK-01         100 000 000

 

2   4-İndirim Satırı  İNDİRİM KARTI    20 000 000

 

3   1-Stok Kartı      STOK-03         100 000 000

 

 

 

Aşağıda gösterildiği gibi bu örnekte 2 no’lu satırda yapılan 20 000 000 TL’lık satır indirimi sadece üstünde yer alan 1 no’lu satıra yansıtılmıştır. Altında yer alan satıra yansıtılmamıştır. Bu aşamadan sonra da 18 000 000 TL’lık genel masraf tutarı fiş kalemlerine yansıtılmıştır.

 

 

 

1 No’lu Satıra Ait Bilgiler:

 

TUTAR                      : 100 000 000

 

YANSIYAN SATIR İNDİRİMİ    : -20 000 000 (Satır indiriminden yansıyan tutar)

 

KALAN TUTAR                :  80 000 000

 

YANSIYAN GENEL MASRAF      : + 8 000 000 (Genel masraftan yansıyan tutar)

 

NET TUTAR                  :  88 000 000

 

 

 

[GENEL MASRAF GRİDİ]

 

BAŞLIK             TUTAR             

 

—————–  ——————

 

Genel Masraf 1             18 000 000

 

 

 

[KALEM GRİDİ]                       YANSIYAN      YANSIYAN                  

 

NO  SATIR TİPİ        TUTAR         SATIR İND.    GENEL İND.    NET TUTAR   

 

–  —————-  ————  ————  ————  ————

 

1   1-Stok Kartı       100 000 000    20 000 000     8 000 000    88 000 000

 

2   4-İndirim Satırı    20 000 000                                          

 

3   1-Stok Kartı       100 000 000             0    10 000 000   110 000 000

 

 

 

Genel Masrafın Yansıtılmasında Kullanılan Formül:

 

 

 

Masrafın yansıtılacağı satırların toplam tutarı hesaplanır;

 

(Tutarlar toplanırken daha önce de bahsedildiği gibi varsa kalem indirimleri düşüldükten ve yansıtılması gereken satır indirimleri ve satır masrafları yansıtıldıktan sonra kalan değerler işleme katılır.)

 

Toplam Tutar = 80 000 000 + 100 000 000

 

Toplam Tutar = 180 000 000

 

 

 

1 no’lu satıra masrafın yansıtılacağı oran hesaplanır;

 

(Satır Tutarı / Toplam Tutar)

 

Masrafın Yansıtılacağı Oran = 80 000 000 / 180 000 000

 

Masrafın Yansıtılacağı Oran = 0.44444444

 

 

 

Bulunan oran ile masraf tutarı çarpılarak 1 no’lu satıra yansıtılacak masraf tutarı hesaplanır;

 

Yansıtılacak Masraf Tutarı = 18 000 000 * 0.44444444

 

Yansıtılacak Masraf Tutarı =  8 000 000 olur.

 

 

 

Masrafın yansıtılacağı diğer satırlar için 1 no’lu satıra ait yapılan işlemler tekrar edilir.

 

 

 

 

 

Örnek-3: Mal Toplamı 100.000.000 TL olan fişin geneline uygulanmak üzere %10 indirim yapılması.

 

 

 

         Mal Toplamı          : 100 000 000

 

         Genel İndirim 1 (%10):  10 000 000 (-)

 

                               ————

 

         Ara Toplam           : 182 000 000

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH        

 

—————  ————–  —-  ————–

 

Genel İndirim 1                    10                

 

 

 

Oran sütununda indirim oranı yazılarak enter tuşuna basılır. Matrah sütununda bir değer olmadığı için 100.000.000 TL’lık Mal Toplamı üzerinden %10 indirim hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü şekilde Tutar sahasına taşınır:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH        

 

—————  ————–  —-  ————–

 

Genel İndirim 1      10 000 000    10                

 

 

 

Örnek-4: Mal Toplamı 100.000.000 TL olan fişin geneline uygulanmak üzere %10 indirim(1) yapılması, kalan değer üzerinden de %5 indirim(2) yapılması.

 

 

 

         Mal Toplamı          : 100 000 000

 

         Genel İndirim 1 (%10):  10 000 000 (-)

 

                               ————

 

                                 90 000 000

 

         Genel İndirim 2 (% 5):   4 500 000

 

                               ————

 

         Ara Toplam           :  85 500 000

 

 

 

Bu işlem fiş üzerinde farklı şekillerde yapılabilir. Seçeneklerin her biri aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir:

 

 

 

4a. Birinci Yöntem:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1                    10                                        

 

Genel İndirim 2                     5                        FISF38-FISFGI011

 

 

 

(FISF38    : Mal/Hizmet Toplamı

 

 FISFGI011 : Genel İndirim 1 Tutarı)

 

 

 

1) Genel İndirim-1 satırında oran sahasına birinci indirim oranı yazılır(%10).

 

2) Genel İndirim-2 satırında oran sahasına ikinci indirim oranı yazılır(%5). Fakat bu indirimin, 1.indirim düşüldükten sonra kalan değer üzerinden hesaplanması istendiğinden formül sahasına “FISF38-FISFGI011” yazılır. FISF38 ve FISGI011 ifadeleri manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir. (Formül sahasında gerekli tanımlama yapıldığı için öncelik belirtilmesine gerek kalmamıştır.)

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1      10 000 000    10                                        

 

Genel İndirim 2       4 500 000     5      90 000 000        FISF38-FISFGI011

 

 

 

4b. İkinci Yöntem:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1                    10                                        

 

Genel İndirim 2                     5                        FISF45          

 

 

 

(FISF45 : Ara Toplam)

 

 

 

1) Genel İndirim-1 satırında oran sahasına birinci indirim oranı yazılır(%10).

 

2) Genel İndirim-2 satırında oran sahasına ikinci indirim oranı yazılır(%5). Fakat bu indirimin, 1.indirim düşüldükten sonra kalan değer üzerinden hesaplanması istendiğinden formül sahasına “FISF45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir. (Formül sahasında gerekli tanımlama yapıldığı için öncelik belirtilmesine gerek kalmamıştır.)

 

 

 

Fiş üzerinde Genel İndirim 1 ve 2 haricinde Ara Toplamı etkileyen başka bir işlem olmadığı için sadece FISF45(Ara Toplam) ifadesi kullanılması yeterli olmuştur. Duruma göre 1. veya 2. yöntem kullanılmalıdır.

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1      10 000 000    10                                        

 

Genel İndirim 2       4 500 000     5      90 000 000        FISF45          

 

 

 

4c. Üçüncü Yöntem:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1                    10                     1  FISF45          

 

Genel İndirim 2                     5                     2  FISF45          

 

 

 

(FISF45 : Ara Toplam)

 

 

 

1) Genel İndirim-1 satırında oran sahasına birinci indirim oranı yazılır(%10). İndirim ara toplam üzerinden birinci öncelikli hesaplanması istendiğinden öncelik sahasına “1”, formül sahasına da “FIS45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

2) Genel İndirim-2 satırında oran sahasına ikinci indirim oranı yazılır(%5). Fakat bu indirimin, 1.indirim düşüldükten sonra kalan ara toplam üzerinden ikinci öncelikli hesaplanması istendiğinden öncelik sahasına “2”, formül sahasına da “FISF45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1      10 000 000    10     100 000 000     1  FISF45          

 

Genel İndirim 2       4 500 000     5      90 000 000     2  FISF45          

 

 

 

4d. Dördüncü Yöntem:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1                    10                        FISF45          

 

Genel İndirim 2                     5                        FISF45          

 

 

 

(FISF45 : Ara Toplam)

 

 

 

1) Genel İndirim-1 satırında oran sahasına birinci indirim oranı yazılır(%10). İndirim ara toplam üzerinden formül sahasına “FIS45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

2) Genel İndirim-2 satırında oran sahasına ikinci indirim oranı yazılır(%5). İndirimin, ara toplam üzerinden hesaplanması istendiğinden formül sahasına “FISF45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

 

 

Not: Bu örnekte 4c maddesindeki üçüncü yöntemden farklı olarak öncelik belirtilmemiştir. “FISF45”(Ara Toplam) gibi her indirim/masraf sonrası değeri değişen formül değişkenleri kullanıldığı durumlarda indirim/masraf gridlerinde öncelik belirtilmezse formüller griddeki satır sırasına göre işleme alınırlar.

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

 

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1      10 000 000    10     100 000 000        FISF45          

 

Genel İndirim 2       4 500 000     5      90 000 000        FISF45          

 

 

 

 

 

Fiş üzerinde Genel İndirim 1 ve 2 haricinde Ara Toplamı etkileyen başka bir işlem olmadığı için 2., 3., 4. yöntemlerde sadece FISF45(Ara Toplam) ifadesi kullanılması yeterli olmuştur. Duruma göre 1. veya 2., 3., 4. yöntem kullanılmalıdır.

 

 

 

 

 

Örnek-5: Mal Toplamı 100.000.000 TL olan fişin geneline uygulanmak üzere %10 indirim(1) yapılması, yapılan birinci indirimin tutarı üzerinden de %5 indirim(2) yapılması.

 

 

 

         Mal Toplamı          : 100 000 000

 

         Genel İndirim 1 (%10):  10 000 000 (-)

 

         Genel İndirim 2 (% 5):     500 000 (-)

 

                               ————

 

         Ara Toplam           :  89 500 000

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1                    10                                        

 

Genel İndirim 2                     5                        FISFGI011

 

 

 

(FISFGI011 : Genel İndirim 1 Tutarı)

 

 

 

1) Genel İndirim-1 satırında oran sahasına birinci indirim oranı yazılır(%10).

 

2) Genel İndirim-2 satırında oran sahasına ikinci inidirim oranı yazılır(%5). Fakat bu indirimin 1.indirimin tutarı üzerinden hesaplanması istendiğinden formül sahasına “FISFGI011” yazılır. FISGI011 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir. (Formül sahasında gerekli tanımlama yapıldığı için öncelik belirtilmesine gerek kalmamıştır.)

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1      10 000 000    10                                        

 

Genel İndirim 2         500 000     5      10 000 000        FISFGI011

 

 

 

 

 

Örnek-6: Mal Toplamı 100.000.000 TL’ya eşit veya fazla ise olan fişin geneline uygulanmak üzere Mal Toplamının %15’i tutarında indirim yapılması, 100.000.000 TL’dan az ise Mal Toplamının %10’u tutarında indirim yapılması.

 

 

 

         Mal Toplamı          : 100 000 000 

 

         Genel İndirim 1 (%15):  15 000 000 (-)

 

                               ————

 

         Ara Toplam           :  85 000 000

 

 

 

veya

 

         Mal Toplamı          :  90 000 000 

 

         Genel İndirim 1 (%10):   9 000 000 (-)

 

                               ————

 

         Ara Toplam           :  81 000 000

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK     TUTAR         ORAN  MATRAH        FORMÜL                   KOŞUL

 

———  ————  —-  ————  ———————–  —————–

 

Gen.İnd.1                                    FISF38*0.15|FISF38*0.10  FISF38>=100000000

 

 

 

(FISF38 : Mal/Hizmet Toplamı)

 

 

 

Genel İndirim-1 satırında koşul sahasına Mal Toplamının 100.000.000 TL’ya eşit veya fazla olma koşulu ile ilgili ifade yazılır. Formül sahasına ise önce koşulun gerçekleştiği durumda %15 tutarında indirim yapılması için gerekli formül yazılır, araya “|” karakteri konulduktan sonra koşulun gerçekleşmediği durumda %10 tutarında indirim yapılması için gerekli formül yazılır.

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

 

 

Mal Toplamı 100.000.000 TL olan fişe ait hesaplamalar:

 

(Mal Toplamı 100.000.000 TL olduğu ve koşul gerçekleştiği için program birinci formülü işleme alarak 100.000.000 TL’nın %15’ini hesaplamış ve çıkan 15.000.000 TL’yı matrah sahasına işlemiştir. Oran sahasında herhangi bir değer belirtilmediği için matrah sahasındaki değerin aynısı tutar sahasına da taşınmıştır.)

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK     TUTAR         ORAN  MATRAH        FORMÜL                   KOŞUL

 

———  ————  —-  ————  ———————–  —————–

 

Gen.İnd.1    15 000 000          15 000 000  FISF38*0.15|FISF38*0.10  FISF38>=100000000

 

 

 

Mal Toplamı 90.000.000 TL olan fişe ait hesaplamalar:

 

(Mal Toplamı 90.000.000 TL olduğu ve koşul gerçekleşmediği için program ikinci formülü işleme alarak 90.000.000 TL’nın %10’unu hesaplamış ve çıkan 9.000.000 TL’yı matrah sahasına işlemiştir. Oran sahasında herhangi bir değer belirtilmediği için matrah sahasındaki değerin aynısı tutar sahasına da taşınmıştır.)

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK     TUTAR         ORAN  MATRAH        FORMÜL                   KOŞUL

 

———  ————  —-  ————  ———————–  —————–

 

Gen.İnd.1     9 000 000           9 000 000  FISF38*0.15|FISF38*0.10  FISF38>=100000000

 

 

 

 

 

Örnek-7: Mal Toplamı 100.000.000 TL’dan fazla ve Satır Masrafları Toplamı 25.000.000 TL’dan fazla ise fişin geneline uygulanmak üzere Mal Toplamı sahası ile Satır Masrafları Toplamı sahalarının toplamının %10’u tutarında indirim yapılması.

 

 

 

Mal Toplamının 110.000.000 TL, Satır Masrafları Toplamının 30.000.000 TL olduğunu kabul edersek; (Koşul gerçekleşmezse genel indirim hesaplanmaz)

 

 

 

Mal/Hizmet Toplamı      : 110 000 000

 

Satır Masrafları Toplamı:  30 000 000 (+)

 

                         ————

 

                          140 000 000

 

Genel İndirim 1 (%10)   :  14 000 000 (-)

 

                         ————

 

Ara Toplam              : 126 000 000

 

 

 

Bu işlem fiş üzerinde 2 farklı şekilde yapılabilir. Seçeneklerin her biri aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir:

 

 

 

7a. Birinci Yöntem:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK   TUTAR  ORAN  MATRAH  FORMÜL               KOŞUL                               

 

——-  —–  —-  ——  ——————-  ————————————

 

G.İnd.1                       (FISF38+FISF43)*0.1  FISF38>100000000 and FISF43>25000000

 

 

 

(FISF38 : Mal/Hizmet Toplamı

 

 FISF43 : Satır Masrafları Toplamı)

 

 

 

Genel İndirim-1 satırında koşul sahasına Mal Toplamının 100.000.000 TL’dan fazla ve Satır Masrafları Toplamının 25.000.000 TL’dan fazla olma koşulu ile ilgili ifade yazılır. Formül sahasına ise Mal Toplamı sahası ile Satır Masrafları Toplamı sahalarının toplamlarının %10’u tutarında indirim yapılması için gerekli formül yazılır.

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

(Mal Toplamı 110.000.000 TL, Satır Masrafları Toplamı 25.000.000 TL olduğu ve koşul gerçekleştiği için program formülü işleme alarak 110.000.000 TL+30.000.000 TL’nın %10’unu hesaplamış ve çıkan 14.000.000 TL’yı matrah sahasına işlemiştir. Oran sahasında herhangi bir değer belirtilmediği için matrah sahasındaki değerin aynısı tutar sahasına da taşınmıştır.)

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK   TUTAR       ORAN  MATRAH      FORMÜL               KOŞUL                      

 

——-  ———-  —-  ———-  ——————-  —————————

 

G.İnd.1  14 000 000        14 000 000  (FISF38+FISF43)*0.1  FISF38>100000000 and FISF..

 

 

 

7b. İkinci Yöntem:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK   TUTAR  ORAN  MATRAH  FORMÜL               KOŞUL                               

 

——-  —–  —-  ——  ——————-  ————————————

 

G.İnd.1           10          (FISF38+FISF43)      FISF38>100000000 and FISF43>25000000

 

 

 

(FISF38 : Mal/Hizmet Toplamı

 

 FISF43 : Satır Masrafları Toplamı)

 

 

 

Genel İndirim-1 satırında koşul sahasına Mal Toplamının 100.000.000 TL’dan fazla ve Satır Masrafları Toplamının 25.000.000 TL’dan fazla olma koşulu ile ilgili ifade yazılır. Formül sahasına Mal Toplamı sahası ile Satır Masrafları Toplamı sahalarının toplamlarının alınması için gerekli formül yazılır. Oran sahasına ise yapılacak indirim oranı yazılır.

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

(Mal Toplamı 110.000.000 TL, Satır Masrafları Toplamı 25.000.000 TL olduğu ve koşul gerçekleştiği için program formülü işleme alarak 110.000.000 TL+30.000.000 TL’nın toplamını hesaplamış ve çıkan 140.000.000 TL’yı matrah sahasına işlemiştir. Oran sahasında belirtilen yüzde değerini matrah üzerine uygulayarak çıkan sonucu tutar sahasına taşımıştır.)

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK   TUTAR       ORAN  MATRAH        FORMÜL             KOŞUL                      

 

——-  ———-  —-  ————  —————–  —————————

 

G.İnd.1  14 000 000    10   140 000 000  (FISF38+FISF43)    FISF38>100000000 and FISF..

 

 

 

 

 

Örnek-8: 100.000.000 TL’lık Mal Toplamına sırasıyla %10 genel indirim yapılması, oluşan yeni tutar üzerine %20 genel masraf eklenmesi, eklenen yeni tutara da %5 genel indirim yapılması.

 

 

 

Mal/Hizmet Toplamı   : 100 000 000

 

Genel İndirim 1 (%10):  10 000 000 (-)

 

                      ————

 

                        90 000 000

 

Genel Masraf  1 (%20):  18 000 000 (+)

 

                      ————

 

                       108 000 000

 

Genel İndirim 2 (% 5):   5 400 000 (-)

 

                      ————

 

Ara Toplam           : 102 600 000

 

 

 

Bu işlem fiş üzerinde farklı şekillerde yapılabilir. Seçeneklerin her biri aşağıda ayrı ayrı gösterilmiştir:

 

 

 

8a. Birinci Yöntem:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1                    10                                        

 

Genel İndirim 2                     5                     3  FISF45          

 

 

 

[GENEL MASRAF GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel Masraf 1                     20                     2  FISF45          

 

 

 

1) Genel İndirim-1 satırında oran sahasına birinci indirim oranı yazılır(%10). (İndirim mal toplamı üzerinden hesaplanacağı için öncelik ve formül belirtilmesine gerek kalmamıştır.)

 

2) Genel İndirim-2 satırında oran sahasına ikinci inidirim oranı yazılır(%5). Fakat bu indirimin, mal toplamından 1.indirimin düşülüp 1.masraf eklendikten sonra oluşan yeni değer üzerinden hesaplanması istendiğinden öncelik sahasına “3”, formül sahasına da “FISF45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

3) Genel Masraf-1 satırında oran sahasına masraf oranı yazılır(%20). Fakat bu masrafın mal toplamından 1.indirim düşüldükten sonra kalan değer üzerinden hesaplanması istendiğinden öncelik sahasına “2”, formül sahasına da “FIS45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1      10 000 000    10                                        

 

Genel İndirim 2       5 400 000     5     108 000 000     3  FISF45          

 

 

 

[GENEL MASRAF GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel Masraf 1       18 000 000    20      90 000 000     2  FISF45          

 

 

 

8b. İkinci Yöntem:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1                    10                     1  FISF45          

 

Genel İndirim 2                     5                     3  FISF45          

 

 

 

[GENEL MASRAF GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel Masraf 1                     20                     2  FISF45          

 

 

 

1) Genel İndirim-1 satırında oran sahasına birinci indirim oranı yazılır(%10). İndirimin ara toplam üzerinden birinci öncelikli olarak hesaplanması için öncelik sahasına “1”, formül sahasına da “FISF45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

2) Genel İndirim-2 satırında oran sahasına ikinci inidirim oranı yazılır(%5). Fakat bu indirimin, mal toplamından 1.indirimin düşülüp 1.masraf eklendikten sonra oluşan ara toplam üzerinden 3. öncelikli olarak hesaplanması için öncelik sahasına “3”, formül sahasına da “FISF45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

3) Genel Masraf-1 satırında oran sahasına masraf oranı yazılır(%20). Fakat bu masrafın mal toplamından 1.indirim düşüldükten sonra oluşan ara toplam üzerinden 2. öncelikli olarak hesaplanması için öncelik sahasına “2”, formül sahasına da “FIS45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1      10 000 000    10     100 000 000     1  FISF45          

 

Genel İndirim 2       5 400 000     5     108 000 000     3  FISF45          

 

 

 

[GENEL MASRAF GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel Masraf 1       18 000 000    20      90 000 000     2  FISF45          

 

 

 

8c. Üçüncü Yöntem:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1                    10                        FISF45          

 

Genel İndirim 2                     5                     2  FISF45          

 

 

 

[GENEL MASRAF GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel Masraf 1                     20                        FISF45          

 

 

 

1) Genel İndirim-1 satırında oran sahasına birinci indirim oranı yazılır(%10). İndirimin ara toplam üzerinden hesaplanması için formül sahasına “FISF45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

2) Genel İndirim-2 satırında oran sahasına ikinci inidirim oranı yazılır(%5). Fakat bu indirimin, mal toplamından 1.indirimin düşülüp 1.masraf eklendikten sonra oluşan ara toplam üzerinden öncelik sırası olarak son sırada hesaplanması için öncelik sahasına “2”, formül sahasına da “FISF45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

3) Genel Masraf-1 satırında oran sahasına masraf oranı yazılır(%20). Bu masrafın öncelik sırası olarak mal toplamından 1.indirim düşüldükten sonra oluşan ara toplam üzerinden hesaplanması için formül sahasına “FIS45” yazılır. FISF45 ifadesi manuel olarak yazılabileceği gibi saha üzerindeki buton yardımıyla da seçilebilir.

 

 

 

Not: Bu örnekte 8b maddesindeki ikinci yöntemden farklı olarak öncelik sahalarının kullanımında değişiklik yapılmıştır. Genel İndirim-1 ve Genel Masraf-1 için öncelik belirtilmemiş, Genel İndirim-2 için ise bunlardan sonra işleme girmesi için öncelik sahasına “2” yazılmıştır. “FISF45”(Ara Toplam) gibi her indirim/masraf sonrası değeri değişen formül değişkenleri kullanıldığı durumlarda indirim ve masraf gridlerinde öncelik belirtilmezse veya aynı öncelik numarası belirtilirse indirim gridindeki formüllerin masraf gridindeki formüllere göre işlem önceliği vardır.

 

 

 

Yapılan tanımlamalar hesaplanarak program tarafından aşağıda görüldüğü gibi ilgili sahalara taşınır:

 

 

 

[GENEL İNDİRİM GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel İndirim 1      10 000 000    10     100 000 000        FISF45          

 

Genel İndirim 2       5 400 000     5     108 000 000     2  FISF45          

 

 

 

[GENEL MASRAF GRİDİ]

 

BAŞLIK           TUTAR           ORAN  MATRAH          ÖNC.  FORMÜL          

 

—————  ————–  —-  ————–  —-  —————-

 

Genel Masraf 1       18 000 000    20      90 000 000        FISF45          

 

 

 

 

 

 

 

v     ÖDEME PLANI GİRİŞ İŞLEMİ

 

 

 

Ödeme Planı Girişi formunda faturaya ait ödeme planı kaydedilir. Böylelikle faturayla ilgili cari ödeme eşleme işlemlerinde ve vade farkı hesaplamalarında ödeme planında belirtilen bilgilere göre işlem yapılması ve faturaya ait ödeme planının takip edilebilmesi sağlanabilir. Ödeme Planı Girişi, fatura kayıt edilmeden önce F8-Detay butonunun alt menüsünde yer alan Ödeme Planı Girişi bölümünden veya Ctrl+O tuşları ile yapılabileceği gibi Parametreler bölümünde yer alan Ödeme Planı Girişi parametresine bağlı olarak fiş kayıt işlemi esnasında da yapılabilir. Fiş üst başlık bilgileri bölümündeki Ek Bilgiler sekmesinde yer alan Ödeme Kodu belirtilmişse bu ödeme planına ait bilgiler, belirtilmemişse Parametreler bölümündeki Ödeme Plan No sahasında ödeme planına ait bilgiler Ödeme Planı Girişi formuna ön değer olarak aktarılır ve istenirse kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Sipariş ve İrsaliye fişlerinde kaydedilen ödeme planı bilgileri de entegre oluşan fatura fişlerine aktarılır. Ödeme Planı Girişi formunda yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

Ödeme Plan No: Faturaya ait ödeme planının kodu belirtilir. Fiş üst başlık bilgileri bölümündeki Ek Bilgiler sekmesinde yer alan Ödeme Kodu belirtilmişse bu kod, belirtilmemişse cari karta ait Ödeme Planı Grup No sahasında belirtilmiş kod, bu da belirtilmemişse Parametreler bölümündeki Ödeme Plan No sahasında belirtilmiş kod ön değer olarak gelecektir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı ödeme grupları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir. Bu sahaya tanımlı bir ödeme planı kodu belirtilirse belirtilen tanım dosyasındaki ön değerler form üzerindeki ilgili sahalara taşınır ve ödeme dağılımı otomatik olarak yapılır. Peşinat Bilgileri veya Vade Bilgileri bölümlerinde herhangi bir değişiklik yapılırsa F3-İşlem butonu ile ödeme dağılımının yeniden yaptırılması gerekir.

 

 

 

Cari Kodu: Faturaya ait cari kart kodu görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Ünvanı: Faturaya ait cari kart ünvanı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Fatura Toplamı: Faturanın genel toplamı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Döviz Kodu/Türü: Faturaya ait fiş üst başlık bilgileri bölümündeki Döviz Değerleri sekmesinde belirtilmiş Döviz Kodu ve Döviz Türü görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Döviz Tutarı: Faturaya ait fiş üst başlık bilgileri bölümündeki Döviz Değerleri sekmesinde yer alan Döviz Tutarı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

┌ Peşinat Bilgileri ┐

 

 

 

Oran: Ödeme planına ait peşinat oranı belirtilir. Formun Ödeme Plan No sahasında belirtilmiş tanım dosyasına ait peşinat oranı ön değer olarak gelecektir. İstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

 

 

 

Tutar: Ödeme planına ait peşinat tutarı belirtilir. Peşinat oranı üzerinden otomatik olarak hesaplanan peşinat tutarı ön değer olarak gelecektir. İstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

 

 

 

┌ Vade Bilgileri ┐

 

 

 

Taksit Adedi: Ödeme planına ait taksit adedi belirtilir. Formun Ödeme Plan No sahasında belirtilmiş tanım dosyasına ait taksit adedi ön değer olarak gelecektir. İstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

 

 

 

Vade Başlangıcı: Ödeme planına ait ilk ödemenin vade tarihinin hesaplanmasında baz alınacak tarih belirtilir. Faturanın tarihi belirtilmişse bu tarih, belirtilmemişse çalışma tarihi ön değer olarak gelecektir. İstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. İlk ödemenin vade tarihi hesaplanırken vade başlangıç tarihinin üzerine vade aralığı(gün/hafta/ay/yıl olarak) eklenir.

 

 

 

Vade Aralığı: Ödeme planına ait ödemelerin vade aralığı belirtilir. Formun Ödeme Plan No sahasında belirtilmiş tanım dosyasına ait vade aralığı ön değer olarak gelecektir. İstenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Vade aralığına göre ödemelerin vade tarihleri hesaplanırken aşağıda gösterildiği gibi, bu parametrenin yanında yer alan vade aralığı uygulama parametresine göre işlem yapılır.

 

 

 

1-Günlük   > Belirtilen vade aralığı değeri, vade başlangıç tarihinden 

 

             itibaren günlük olarak ödemelere yansıtılarak vade tarihleri 

 

             hesaplanır,

 

2-Haftalık > Belirtilen vade aralığı değeri, vade başlangıç tarihinden 

 

             itibaren haftalık olarak ödemelere yansıtılarak vade tarihleri 

 

             hesaplanır,

 

3-Aylık    > Belirtilen vade aralığı değeri, vade başlangıç tarihinden 

 

             itibaren aylık olarak ödemelere yansıtılarak vade tarihleri 

 

             hesaplanır,

 

4-Yıllık   > Belirtilen vade aralığı değeri, vade başlangıç tarihinden 

 

             itibaren yıllık olarak ödemelere yansıtılarak vade tarihleri 

 

             hesaplanır,

 

 

 

Ortalama Vade: Oluşan ödeme bilgilerine ait ortalama vade tarihi görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Ortalama Gün: Oluşan ödeme bilgilerine ait ortalama gün sayısı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Döviz [Evet/Hayır]: Bu parametre işaretlenirse ödeme planı değerleri döviz olarak oluşur, işaretlenmezse TL olarak oluşur.

 

 

 

┌ Ödeme Dağılımı ┐

 

 

 

Bu gride oluşan ödeme bilgilerinin vade tarihi, oranı ve tutarları aktarılır. İstenirse kullanıcı tarafından bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir.

 

 

 

┌ Toplam Değerler ┐

 

 

 

Ödeme Plan Tutarı: Ödeme Dağılımı gridinde yer alan ödeme bilgilerinin toplam tutarı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Kalan Tutar: Fatura Toplamı ile Ödeme Plan Tutarı arasındaki fark tutar görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

F2-Tamam butonu ile faturaya ait ödeme planı bilgileri onaylanır.

 

 

 

 

 

 

 

v     TAHSİLAT GİRİŞ İŞLEMİ

 

 

 

Tahsilat Girişi formunda kapalı faturaya ait tahsilat/ödeme detayları kaydedilir. Böylelikle faturaya ait tahsilat detaylarının takip edilebilmesi sağlanabilir. Tahsilat detayları girilmeyen kapalı faturaların tamamının nakit olarak kapatıldığı kabul edilerek işlem yapılır. Tahsilat detayları girilirken fatura toplamının tamamı belli bir ödeme tip kodu ile kapatılabileceği gibi farklı ödeme tip kodlarına da dağıtılabilir. Bağlantılı olarak entegre oluşan diğer modüllere ait fişler de, tahsilat detaylarında yazılan bilgiler doğrultusunda oluşturulur. Örneğin tahsilat detayları girilirken nakit işlem tipini ilgilendiren bir ödeme kodu kullanılmışsa ilgili tutara ait entegre kasa fişi, kredi kartı vb. banka işlem tipini ilgilendiren bir ödeme tip kodu kullanılmışsa ilgili tutara ait entegre banka fişi program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Tahsilat Girişi, fatura kayıt edilmeden önce F8-Detay butonunun alt menüsünde yer alan Tahsilat Girişi bölümünden veya Ctrl+T tuşları ile yapılabileceği gibi Parametreler bölümünde yer alan Tahsilat Girişi parametresine bağlı olarak fiş kayıt işlemi esnasında da yapılabilir. Tahsilat Girişi formunda yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

┌ Fatura Bilgileri ┐

 

 

 

Cari Kodu: Faturaya ait cari kart kodu görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Ünvanı: Faturaya ait cari kart ünvanı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Fatura Tarihi: Faturanın tarihi görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Fatura Toplamı: Faturanın genel toplamı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Döviz Kodu/Türü: Faturaya ait fiş üst başlık bilgileri bölümündeki Döviz Değerleri sekmesinde belirtilmiş Döviz Kodu ve Döviz Türü görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Döviz Tutarı: Faturaya ait fiş üst başlık bilgileri bölümündeki Döviz Değerleri sekmesinde yer alan Döviz Tutarı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

┌ Tahsilat Detayları ┐

 

 

 

Kapalı faturaya ait tahsilat/ödeme detayları belirtilir. Ödeme Tipleri(Sistem) bölümünde tanımlanmış ve kullanım onayı verilmiş ödeme tip kodları ve bunlara bağlı bilgiler bu gride taşınır. Tahsilat Detayları gridinde yer alan sahalar ve içerikleri şunlardır:

 

 

 

TAHSİLAT DETAYLARI

 

Sütun Adı

 Sütun Açıklaması

 

Ödeme Tip Kodu

 Ödeme Tipleri(Sistem) bölümünde tanımlanmış ve kullanım onayı verilmiş ödeme tip kodları bu sütuna taşınır ve istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı ödeme tip kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Tutar

 İlgili satırdaki ödeme tip koduna ait tutar belirtilir.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*” : Eksik tahsilat tutarı, üzerinde bulunulan satıra çekilerek fatura kapatılır.

 

“*D” : Döviz tutarı sahasındaki değer üzerinden Döviz/TL çevrimi yapılır.

 

Vade Sayısı

 İlgili satırdaki ödeme tip koduna ait vade sayısı belirtilir.

 

 

 

Döviz Kodu

 İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz kodu belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz kodları listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Döviz Türü

 İlgili satıra ait kur çevriminde kullanılacak döviz türü belirtilir. Saha üzerindeki buton yardımıyla tanımlı döviz türleri listelenir ve buradan da seçim yapılabilir.

 

Döviz Tutarı

 İlgili satıra ait döviz tutarı belirtilir. Tutar sahasındaki değerin, ilgili tarihteki döviz kodu ve türüne ait kur değerine bölünmesi sonucu oluşan döviz tutarı program tarafından bu sahaya taşınır.

 

Yardımcı tuşlar:

 

“*D” : Tutar sahasındaki değer üzerinden TL/Döviz çevrimi yapılır.

 

Vade

 İlgili satıra ait varsa vade tarihi belirtilir. Kredi kartı vb. ödeme tiplerinde kullanılabilir.

 

Hesap Kart Kodu

 İlgili satıra ait ödeme tipi ile ilgili oluşacak fişte kullanılacak banka yada kasa kart kodu belirtilir.

 

Ödeme Tip Açıklaması

 İlgili satıra ait Ödeme Tip Açıklaması belirtirlir. Ödeme Tipleri(Sistem) bölümündeki Açıklama sahasında tanımlanmış bilgi otomatik olarak çekilir.

 

Fatura Kapama

 

[Evet/Hayır]

 Ödeme Tipleri(Sistem) bölümündeki Fatura Kapama sahasında belirtilmiş seçenek çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. Bu seçenek Evet anlamında işaretli ise, tahsilat ekranında bu ödeme tipi satırına yazılan tutar tahsilattan düşülmez ve fatura kapamaya dahil edilmez.

 

İşlem Tipi

 Ödeme Tipleri(Sistem) bölümündeki İşlem Tipi sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. Ödeme tipinin işlem tipi (Nakit, Çek, Senet, Döviz vb.) görüntülenir.

 

Bloke Gün 

 Ödeme Tipleri(Sistem) bölümündeki Bloke Gün sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez. Kredi kartı ile yapılan tek ödemeli satışlarda satış tutarının mevduat hesabına geçeceği gün sayısı görüntülenir. 

 

Komisyon Oranı

 Ödeme Tipleri(Sistem) bölümündeki Komisyon Oranı sahasında tanımlanmış bilgi çekilir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.Kredi kartı ile yapılan tek ödemeli satışlarda kırdırma işlemi yapılıyorsa ilgili kırdırma komisyon oranı görüntülenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

┌ Toplam Değerler ┐

 

 

 

Tahsilat Toplamı: Tahsilat Detayları gridinde belirtilmiş ve faturayı kapatan tahsilat bilgilerinin toplam tutarı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Eksik Tutar: Tahsilat Toplamının Fatura Toplamından eksik olması durumunda iki saha arasındaki fark tutar görüntülenir. Böyle bir durumda hem yapılan eksik tahsilat tutarı takip edilir hem de tahsilat bilgileri onaylanırken kullanıcının onayı alınır. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Para Üstü: Tahsilat Toplamının Fatura Toplamından fazla olması durumunda iki saha arasındaki fark tutar görüntülenir. Böyle bir durumda hem yapılan fazla tahsilat tutarı takip edilir hem de tahsilat bilgileri onaylanırken kullanıcının onayı alınır. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Vadeli Tahsilat Toplamı: Tahsilat Detayları gridinde belirtilmiş ve faturayı kapatan vadeli tahsilat bilgilerine ait ortalama vade tarihi görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

Ortalama Gün: Tahsilat Detayları gridinde belirtilmiş ve faturayı kapatan vadeli tahsilat bilgilerine ait ortalama gün sayısı görüntülenir. Kullanıcı tarafından bu sahaya müdahale edilemez.

 

 

 

F2-Tamam butonu ile faturaya ait tahsilat bilgileri onaylanır.

 

 

 

 

 

 

 

v     FATURA-MUHASEBE ENTEGRASYONU

 

 

 

Fatura fişleri üzerinden entegre muhasebe bağlantısı yapılabilmesi için gerekli olan şartlar, muhasebe hesap kodlarının bulunması ve bu konularla ilgili şemalar aşağıda açıklanmıştır:

 

 

 

Entegre Muhasebe Bağlantısı Yapılabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar 

Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması 

Stok Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması 

Hizmet Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması 

İndirim Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması 

Masraf Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması 

Demirbaş Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması 

Örnek Entegrasyon İşlemi 

 

 

Aşağıda gösterilen şemalarda akış yönü olarak kullanılan;

 

Yeşil renkli   (           ) oklar “Evet” anlamını, 

 

Kırmızı renkli (           ) oklar ise “Hayır” anlamını ifade etmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

ENTEGRE MUHASEBE BAĞLANTISI YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR:

 

 

 

1. Fatura Fiş Tip Tanımları(Sistem) bölümünde ilgili genel fiş tipine ait Muhasebe Fişi sahası Evet olarak işaretlenmiş olmalı.

 

 

 

2. Fatura Genel Parametreleri (Şirket Bilgileri) bölümünde Muhasebe Kaydı Yap parametresi Evet veya Sor olarak belirtilmiş olmalı.

 

 

 

3. Fiş Tip Tanımlamaları bölümünde ilgili fatura fiş tipine ait Muhasebe Fiş Tipi belirtilmiş olmalı ve bu fiş tipi no’su muhasebe modülünde mevcut olmalı.

 

 

 

 

 

Fatura Fiş Tip Tanımları(Sistem) bölümünde ilgili fişe ait Muhasebe Fişi sahası Evet anlamında işaretli mi?

 

Fatura Genel Parametreleri (Şirket Bilgileri) bölümünde Muhasebe Kaydı Yap parametresi Evet veya Sor olarak belirtilmiş mi?

 

Fiş Tip Tanımlamaları bölümünde ilgili fişe ait Muhasebe Fiş Tipi belirtilmiş mi?

 

Fiş Tip Tanımlamaları bölümünde belirtilmiş muhasebe fiş tipi Muhasebe modülünde tanımlı mı?

 

Entegrasyon Yapılamaz

 

Entegrasyon Yapılabilir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHASEBE HESAP KODLARININ BULUNMASI:

 

 

 

Alış Faturasına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması: (Borç Kalemleri)

 

1. Fatura kalemlerine ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

    1a. Satır tipi “1-Stok Kartı” veya “7-Paket/Stok Kartı” ise stok kartına ait hesaplar bulunur.

 

         (Bkz.Stok Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması)

 

 

 

    1b. Satır tipi “2-Hizmet Kartı” veya “8-Paket/Hizmet Kartı” ise hizmet kartına ait hesaplar 

 

         bulunur. (Bkz.Hizmet Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması)

 

 

 

    1c. Satır tipi “4-İndirim Satırı” ise indirim kartına ait hesaplar bulunur.

 

         (Bkz.İndirim Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması)

 

 

 

    1d. Satır tipi “5-Masraf Satırı” ise masraf kartına ait hesaplar bulunur.

 

         (Bkz.Masraf Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması)

 

 

 

    1e. Satır tipi “9-Demirbaş Kartı” ise demirbaş kartına ait hesaplar bulunur.

 

         (Bkz.Demirbaş Kartlarına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması)

 

 

 

 

 

Satır Tipi “1-Stok Kartı” veya “7-Paket/Stok Kartı” ise

 

Stok Kartlarına ait Muhasebe Kodları bulunur

 

Satır Tipi “1-Hizmet Kartı” veya “2-Paket/ Hizmet Kartı” ise

 

Hizmet Kartlarına ait Muhasebe Kodları bulunur

 

Satır Tipi “4-İndirim Satırı” ise

 

İndirim Kartlarına(Satırlarına) ait Muhasebe Kodları bulunur

 

Satır Tipi “5-Masraf Satırı” ise

 

Masraf Kartlarına(Satırlarına) ait Muhasebe Kodları bulunur

 

Satır Tipi “9-Demirbaş Kartı” ise

 

Demirbaş Kartlarına ait Muhasebe Kodları bulunur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Genel Masraflara ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

(Genel Masraf Saha Başlıkları(Fatura-II) bölümündeki ilgili genel masrafa ait Muhasebe Yanıtma Şekli parametresi “1-Stok Hesabına Ekle” olarak belirtilmiş ise genel masraf tutarı stok hesaplarına ekleneceği için masraf Muhasebe Kodu kullanılmaz.)

 

 

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 41 ila 50 no’lu satırlar arasında bulunan ilgili Genel Masraf başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. İlgili Genel Masraf başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Genel Masraf başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Genel Masraf başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

 

 

Genel Masraf Saha Başlıkları(Fatura-II) bölümündeki ilgili genel masrafa ait Muhasebe Yanıtma Şekli parametresi,

 

“1-Stok Hesabına Ekle” olarak mı belirtilmiş?

 

“2-Muhasebe Hesabını Kullan”olarak mı belirtilmiş?

 

Masraf tutarı stok hesaplarına ekleneceği için masraf Muhasebe Kodu kullanılmaz

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Genel Masraf başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Genel Masraf başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KDV Altı İlavelere(Eklere) ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 53 ve 54 no’lu satırlarda bulunan ilgili KDV Altı İlave başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. İlgili KDV Altı İlave başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili KDV Altı İlave başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili KDV Altı İlave başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili KDV Altı İlave başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili KDV Altı İlave başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır.

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KDV tutarlarına ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki KDV Bilgileri sekmesinde yer alan ilgili KDV oranına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Eğer bu saha boş ise Fatura Bilgileri sekmesinde yer alan 55 no’lu satırda bulunan Tanımsız KDV başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Tanımsız KDV başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki KDV Bilgileri sekmesinde yer alan ilgili KDV oranına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Eğer bu saha boş ise Fatura Bilgileri sekmesinde yer alan 55 no’lu satırdaki Tanımsız KDV başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Tanımsız KDV başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

 

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki KDV Bilgileri sekmesinde yer alan ilgili KDV oranına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

İlgili KDV oranına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki Fatura Bilgileri sekmesinde yer alan Tanımsız KDV başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Tanımsız KDV sahasına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır

 

Muhasebe Kaydı yapılamaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alış Faturasına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması: (Alacak Kalemleri)

 

1. Fatura açık ise;

 

Cari karta ait muhasebe kodu bulunur. Cari kartlarına ait muhasebe hesap kodlarının bulunması ile ilgili detaylı bilgi için Bkz.Cari-Muhasebe Entegrasyonu(Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması\6 no’lu madde)

 

 

 

2. Fatura kapalı ise;

 

2a. Eğer tahsilat detayı yok ise;

 

Fatura fiş tipine ait İşlem Grup No(Sistem) sahasında belirtilmiş tanım dosyasında Nakit olarak belirtilmiş işlem tipi bulunur. Fatura fiş tipine ait Cari Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili işlem tipine ait Alacak Muhasebe Kodu kullanılır.

 

 

 

Cari Muhasebe Grup Kodu belirtilmemiş veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili işlem tipine ait Alacak Muhasebe Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Kasa Hesap Kodu kullanılır.

 

 

 

Fatura Genel Parametreleri bölümündeki Kasa Hesap Kodu belirtilmemişse fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 60 no’lu satırda bulunan Bağlantısız Kasa başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Bağlantısız Kasa başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse Kasa Hesap Kodu bulunamaz fakat Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Kasa Seçimi parametresi işaretli ise ekrana gelen Kasa Seçim Formu üzerinde istenilen Kasa Hesap Kodu belirtilerek muhasebe kaydı yapılabilir, Kasa Seçimi parametresi işaretli değilse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki Bağlantısız Kasa başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde Bağlantısız Kasa başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse Kasa Hesap Kodu bulunamaz fakat Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Kasa Seçimi parametresi işaretli ise ekrana gelen Kasa Seçim Formu üzerinde istenilen Kasa Hesap Kodu belirtilerek muhasebe kaydı yapılabilir, Kasa Seçimi parametresi işaretli değilse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Tüm bu aşamalardan sonra Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Kasa Seçimi parametresi işaretli ise ekrana Kasa Seçim Formu gelir. Kasa Hesap Kodu bulunmuş ise ön değer olarak bu forma aktarılır ve istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir, bulunamamış ise boş olarak gelen Kasa Hesap Kodu sahasına kullanıcı istediği Kasa Hesap Kodunu belirtebilir.

 

 

 

Fatura fiş tipine ait İşlem Grup No(Sistem) belirtilmiş mi?

 

İşlem Grupları tanım dosyasında Nakit işlem tipi belirtilmiş mi?

 

Fatura fiş tipine ait Cari Muhasebe Grup Kodu (Cari) belirtilmiş mi?

 

Cari Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki, bulunan işlem tipine ait Alacak Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

İlgili işlem tipine ait Alacak Muhasebe Kodu kullanılır

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde Kasa Hesap Kodu belirtilmiş mi?

 

 

 

Kasa Hesap Kodu kullanılır

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

 

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki Bağlantısız Kasa başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Kasa Hesap Kodu bulunamaz

 

Bağlantısız Kasa başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Kasa Seçimi parametresi işaretli mi?

 

 

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Kasa Seçimi parametresi işaretli mi?

 

Muhasebe Kaydı yapılamaz

 

Kasa Hesap Kodu bulunmuş ise Kasa Seçim Formuna ön değer olarak aktarılır ve istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bulunamamış ise bu formda kullanıcı tarafından Kasa Hesap Kodu Kodu belirtilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b. Eğer tahsilat detayı var ise;

 

Fatura fişi Tahsilat Giriş formunda kullanılan ödeme tiplerine bağlı İşlem No’su(Sistem) kullanılarak fatura fiş tipine ait Cari Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili işlem tipine ait Alacak Muhasebe Kodu kullanılır.

 

 

 

Fatura fiş tipine ait Cari Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili işlem tipine ait Alacak Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Tahsilat Giriş formunda kullanılan ödeme tipine ait işlem tipi bulunur

 

Fatura fiş tipine ait Cari Muhasebe Grup Kodu (Cari) belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı yapılamaz

 

Cari Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki, bulunan işlem tipine ait Alacak Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

İlgili işlem tipine ait Alacak Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Genel İndirimlere ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

(Genel İndirim Saha Başlıkları(Fatura-II) bölümündeki ilgili genel indirime ait Muhasebe Yanıtma Şekli parametresi “1-Stok Hesabından Düş” olarak belirtilmişse genel indirim tutarı stok hesaplarından düşüleceği için indirim Muhasebe Kodu kullanılmaz.)

 

 

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 31 ila 40 no’lu satırlar arasında bulunan ilgili Genel İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. İlgili Genel İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Genel İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Genel İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Genel İndirim Saha Başlıkları (Fatura-II) bölümündeki ilgili genel indirime ait Muhasebe Yanıtma Şekli parametresi,

 

“1-Stok Hesabından Düş” olarak mı belirtilmiş? /

 

“2-Muhasebe Hesabını Kullan”olarak mı belirtilmiş?

 

İndirim tutarı stok hesaplarından düşüleceği için indirim Muhasebe Kodu kullanılmaz.

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Genel İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Genel İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kalem İndirimlerine ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

(Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Kalem İskontolarını Düş parametresi işaretli ise kalem indirim tutarı stok hesaplarından düşüleceği içim kalem indirim Muhasebe Kodu kullanılmaz.)

 

 

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 1 ila 10 no’lu satırlar arasında bulunan ilgili Kalem İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. İlgili Kalem İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Kalem İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Kalem İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Kalem İskontolarını Düş parametresi işaretli mi?

 

 

 

İndirim tutarı stok hesaplarından düşüleceği için indirim Muhasebe Kodu kullanılmaz.

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Kalem İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Kalem İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KDV Altı İndirimlere ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 51 ve 52 no’lu satırlarda bulunan ilgili Kdv Altı İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. İlgili KDV Altı İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili KDV Altı İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili KDV Altı İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Kdv Altı İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Kdv Altı İndirim başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KDV Tevkifatına ait muhasebe hesabının bulunması:

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 56 no’lu satırda bulunan Tevkifat başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Tevkifat başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki Tevkifat başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde Tevkifat başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki Tevkifat başlığına ait Alış Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

Tevkifat başlığına ait Alış Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satış Faturasına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması: (Borç Kalemleri)

 

1. Ödeme bilgilerine ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Bu işlem alış faturasına ait muhasebe alacak kalemlerinin bulunması konusundaki 1 ve 2 no’lu maddelerin çalışma mantığı ile aynıdır. Alış Muhasebe Kodları yerine Satış Muhasebe Kodları kullanılır ve hesaplar Borç olarak işlenir.

 

 

 

2. Genel İndirimlere ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Alış faturasına ait muhasebe alacak kalemlerinin bulunması konusundaki 3 no’lu Genel İndirim maddesinin çalışma mantığı ile aynıdır. Alış Muhasebe Kodları yerine Satış Muhasebe Kodları kullanılır ve hesaplar Borç olarak işlenir.

 

 

 

3. Kalem İndirimlerine ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Alış faturasına ait muhasebe alacak kalemlerinin bulunması konusundaki 4 no’lu Kalem İndirimi maddesinin çalışma mantığı aynıdır. Alış Muhasebe Kodları yerine Satış Muhasebe Kodları kullanılır ve hesaplar Borç olarak işlenir.

 

 

 

4. KDV Altı İndirimlere ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Alış faturasına ait muhasebe alacak kalemlerinin bulunması konusundaki 5 no’lu KDV Altı İndirim maddesinin çalışma mantığı ile aynıdır. Alış Muhasebe Kodları yerine Satış Muhasebe Kodları kullanılır ve hesaplar Borç olarak işlenir.

 

 

 

Satış Faturasına Ait Muhasebe Hesap Kodlarının Bulunması: (Alacak Kalemleri)

 

1. Fatura kalemlerine ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Alış faturasına ait muhasebe borç kalemlerinin bulunması konusundaki 1 no’lu Fatura Kalemleri maddesinin çalışma mantığı ile aynıdır. Alış Muhasebe Kodları yerine Satış Muhasebe Kodları kullanılır ve hesaplar Alacak olarak işlenir.

 

 

 

2. Genel Masraflara ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Alış faturasına ait muhasebe borç kalemlerinin bulunması konusundaki 2 no’lu Genel Masraflar maddesinin çalışma mantığı ile aynıdır. Alış Muhasebe Kodları yerine Satış Muhasebe Kodları kullanılır ve hesaplar Alacak olarak işlenir.

 

 

 

3. KDV Altı İlavelere(Eklere) ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Alış faturasına ait muhasebe borç kalemlerinin bulunması konusundaki 3 no’lu KDV Altı İlaveler maddesinin çalışma mantığı ile aynıdır. Alış Muhasebe Kodları yerine Satış Muhasebe Kodları kullanılır ve hesaplar Alacak olarak işlenir.

 

 

 

4. KDV tutarlarına ait muhasebe hesaplarının bulunması:

 

Alış faturasına ait muhasebe borç kalemlerinin bulunması konusundaki 4 no’lu KDV tutarları maddesinin çalışma mantığı ile aynıdır. Alış Muhasebe Kodları yerine Satış Muhasebe Kodları kullanılır ve hesaplar Alacak olarak işlenir.

 

 

 

 

 

 

 

STOK KARTLARINA AİT MUHASEBE HESAP KODLARININ BULUNMASI:

 

 

 

Stoklara ait muhasebe entegrasyon tanımı ve buna bağlı olarak muhasebe hesaplarının bulunması, Stok Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Bağlantı Şekli parametresine göre üç farklı şekilde yapılabilir:

 

 

 

1-Stok Kartından 

2-Depo Grupları 

3-Ana Grup 

 

 

1.Yöntem:

 

Bağlantı Şekli olarak “1-Stok Kartından” belirtilmişse muhasebe hesaplarının bulunması:

 

 

 

1a.Depolu çalışılıyorsa(Stok-II Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde yer alan Depo İşlemleri parametresi işaretli ise):

 

 

 

İlgili stoğa ait fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmişse bu kod kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Kodu belirtilmemişse stok kartlarına ait Bağlantılar sekmesinde yer alan muhasebe kodları gridinde depoya ait ilgili fatura fiş tipi veya muhasebe grup kodu aranır. İlk bulunan depoya ait ilgili fatura fiş tipi ise fiş tipine ait muhasebe kodu kullanılır.

 

 

 

Depoya ait yapılan arama işleminde ilk bulunan fatura fiş tipi değil de depoya ait Grup Kodu (Stok) ise bulunan tanım dosyasındaki ilgili fatura fiş tipine ait Muhasebe Kodları kullanılır.

 

 

 

Depoya ait yapılan arama işleminde depoya ait herhangi bir fatura fiş tipi veya muhasebe grup kodu bulunamıyorsa deposuz grup kodu aranır. İlk bulunan Grup Kodu(Stok) sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili fatura fiş tipine ait Muhasebe Kodları kullanılır.

 

 

 

Deposuz Grup Kodu bulunamıyorsa veya bulunan Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili fatura fiş tipi tanımlı değilse veya depoya ait bulunan Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili fatura fiş tipi tanımlı değilse Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 61 no’lu satırda bulunan ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Bu tanım dosyasında ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Kalem satırında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Stok kartında depo koduna ait ilgili Fatura Fiş Tipi veya Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

İlk bulunan Fatura Fiş Tipi mi?

 

İlk bulunan Grup Kodu(Stok) tanım dosyasında ilgili Fatura Fiş Tipi belirtilmiş mi?

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Kodu kullanılır

 

Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Kodu kullanılır

 

Stok kartında deposuz Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

İlk bulunan deposuz Grup Kodu(Stok) tanım dosyasında ilgili Fatura Fiş Tipi belirtilmiş mi?

 

Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Kodu kullanılır

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b.Depolu çalışılmıyorsa(Stok-II Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde yer alan Depo İşlemleri parametresi işaretli değilse):

 

 

 

İlgili stoğa ait fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmişse bu kod kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Kodu belirtilmemişse stok kartlarına ait Bağlantılar sekmesinde yer alan muhasebe kodları gridinde (deposuz) ilgili fatura fiş tipi veya muhasebe grup kodu aranır. İlk bulunan ilgili fatura fiş tipi ise fiş tipine ait muhasebe kodu kullanılır.

 

 

 

Yapılan arama işleminde ilk bulunan fatura fiş tipi değil de Grup Kodu(Stok) ise bulunan tanım dosyasındaki ilgili fatura fiş tipine ait Muhasebe Kodları kullanılır.

 

 

 

Yapılan arama işleminde herhangi bir fatura fiş tipi veya muhasebe grup kodu bulunamıyorsa veya bulunan Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili fatura fiş tipi tanımlı değilse Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 61 no’lu satırda bulunan ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Bu tanım dosyasında ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Kalem satırında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Stok kartında deposuz Fatura Fiş Tipi veya Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

İlk bulunan Fatura Fiş Tipi mi?

 

İlk bulunan Grup Kodu(Stok) tanım dosyasında ilgili Fatura Fiş Tipi belirtilmiş mi?

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Kodu kullanılır

 

Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Kodu kullanılır

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Yöntem:

 

Bağlantı Şekli olarak “2-Depo Grupları” belirtilmişse muhasebe hesaplarının bulunması:

 

 

 

2a.Depolu çalışılıyorsa(Stok-II Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde yer alan Depo İşlemleri parametresi işaretli ise):

 

 

 

İlgili stoğa ait fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmişse bu kod kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Kodu belirtilmemişse Depo Grup Tanımları(Stok) bölümünde ilgili depoya ait Grup Kodu(Stok) sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili fatura fiş tipine ait Muhasebe Kodları kullanılır.

 

 

 

Grup Kodu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili fatura fiş tipi tanımlı değilse Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 61 no’lu satırda bulunan ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Bu tanım dosyasında ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

2b.Depolu çalışılmıyorsa(Stok-II Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde yer alan Depo İşlemleri parametresi işaretli değilse):

 

 

 

İlgili stoğa ait fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmişse bu kod kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Kodu belirtilmemişse Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 61 no’lu satırda bulunan ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Bu tanım dosyasında ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

 

 

Fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Kalem satırında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Depolu çalışılıyor mu?

 

(Stok-II Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde yer alan Depo İşlemleri parametresi işaretli mi?)

 

Depo Grup Tanımları(Stok) bölümünde ilgili depoya ait Muhasebe Grup Kodu(Stok) belirtilmiş mi?

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasında ilgili Fatura Fiş Tipi belirtilmiş mi?

 

Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Yöntem:

 

Bağlantı Şekli olarak “3-Ana Grup” belirtilmişse muhasebe hesaplarının bulunması:

 

 

 

İlgili stoğa ait fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmişse bu kod kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Kodu belirtilmemişse Stok Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Muhasebe Bağlantı Grubu(Stok) sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili fatura fiş tipine ait Muhasebe Kodları kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili fatura fiş tipi tanımlı değilse Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 61 no’lu satırda bulunan ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Bu tanım dosyasında ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Kalem satırında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Stok Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümünde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu(Stok) belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasında ilgili Fatura Fiş Tipi belirtilmiş mi?

 

Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Kodu kullanılır

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Bağlantısız Stok Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HİZMET KARTLARINA AİT MUHASEBE HESAP KODLARININ BULUNMASI:

 

 

 

İlgili hizmete ait fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmişse bu kod kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Kodu belirtilmemişse Hizmet Kartına ait Muhasebe Kodu kullanılır.

 

 

 

Hizmet kartına ait Muhasebe Kodu belirtilmemişse Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 64 no’lu satırda bulunan ilgili Bağlantısız Hizmet Muhasebe Kodu kullanılır. Bu tanım dosyasında ilgili Bağlantısız Hizmet Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Hizmet Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Bağlantısız Hizmet Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Kalem satırında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Hizmet kartında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Hizmet kartında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Hizmet Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Bağlantısız Hizmet Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNDİRİM KARTLARINA AİT MUHASEBE HESAP KODLARININ BULUNMASI:

 

 

 

(İlgili indirime ait indirim kartında Muhasebe Yansıtma Şekli parametresi “1-Stok Hesabından Düş” olarak belirtilmişse indirim tutarı stok hesaplarından düşüleceği için indirim Muhasebe Kodu kullanılmaz.)

 

 

 

İlgili indirime ait fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmişse bu kod kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Kodu belirtilmemişse İndirim Kartına ait Muhasebe Kodu kullanılır.

 

 

 

İndirim kartına ait Muhasebe Kodu belirtilmemişse Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 11 ila 20 no’lu satırlar arasındaki Satır İndirimlerinden(1-10), İndirim Kartına ait Tip No(1-10) sahasında belirtilmiş değere göre ilgili Satır İndirim 1-10 Muhasebe Kodu kullanılır. Bu Satır İndirim sahasında Muhasebe Kodu belirtilmemişse veya indirim kartı kullanılmamışsa ilgili Bağlantısız İndirim Muhasebe Kodu kullanılır. Bağlantısız İndirim Muhasebe Kodu da belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 11 ila 20 no’lu satırlar arasındaki Satır İndirimlerinden(1-10), İndirim Kartına ait Tip No(1-10) sahasında belirtilmiş değere göre ilgili Satır İndirim 1-10 Muhasebe Kodu kullanılır. Bu Satır İndirim sahasında Muhasebe Kodu belirtilmemişse veya indirim kartı kullanılmamışsa ilgili Bağlantısız İndirim Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Bağlantısız İndirim Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

İndirim Kartları(Fatura-II) bölümündeki ilgili indirim kartına ait Muhasebe Yanıtma Şekli parametresi,

 

“1-Stok Hesabından Düş” olarak mı seçilmiş?

 

“2-Muhasebe Hesabını Kulan” olarak mı seçilmiş?

 

İndirim tutarı stok hesaplarından düşüleceği için indirim Muhasebe Kodu kullanılmaz.

 

Fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Kalem satırında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

İndirim kartında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

(İndirim kartı kullanılmışsa)

 

İndirim kartında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Satır İndirimine ait Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

İlgili Satır İndirimine ait Muhasebe Kodu kullanılır

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız İndirim Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

İlgili Bağlantısız İndirim Muhasebe Kodu kullanılır

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASRAF KARTLARINA AİT MUHASEBE HESAP KODLARININ BULUNMASI:

 

 

 

(İlgili masrafa ait masraf kartında Muhasebe Yansıtma Şekli parametresi “1-Stok Hesabına Ekle” olarak belirtilmişse masraf tutarı stok hesaplarına ekleneceği için masraf Muhasebe Kodu kullanılmaz.)

 

 

 

İlgili masrafa ait fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmişse bu kod kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Kodu belirtilmemişse Masraf Kartına ait Muhasebe Kodu kullanılır.

 

 

 

Masraf kartına ait Muhasebe Kodu belirtilmemişse Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 21 ila 30 no’lu satırlar arasındaki Satır Masraflarından(1-10), Masraf Kartına ait Tip No(1-10) sahasında belirtilmiş değere göre ilgili Satır Masraf 1-10 Muhasebe Kodu kullanılır. Bu Satır Masraf sahasında Muhasebe Kodu belirtilmemişse veya masraf kartı kullanılmamışsa ilgili Bağlantısız İndirim Muhasebe Kodu kullanılır. Bağlantısız İndirim Muhasebe Kodu da belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki 21 ila 30 no’lu satırlar arasındaki Satır Masraflarından(1-10), Masraf Kartına ait Tip No(1-10) sahasında belirtilmiş değere göre ilgili Satır Masraf 1-10 Muhasebe Kodu kullanılır. Bu Satır Masraf sahasında Muhasebe Kodu belirtilmemişse veya masraf kartı kullanılmamışsa ilgili Bağlantısız Masraf Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Bağlantısız Masraf Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Masraf Kartları(Fatura-II) bölümündeki ilgili masraf kartına ait Muhasebe Yanıtma Şekli parametresi,

 

“1-Stok Hesabına Ekle” olarak mı seçilmiş?

 

“2-Muhasebe Hesabını Kulan” olarak mı seçilmiş?

 

Masraf tutarı stok hesaplarına ekleneceği için masraf Muhasebe Kodu kullanılmaz.

 

Fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Kalem satırında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Masraf kartında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

(Masraf kartı kullanılmışsa)

 

Masraf kartında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Satır Masrafına ait Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

İlgili Satır Masrafına ait Muhasebe Kodu kullanılır

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Masraf Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

İlgili Bağlantısız Masraf Muhasebe Kodu kullanılır

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMİRBAŞ KARTLARINA AİT MUHASEBE HESAP KODLARININ BULUNMASI:

 

 

 

İlgili demirbaşa ait fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmişse bu kod kullanılır.

 

 

 

Muhasebe Kodu belirtilmemişse Demirbaş Kartına ait Demirbaş Muhasebe Kodu kullanılır.

 

 

 

Demirbaş kartına ait Muhasebe Kodu belirtilmemişse Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Demirbaş Muhasebe Kodu kullanılır. Bu tanım dosyasında ilgili Bağlantısız Demirbaş Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fatura Fiş Tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmemişse Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu sahasında belirtilmiş tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Demirbaş Muhasebe Kodu kullanılır. Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmemişse veya belirtilen Muhasebe Bağlantı Grubunun içerisinde ilgili Bağlantısız Demirbaş Muhasebe Kodu belirtilmemişse muhasebe kaydı yapılamaz.

 

 

 

Fiş kalem satırında Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Kalem satırında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Demirbaş kartında Demirbaş Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Demirbaş kartında belirtilen Muhasebe Kodu kullanılır

 

Fatura fiş tipine ait Muhasebe Grup Kodu belirtilmiş mi?

 

Fatura Genel Parametreleri(Şirket Bilgileri) bölümündeki Entegrasyon Parametreleri sekmesinde yer alan Muhasebe Bağlantı Grubu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Grup Kodu tanım dosyasındaki ilgili Bağlantısız Demirbaş Muhasebe Kodu belirtilmiş mi?

 

Muhasebe Kaydı Yapılamaz

 

İlgili Bağlantısız Demirbaş Muhasebe Kodu kullanılır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK ENTEGRASYON İŞLEMİ:

 

 

 

Aşağıda bir şirkete ait örnek entegrasyon bağlantı bilgileri, fatura bilgileri ve oluşan muhasebe fişleri gösterilmiştir:

 

 

 

Bağlantı Bilgileri:

 

 

 

 

 

FATURA FİŞ TİPLERİ

 

Fiş No

 Fiş Tip Açıklaması

 Muhasebe Grup Kodu

 Stok Fiş

 Cari Fiş

 Muh. Fiş

 Kasa Fiş

 Banka Fiş

 İşlem Grup No

 Cari Muh.Grup Kodu

 

1

 Alış Faturası

 FATMUHGRP

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 CARMUHGRP

 

2

 Satış Faturası

 FATMUHGRP

 2

 2

 2

 2

 2

 1

 CARMUHGRP

 

3

 İade Faturası

 FATMUHGRP

 3

 3

 3

 3

 3

 1

 CARMUHGRP

 

 

 

 

 

 

FATURA MUHASEBE GRUP BAĞLANTI TABLOSU

[FATMUHGRP] 

Fatura Bilgileri

 KDV Bilgileri

 

No

 İşlem Türü

 Alış Muh. Kodu

 No

 Kdv %

 Alış Muh.Kodu

 

1

 Kalem ind.

 153 10

 1

 1

 191 01

 

11

 Satır indirim

 153 20

 2

 8

 191 08

 

21

 Satır masraf

 770 10

 3

 18

 191 18

 

31

 Gen.indirim

 153 30

 4

 23

 191 23

 

41

 Gen.masraf

 770 20

 5

 40

 191 40

 

51

 KDV.ind.

 990 10

  

  

  

 

53

 KDV.ilave

 999 20

  

  

  

 

59

 Bağ.Cari

 320 99

  

  

  

 

64

 Bağ.Hizmet

 720 10

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM TİP TANIMLARI 

No

 İşlem Kodu

 İşlem Tipi

 

1

 Fatura

 1-Fatura

 

2

 Nakit

 2-Nakit

 

3

 Senet

 3-Senet

 

4

 Çek

 4-Çek

 

5

 Dekont

 5-Dekont

 

6

 Banka

 6-Banka

 

7

 Elden Tahsilat

 1-Nakit

 

8

 Virman

 6-Banka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM TİPLERİ GRUP ENTEGRASYON TABLOSU 

Grup No

 Açıklama

 Fatura

 Nakit

 Senet

 Çek

 Dekont

 Banka

 

1

 Normal Bağlantı

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

2

 Diğer Bağlantı

 1

 7

 3

 4

 5

 8

 

 

 

 

 

 

CARİ MUHASEBE GRUP BAĞLANTI TABLOSU

 

[CARMUHENT] 

İşlem Türü

 Borç Muh.Kodu

 Alacak Muh.Kodu

 

1-Fatura

 153 01

 600 01

 

2-Nakit

 100 01

 100 01

 

3-Senet

 121 01

 321 01

 

4-Çek

 101 01

 103 01

 

5-Dekont

 320 01

 120 01

 

6-Banka

 102 01

 102 01

 

 

 

 

 

 

Fatura Bilgileri ve Muhasebe Fişleri:

 

 

 

1.Fatura:

 

1- ALIŞ FATURASI (Açık)

 

Tarih: 08/11/2002                  Cari Kodu: 320                  Ünvanı: Satıcı-1

 

Tip

 Kod

 Açıklama

 Miktar

 Fiyat

 Tutar

 

1-Stok Kartı

 S1

 Stok-1

 1

 100 000

 100 000

 

2-Hizmet Kartı

 H1

 Hizmet-1

 1

 200 000

 200 000

 

 

 Mal/Hiz. Toplamı

 300 000

 

 

 Kdv Toplamı

 54 000

 

 

 Genel Toplam

 354 000

 

 

 

 

MUHASEBE MAHSUP FİŞİ 

Hesap Kodu

 Açıklama

 Borç

 Alacak

 

153 01

 Mal Alımı

 100.000

  

 

720 10

 Hizmet Bedeli

 200.000

  

 

191.18

 Kdv Tutarı

 54.000

  

 

320 99 Cari Hesap

  

 354.000

 

Toplam  

 354.000

 354.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Fatura:

 

1- ALIŞ FATURASI (Kapalı)

 

Tarih: 08/11/2002                  Cari Kodu: 320                  Ünvanı: Satıcı-1

 

Tip

 Kod

 Açıklama

 Miktar

 Fiyat

 Tutar

 

1-Stok Kartı

 S1

 Stok-1

 1

 100 000

 100 000

 

2-Hizmet Kartı

 H1

 Hizmet-1

 1

 200 000

 200 000

 

 

 Mal/Hiz. Toplamı

 300 000

 

 

 Kdv Toplamı

 54 000

 

 

 Genel Toplam

 354 000

 

 

 

 

MUHASEBE MAHSUP FİŞİ 

Hesap Kodu

 Açıklama

 Borç

 Alacak

 

153 01

 Mal Alımı

 100.000

  

 

720 10

 Hizmet Bedeli

 200.000

  

 

191.18

 Kdv Tutarı

 54.000

  

 

100 01 Kasa

  

 354.000

 

Toplam  

 354.000

 354.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Fatura:

 

1- ALIŞ FATURASI (Kapalı Tahsilat/Ödeme Detaylı)

 

Tarih: 08/11/2002                  Cari Kodu: 320                  Ünvanı: Satıcı-1

 

Tip

 Kod

 Açıklama

 Miktar

 Fiyat

 Tutar

 

1-Stok Kartı

 S1

 Stok-1

 1

 100 000

 100 000

 

2-Hizmet Kartı

 H1

 Hizmet-1

 1

 200 000

 200 000

 

 

 Mal/Hiz. Toplamı

 300 000

 

 

 Kdv Toplamı

 54 000

 

 

 Genel Toplam

 354 000

 

 

 

 

TAHSİLAT/ÖDEME GİRİŞİ

 

Ödeme Tip Kodu

 Tutar

 

Nakit

 70 000

 

Visa

 284 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUHASEBE MAHSUP FİŞİ 

Hesap Kodu

 Açıklama

 Borç

 Alacak

 

153 01

 Mal Alımı

 100 000

  

 

720 10

 Hizmet Bedeli

 200 000

  

 

191.18

 Kdv Tutarı

 54 000

  

 

100 01 Kasa(Nakit)

  

 70 000

 

102 01 Banka(Visa)

 

 284 000

 

Toplam  

 354 000

 354 000

 v     MÜSTAHSİL MAKBUZ BİLGİLERİ

Tarım ve hayvancılık ile ilgli çalışan firmaların bu ürünler için kestiği müstahsil makbuzları ile ilgili ytanımlamalar aşağıda açıklanmıştır:

 

Fatura Kesimi 

Cari Kartı Kullanımı 

 

 

 

 

FATURA KESİMİ:

1- Fatura II modülü ‘Genel İndirim Saha Başlıkları’nda birinci indirimin adı ‘BAĞKUR’ olarak değiştirilir.

 

2- İkinci indirimi adı ‘STOPAJ’ olarak değiştirilir ve ‘İşlem Formülü’ hanesine ‘FISF38/100*4’yazılır. ‘

 

    İşlem Koşulu’ hanesine de  ‘FISG00==1’ yazılır, buradaki 1 rakamı Müstahsil Makbuzuna ait fiş tipidir.

 

    Üçüncü indirimin adı ‘SSDF’ olarak değiştirilir ve ‘İşlem Formülü’ hanesine ‘FISF38/100*0.2’ yazılır.

    ‘İşlem Koşulu’ hanesine ‘FISG00==1’ yazılır, buradaki 1 rakamı Müstahsil Makbuzuna ait fiş tipidir.

 

3-BAĞKUR kesintisi yapılacak cari kartlar için CAri Kart>Ek Bilgiler sayfasındaki ‘İskonto Oranı’ sahası doldurulur

CARİ KARTI KULLANIMI:

1- BAĞKUR No cari karttaki BAĞKUR No sahasına,

2- Borsa No cari kartaki ‘Oda Sicil No’ sahasına,

3- T.C. Kimlik Numarası cari karttaki ‘T.C. Kimlik No’ sahasına,

4- Banka Hesap Numarası cari kart Banka Hesap Bilgileri gridindeki ‘Hesap Kodu’ sahasına,

5- Çiftçi Belgesi Tarihi cari karttaki ‘Açıklama-1’ sahasna,

6- Çiftçi Belgesi No cari karttaki ‘Açıklama-2’ sahasına,

7- Hayvan sayısı cari karttaki ‘Açıklama-3’ sahasına,

8- Teşvik Oranı cari karttaki ‘Açıklama-4’ sahasına kayıt edilir.

 
© Elkon Bilgisayar Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti.
credit